NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Pikieta pod Ministerstwem Sprawiedliwości! – 16 kwietnia 2019 roku

Poniżej zamieszczamy pismo wyraz z Uchwałą Zarządu Głównego NSZZ FiPW w w związku z brakiem podwyżek oraz utrudnianiem działalności związkowej, złym, a wręcz skandalicznym traktowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej przez Naczelnika Wydziału do Spraw Służby Więziennej Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

 

 

Previous Article
Next Article