Roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej z udziałem przedstawiceli NSZZF i PW

W dniach 16-18 marca 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr oraz dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych.

W odprawie uczestniczył Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

W trakcie spotkania omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu funkcjonowania służby, w tym zamierzenia i kierunki działań w najbliższej perspektywie, służące poprawie jakości realizacji ustawowych zadań Służby Więziennej.

Minister Sprawiedliwości podkreślił w swoim wystąpieniu, że Służbę Więzienną czekają w najbliższym czasie nowe wyzwania, które wiążą się z reformą prawa karnego, z nową polityką i praktyką karną. Zwracając się do zebranych zaznaczył, że w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności nie możemy tracić z pola widzenia celu, jakim jest resocjalizacja. Musimy wpływać na trwałą zmianę postaw życiowych tych, którzy wyrażają wolę współdziałania w tym zakresie. Minister zaakcentował, że realizując nałożone przez ustawodawcę zadania i tworząc właściwą atmosferę w pracy z pewnością osiągniemy sukces, przekładający się na wdzięczność społeczeństwa. Na koniec podkreślił, że wysoko ceni bardzo dobrą współpracę z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej i podległą mu formacją.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dziękując za zaproszenie na odprawę podkreślił rangę i rolę służbowego spotkania jako ważnego elementu  nowoczesnego zarządzania, dobrej komunikacji wewnętrznej i należytej współpracy w ramach resortu sprawiedliwości.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej podziękował uczestnikom odprawy za rok wytężonej służby i pracy, dzięki której udało się uniknąć najgroźniejszych zdarzeń nadzwyczajnych. Osiągnięte wyniki i spokój są przede wszystkim zasługą kadry, dobrze wykonującej swoje obowiązki w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zwracając się do dyrektorów jednostek organizacyjnych prosił o przekazanie podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom. Płk Jacek Kitliński podkreślił jednocześnie, że odpowiedzialność za właściwą atmosferę i prawidłową realizację zadań ponosi każdy funkcjonariusz i pracownik, zgodnie z zakresem obowiązków służbowych. Dyrektor Generalny Służby Więziennej dziękując Ministrowi Sprawiedliwości za pozytywną ocenę Służby Więziennej zapewnił, że wszystkie stawiane przed nami zadania zostaną zrealizowane należycie.

W trakcie swojego wystąpienia Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedstawił informację o aktualnej sytuacji więziennictwa,  a także plan działań odnoszący się do poszczególnych pionów służby. Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej omówili zagadnienia z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych.

Dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej przedstawili stan realizacji zadań w roku minionym oraz cele i założenia na rok bieżący.

Uczestniczący w odprawie Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, zwracając się do Ministra Sprawiedliwości, przedstawił rolę czynnika społecznego, jakim jest związek zawodowy, podkreślił konieczność kontynuowania dialogu oraz najpilniejsze potrzeby dotyczące warunków pełnienia służby i sytuacji finansowej funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. W odprawie również uczestniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Dariusz Grajczyński

Biuro Dyrektora Generalnego SW

źródło: http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,30533,roczna-odprawa-sluzbowa.html

DSC_0340 (Medium)

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy