Sejm uchwalił budżet na 2014 r.

Podczas 57. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili ustawę budżetową na 2014 r. W 2014 r. utrzymane zostanie zamrożenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych.

W trzecim czytaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2014 posłowie rozpatrzyli i zdecydowali o przyjęciu lub odrzuceniu 177 poprawek złożonych w trakcie drugiego czytania. W głosowaniu nie zyskał większości zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu. Na zakończenie Izba przyjęła całość ustawy wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami. Wśród przyjętych poprawek znalazło się m.in. utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 1 mln zł na badania identyfikacyjne (genetyczne DNA) szczątków ofiar totalitaryzmów odnalezionych w wyniku prac archeologicznych. Środki mają pochodzić z budżetu IPN. Ponadto Izba zdecydowała o przeznaczeniu 12,7 mln zł wydatków na zobowiązania Skarbu Państwa związane z ubieganiem się przez Kraków i region tatrzański o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa na 2014 r. zakłada dochody krajowe w wysokości 276,98 mld zł oraz wydatki na poziomie ok. 324,64 mld zł. Deficyt ma nie przekroczyć 47,66 mld zł. Zgodnie z ustawą wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., a średnioroczna inflacja ma być na poziomie 2,4 proc. Zgodnie z ustawą dochody budżetu środków europejskich wyniosą 77,9 mld zł, a wydatki – 78,3 mld zł. W 2014 r. utrzymane zostanie zamrożenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych. Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, senatorowie będą mięli czas do 12 stycznia 2014 r. 16 stycznia 2014 r. Komisja Finansów Publicznych zajmie się ewentualnymi senackimi poprawkami do budżetu. Głosowanie nad nimi odbędzie się na posiedzeniu Sejmu 22-24 stycznia 2014 r. Ustawa budżetowa na 2014 r. ma być przekazana do podpisu prezydenta 27 stycznia 2014 r.

Sejm uchwalił ustawę o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. Zgodnie z ustawą zawieszone świadczenia będą przysługiwały osobom, które przed 1 stycznia 2011 r. przeszły na emeryturę i jednocześnie po 30 września 2011 r. kontynuowały pracę u dotychczasowego pracodawcy. O wypłatę zawieszonej emerytury będzie można wnioskować w swoim oddziale ZUS. Na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonych emerytur ZUS będzie miał 60 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do jej wydania. Zaległe świadczenia będą wypłacane z uwzględnieniem waloryzacji i odsetek. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Izba przyjęła także nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja reguluje kwestie podziału rezerwy subwencji ogólnej dla samorządów w myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2013 r. Trybunał uznał za niekonstytucyjny brak ustawowych kryteriów dysponowania przez ministra finansów tą rezerwą. Ustawa stanowi, że środki rezerwy mogą być przeznaczone m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego z dochodami niższymi od średnich dochodów gmin, powiatów i województw. Zmiana ta ma na celu wzmocnienie systemu wyrównawczego i wsparcie mniej zamożnych samorządów. Środki z rezerwy będą mogły otrzymać też jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadnia własne z zakresu pomocy społecznej oraz te, które poniosły straty w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń losowych. Beneficjentami środków będą mogły być też gminy, które w danym roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z ustawą podziału środków dokonywać będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządów wielkości środków i kryteriów ich podziału. Podział środków musi nastąpić nie później niż do 16 grudnia roku budżetowego. Ustawa ułatwia też wywiązanie się w 2014 r. województw z obowiązku wpłaty części tzw. janosikowego do budżetu państwa. Jeżeli w przyszłym roku wyliczona dla danego województwa kwota janosikowego przekroczy 400 mln zł, to będzie ono mogło ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na pozostałą część należnej kwoty. Warunkiem udzielenia pożyczki będzie przedstawienie przez województwo programu ostrożnościowego, zawierającego plan racjonalizacji jego wydatków. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Cały tekst….
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=547B5128B20656CCC1257C400049962C

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy