Służba Więzienna czeka na mundurowych ze szczególnymi predyspozycjami

Resort sprawiedliwości zaczyna wprowadzać w życie modyfikacje związane z podpisaniem przez prezydenta Andrzej Dudę nowej wersji ustawy o Służbie Więziennej. Dlatego też, na rządowych stronach pojawił się projekt przewidujący nowe procedury dotyczące przenoszenia się funkcjonariusza lub żołnierza do służby w więziennej formacji oraz nowe dokumenty w postaci zaopiniowania wniosku, zawiadomienia o sposobie jego rozpatrzenia oraz rozkazu personalnego.

Jak okazało się 23 sierpnia, prezydent Andrzej Duda zdecydował się złożyć podpis pod modyfikacjami w ustawie o Służbie Więziennej, które dla formacji przygotował resort sprawiedliwości. Dokument zakłada sporo zmian, istotnych dla codziennej służby funkcjonariuszy. Nie wszystkie podobają się mundurowym. Zresztą apelowali oni o prezydenckie weto dla zmian w ustawie. Tak się jednak, jak już wiemy, nie stało, więc zakładane modyfikacje resort powoli zaczyna wprowadzać w życie.

Na razie na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zakładający wprowadzenie rozporządzenia dotyczącego przenoszenia do służby w Służbie Więziennej z innych formacji. Chodzi mianowicie o Policję, Straż Graniczną, Straż Marszałkowską, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową, Państwową Straż Pożarną. Rozporządzenie dotyczy także chętnych na taką rotację i opuszczenie na rzecz SW Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zmiany mogą dokonać także żołnierze zawodowi. W dokumencie znajdziemy szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w takim przypadku, a także kwalifikacje predestynujące do służby w SW oraz równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskane w dotychczasowych jednostkach kwalifikacje zawodowe. Jak podkreślał resort sprawiedliwości jeszcze jakiś czas temu, nowe przepisy umożliwiają dokonywanie przenoszenia żołnierzy zawodowych albo funkcjonariuszy, którzy wykazują szczególne predyspozycje do pełnienia służby w SW. Analogiczne rozwiązania występują w ustawach pragmatycznych regulujących funkcjonowanie innych formacji, dlatego – jak pisał resort – “brak jest zasadności utrzymywania dotychczasowego stanu prawnego uniemożliwiającego przyjmowanie do SW doświadczonych funkcjonariuszy innych służb, którzy mogą wpłynąć na podniesienie jakości funkcjonowania tej formacji w szczególności w kontekście przypisania jej nowych zadań”. Podkreślmy, że nowa wersja samej ustawy o SW przewiduje także tryb pozyskiwania, w odniesieniu do IWSW, funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w związku z przejściem na emeryturę przed upływem 3 lat od dnia tego zwolnienia.

A jakie są te kwalifikacje predestynujące do służby w więziennej formacji? Na liście znajdziemy doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności prewencyjnych, analitycznych, operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, z zakresu kryminalistyki i obsługi broni, sprzętu informatycznego, urządzeń łączności i instalacji elektrycznych. Punkt ten niewątpliwie dotyczy m.in. nowo powoływanego Inspektoratu Wewnętrznego Służby Wewnętrznej, który będzie wyodrębnioną jednostką organizacyjną, mającą na celu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych przez osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, inne osoby przebywające na terenie zakładów karnych albo aresztów śledczych czy poza ich terenem, ale których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem osadzonych albo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Resort sprawiedliwości zyskuje jednostkę do uzyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych, danych pocztowych oraz danych internetowych, bez zgody i wiedzy osób, których dotyczą te czynności.

Do służby w SW, jak wynika z dokumentów, predestynują również: wykształcenie i stopień naukowy w danej dziedzinie nauki; ukończona aplikacja sędziowska, prokuratorska, adwokacka, radcowska, legislacyjna lub kontrolerska; prawo wykonywania zawodu lekarza, psychologa, pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza weterynarii; uprawnienia budowlane lub sanitarne; posiadany tytuł biegłego rewidenta lub możliwość zajmowania stanowiska głównego księgowego; posiadane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie kategorii prawa jazdy, energetyki, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktora sportów walki lub strzelectwa.

Funkcjonariusze lub żołnierze składać będą wniosek o przeniesienie – za pośrednictwem szefa swojej formacji – do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej albo Rektora SWWS, który przekaże wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej albo nie zaakceptuje wniosku, jeśli przeniesienie nie jest uzasadnione potrzebami służby. Po zaopiniowaniu wniosku zostanie on przedstawiony Ministrowi Sprawiedliwości, który zdecyduje o zgodzie na przeniesienie. Natomiast w razie negatywnego rozpatrzenia, zawiadomieni zostaną pisemnie żołnierz lub funkcjonariusz składający wniosek oraz szef formacji, w której służy.

Zgodnie z przepisami, po przeniesieniu, jeden dzień służby w formacji mundurowej lub w wojsku odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Służbie Więziennej. Uregulowane zostaje również uposażenie przenoszonego funkcjonariusza i nagroda roczna, które są zrealizowane, jeżeli w czasie pełnienia służby w dotychczasowych jednostkach funkcjonariusz albo żołnierz zawodowy otrzymał należności pieniężne przysługujące z tego samego tytułu oraz ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli za ten sam okres nabył on prawo do uposażenia z tytułu służby w dotychczasowych jednostkach. Wiadomo również, że uzyskanie przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w Służbie Więziennej w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych stopnia podoficera, chorążego lub oficera jest równorzędne z posiadaniem kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku, na którym jest wymagane ukończenie szkolenia zawodowego lub studiów na SWWS. Natomiast kwalifikacje zawodowe uzyskane w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w więziennej formacji uznaje się za równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi na stanowisku, na którym jest wymagane ukończenie szkolenia wstępnego.

Rozporządzenie wejść ma życie dzień po ogłoszeniu, co związane ma być z – jak twierdzi resort sprawiedliwości – ważnym interesem państwa oraz obywateli. Konieczne ma być bowiem pilne uregulowanie sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Służbie Więziennej funkcjonariuszy innych służb.

Co więcej, Rada Ministrów zajmie się niedługo projektem rozporządzenia w sprawie stopni zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym w Służbie Więziennej.

źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/sluzba-wiezienna-czeka-na-mundurowych-ze-szczegolnymi-predyspozycjami

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy