Sprawozdanie ze posiedzenia Zespołu Penitencjarnego

W dniu 19.02.2019r. W CZSW w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Penitencjarnego w składzie: płk Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW, mjr. Adam Sasin – starszy specjalista Biura Penitencjarnego CZSW, ppłk Justyna Kudiuk, mjr Filip Skubel oraz Zbigniew Haściło, Beata Lewke, Paweł Laszczyk, Mariiusz Dymianowski– przedstawiciele ZG NSZZF i PW. Było to pierwsze w tym roku spotkanie, na którym zespół przyjął plan pracy na 2019 roku.

Podczas spotkania poruszono kwestie coraz większej ilości pracy i obowiązków funkcjonariuszy zajmujących się zatrudnieniem skazanych. Strony zgodziły się, aby osoby zajmujące się zatrudnieniem skazanych nie były obciążane dodatkowymi obowiązkami tzn. grupą wychowawczą, archiwum itp.( pismo DG z dnia 18 lipca 2014r.) Zaproponowano również aby w jednostkach, gdzie zatrudnienie jest bardzo wysokie, utworzyć etat zastępcy kierownika Działu Penitencjarnego odpowiedzialnego tylko za Zatrudnienie. Niezbędnym jest także powołanie dodatkowych funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zatrudnienie osadzonych w dużych Oddziałach Zewnętrznych oddalonych znacznie od jednostek macierzystych, co ma wpłynąć na racjonalne rozłożenie obowiązków funkcjonariuszy.

Poruszono także wiele drobniejszych kwestii zgłaszanych przez funkcjonariuszy a stanowiących realne trudności w funkcjonowaniu zatrudnienia osadzonych.

Przekazano stronie służbowej nadesłane informacje dotyczące wielkości grup wychowawczych funkcjonujących w niektórych jednostkach penitencjarnych w Polsce wskazujące, iż mogą być one niezgodne z przyjętymi założeniami.

Kolejnym tematem omawianym na spotkaniu było nauczanie skazanych. Strony zastanawiały się nad problemem rekrutacji skazanych do szkół. Wspólnie doszły do wniosku, iż edukacja jest mało atrakcyjna dla skazanych w porównaniu do zatrudnienia. Szkoły powinny zwiększyć swoją promocję i wyjść z ciekawą ofertą bezpośrednio do skazanych ( potencjalnych kandydatów, tak jak szkoły funkcjonujące według powszechnego systemu nauczania). Również kadra penitencjarna musi być przekonana, iż środek oddziaływania w postaci nauczania jest słuszny. Dlatego padła propozycja aby wychowawcy osobiście mieli możliwość zobaczenia jak wyposażone są szkoły, na jakim poziomie funkcjonują i jak wygląda nauczanie , w większości jednostek gdzie znajdują się szkoły jest możliwość pogodzenia nauki z zatrudnieniem.

Podczas spotkania strona związkowa poruszyła temat naboru do „nowej” Szkoły Oficerskiej w 2019r. Strona służbowa na spotkanie zaprosiła ppłk Grzegorza Bajdę – Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, aby przedstawił ogólny zarys naboru do szkoły oficerskiej. Dyrektor poinformował, iż szkoła oficerska będzie funkcjonować na zasadzie Akademii na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Po zdanym egzaminie maturalnym kandydat będzie mógł wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Po przyjęciu na uczelnię student, zostanie mianowany na pierwszy stopień podoficerski oraz rozpocznie służbę kandydacką (stanie się funkcjonariuszem SW). Natomiast szkoła oficerska dla czynnych funkcjonariuszy będzie na zasadzie studiów podyplomowych. Na wiele pytań w zakresie funkcjonowania Wyższej Szkoły Kryminologii  i Penitencjarystyki nie ma na dzień dzisiejszy jednoznacznych odpowiedzi.

Ze strony związkowej padła propozycja umożliwienia przeszkolenia wszystkim chętnym funkcjonariuszom (spełniającym wymogi formalne) w ramach szkoły chorążych z uwagi na brak takiej możliwości w ramach szkoły oficerskiej. Ukończenie szkoły chorążych daje  funkcjonariuszom bezsprzecznie znaczne podwyższenie uposażenia (zmiana korpusu oraz większy dodatek służbowy)

Strony zadeklarowały dalszy stały oraz systematyczny kontakt w ramach współpracy Zespołu Penitencjarnego .

Zarząd Główny NSZZ FiPW

w Warszawie

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy