Tarcza 3.0 idzie do Senatu – nowelizacja naprawia przeoczenie dotyczące funkcjonariuszy Służby Więziennej

Trzecia odsłona tarczy antykryzysowej została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu. W obszernej noweli znalazły się także przepisy dotyczące służb mundurowych. Nowe regulacje przewidują m.in. pełne wynagrodzenie dla mundurowych przebywających na kwarantannie i zniesienie limitu nadgodzin w Policji. Nowelizacja naprawia też przeoczenie z tarczy 2.0, dotyczące funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wprowadzając uprawnienie do pobierania przez mundurowych dodatkowego zasiłku opiekuńczego, twórcy poprzedniej wersji tarczy zapomnieli w dodawanym ustępie zamieścić odwołania do ustawy o Służbie Więziennej.

O tym, że funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy trafili na kwarantannę lub przebywają na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem zadań służbowych przysługiwać będzie prawo do 100 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, InfoSecurity24.pl pisał już na etapie skierowania projektu tarczy antykryzysowej 3.0 do Sejmu. I o ile, jak to zostało już wskazane, do tej pory – co do zasady – formacje wypłacały pełne uposażenie opierając się na ustawach pragmatycznych, o tyle rozwiązanie ustawowe, wprowadzające ujednolicenie zasad dla wszystkich funkcjonariuszy, wydaje się pomysłem przez mundurowe środowisko oczekiwanym. Jak się jednak okazuje, brzmienie przepisu, który to uprawnienie funkcjonariuszom przyznaje, zmieniło się nieco za sprawą rządowej autopoprawki. W pierwotnym brzmieniu, dodawany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tarcza antykryzysowa), art. 4d zakładał, że prawo do 100 proc. uposażenia przysługuje żołnierzom i funkcjonariuszom wykonującym “zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19”. Rządowa autopoprawka usunęła fragment “związane z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Rządowa autopoprawka ujednoliciła też datę obowiązywania przepisów dla żołnierzy i funkcjonariuszy. Pierwotnie przepisy miały obowiązywać – w przypadku żołnierzy z mocą 1 kwietnia 2020 roku, a w przypadku funkcjonariuszy z mocą od 14 marca 2020 roku. Ostatecznie jednak dla wszystkich mundurowych nowe przepisy mają obowiązywać z mocą od 1 kwietnia.

Nadgodziny bez limitu

Przyjęta przez Sejm ustawa, zakłada też zmiany w kwestii policyjnych nadgodzin. Chodzi mianowicie o art. 33 ust. 2a ustawy o Policji, zgodnie z którym tygodniowo, liczba policyjnych nadgodzin nie może przekraczać 8 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym.

2. Zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w okresach rozliczeniowych od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.

2a. Liczba godzin służby przekraczających normę określoną w ust. 2 nie może przekraczać 8 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym.

fragment art. 33 ustawy o Policji

Jeden z przepisów uchwalonej nowelizacji, wprowadza do tarczy antykryzysowej artykuł 31zzi zgodnie z którym, “w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2 nie stosuje się przepisu art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”

Jak czytamy w rządowym uzasadnieniu, zaproponowane rozwiązanie ma zapewnić “sprawność organizacyjną Policji, w szczególności w przypadku istotnego zwiększenia się liczby policjantów zakażonych wirusem COVID-19 lub przebywających na obowiązkowej kwarantannie.” Twórcy nowelizacji przypominają też, że policjantowi w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji przysługuje w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna.

Poprawki dla SW

Na etapie prac w komisji, do uchwalonych przepisów dodano też element istotny dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Chodzi o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który zgodnie z poprzednio uchwaloną nowelizacją tarczy antykryzysowej przysługuje także mundurowym. Okazało się jednak – o czym pisał InfoSecurity24.pl – że w obowiązujących dziś przepisach zabrakło odwołania do ustawy o SW. W dodanym wtedy ustępie wprost wskazano podstawy prawne określające tryb i zasady przyznawania dodatków (odsyłając do ustaw pragmatycznych każdej z formacji), jednak w wyliczeniu nie znalazło się odwołanie do ustawy o Służbie Więziennej. Teraz błąd ten naprawiono.

w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:
– po wyrazach “ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020),” dodaje się wyrazy “ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568)”,
– po wyrazach “ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940)” dodaje się wyrazy “okresów pobierania tych zasiłków”,
– po wyrazach “art. 102b ust. 3,” dodaje się wyrazy “art. 60c ust. 3,”,
– wyrazy “oraz art. 233 ust. 2” zastępuje się wyrazami “, art. 233 ust. 2 oraz art. 87 ust. 3

zmiany wprowadzane w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Teraz tarczą antykryzysową 3.0 zajmie się Senat. Można się spodziewać, że ustawa wróci jednak do Sejmu by ten rozpatrzył zgłoszone przez senatorów poprawki. W takim przypadku, przepisy na biurko prezydenta trafią dopiero po kolejnym głosowaniu w Sejmie.

źródło: https://www.infosecurity24.pl/policyjne-nadgodziny-bez-limitu-i-pelne-wynagrodzenie-dla-mundurowych-na-kwarantannie-tarcza-30-idzie-do-senatu

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy