NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Uchwały Zarządu Głównego

Uchwały VIII Kadencja

VII KADENCJA
VI KADENCJA