Ważny komunikat zespołu kadrowo-płacowego

Poniżej przedstawiamy komunikat, który jest efektem ciężkich i obfitych prac zespołu kadrowo-płacowego, mających na celu min. realizację podpisanego porozumienia z dnia 19.11.2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, dalszą realizację awansów na wyższe stanowiska oraz stopnie służbowe, przyznanie nagród uznaniowych funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa, które mają być wypłacone przed Świętami Bożego Narodzenia oraz dalszych działań związanych z realizacją przyszłorocznych podwyżek.

 

KOMUNIKAT

W dniu 11.12.2019 w budynku Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie odbyło się robocze posiedzenie zespołu kadrowo-płacowego w spotkaniu wzięli udział:

reprezentujący stronę służbową:
gen. Jacek Kitliński, płk. Artur Dziadosz, kpt. Barbara Cieślik
reprezentujący stronę społeczną:
Czesław Tuła, Paweł Altwasser.

Spotkanie dotyczyło ostatecznego rozliczenia środków finansowych na paragrafach płacowych oraz powstałych w wyniku wakatów.

Strona służbowa oświadczyła, że po rozliczeniu wykonanych awansów w stopniach i na stanowiskach oraz dodatkowych awansów na stanowiskach oddziałowych po przeprowadzeniu przeglądu stanu etatowego na tych stanowiskach przez Dyrektorów jednostek i zaakceptowaniu ich propozycji zwiększenia ilości stanowisk oddziałowych oraz regulacji wysokości dodatków służbowych do zagospodarowania w formie nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy pozostała kwota 25 523 000 zł, co daje średnią na etat bez wakatów 889,00 zł. Na realizację wyżej wymienionych celów wydatkowana została średnio kwota około 60,00 zł na etat, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Głównego NSZZFiPW z dnia 17.06.2019, przedstawionym w piśmie do Dyrektora Generalnego SW z dnia 27.06.2019.

Strony uzgodniły, że nagrody mają być wypłacone przed Świętami Bożego Narodzenia, minimalna wysokość nagrody została ustalona na poziomie 300,00 zł, zasady oraz kryteria podziału środków na nagrody zostaną ustalone przez Dyrektorów Okręgowych w porozumieniu z właściwymi Zarządami Okręgowymi NSZZFiPW.

Jednocześnie Dyrektor Generalny oświadczył, że do końca stycznia 2020 zostaną zrealizowane wszystkie awanse na stanowiskach wg stanu na dzień 31.12.2019.

Strona społeczna przypomniała o realizacji zaległych awansów dla osób powracających do służby po okresie zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych, oraz kończących okres ukarania karą dyscyplinarną.

Strona służbowa przedstawiła również rozliczenie funduszu płac dla pracowników cywilnych.

Kwota na nagrody w wyniku tego rozliczenia kształtuje się na poziomie 4 500 000 zł, co daje średnią na etat w wysokości 2 500,00 zł.

Strony uzgodniły, że nagrody mają być wypłacone przed Świętami Bożego narodzenia, zasady oraz kryteria podziału środków na nagrody zostaną ustalone przez Dyrektorów Okręgowych w porozumieniu z właściwymi Zarządami Okręgowymi NSZZFiPW.

Jeżeli chodzi o podwyżki płac od 01.01.2020, strona służbowa przedstawiła działania, jakie podjęła w celu uzyskania środków finansowych na podwyżki uposażenia w wysokości średnio 500, 00 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną.

Kwota 500,00 zł wynika z zawartego porozumienia z dnia 19.11.2018r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZFiPW.

– Część środków pochodzi ze zwiększania podstawy wyliczenia, czyli tzw. kwoty bazowej w ustawie budżetowej na 2020 rok z 1 523,29 do kwoty 1614,69.

– aby uzyskać kwotę 500,00 zł, strona służbowa skierowała stosowne wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o zawnioskowanie do Rady Ministrów o zwiększenie tzw. wielokrotności kwoty bazowej od 01.01.2020r. z 3,71 do 3,81.

Strona służbowa zobowiązała się do 13.12.2019r. przedstawić propozycje podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy od dnia 01.01.2020r. w dwóch formach;
– procentowej
– kwotowej

Zarząd Główny NSZZFiPW na posiedzeniu w dniu 16.12.2019r. podejmie decyzje o formule realizacji podwyżki, mamy nadzieję, że podpiszemy w tym zakresie stosowne porozumienie z Dyrektorem Generalnym.

Strony potwierdziły wolę jak najszybszego porozumienia, żeby stosowne akty prawne zostały szybko podpisane i aby podwyżka została zrealizowana w terminie nie późniejszym niż w innych formacjach mundurowych.

Strona służbowa potwierdziła wysokość podwyżki dla pracowników cywilnych w kwocie 400 zł brutto na etat od 01.01.2020 roku.

Kwota 400,00 zł wynika z zawartego porozumienia z dnia 19.11.2018r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZFiPW.

Jednocześnie informuję, że w dniu 11.12.2019 r. zostało skierowane pismo do Ministra Sprawiedliwości oceniające stan realizacji porozumienia z dnia 19.11.2018 roku.

                                                        Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

                                                                                 /-/ Czesław Tuła

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy