Więzienny marsz ku podwyżkom

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej podjął decyzję o wejściu w spór zbiorowy z resortem sprawiedliwości. Wezwał również Zbigniewa Ziobro “do pojęcia natychmiastowych rokowań”. Kroki te związane są z trwającym w formacji podwyżkowym sporem, a także brakiem reakcji ze strony Ministerstwa. Wyrazem sprzeciwu wobec decyzji i działań zarówno resortu sprawiedliwości, jak i kierownictwa Służby Więziennej jest m.in. zaplanowany “Marsz Pokoju”, który odbyć ma się w stolicy.

Jak jeszcze w lutym pisali związkowcy, w związku z nieustosunkowaniem się ministra sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobro, do ich uchwały z 14 lutego (dotyczyła ona realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej), podjęli oni decyzję o wejściu w spór zbiorowy i wezwali go do podjęcia natychmiastowych rokowań. Zaplanowali również organizację Marszu Pokoju, który odbyć miał się w Warszawie 9 marca – datę tę jednak na razie przesunięto, ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę. Zarówno spór zbiorowy, jak i marsz związane są m.in. z podwyżkowymi problemami w formacji. Polegają one mianowicie na rozbieżnych stanowiskach kierownictwa resortu i SW oraz samych mundurowych co do sposobu ich przyznania. Co ważne również, funkcjonariuszom zaproponowano inne zasady, niż ich koleżankom i kolegom z formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie trafiła ona w całości do dodatku za stopień. W Służbie Więziennej natomiast podwyżkowe środki rozdysponowane mają zostać na trzy składniki uposażenia, czyli na dodatek za wysługę lat i realizację postulatu zaliczenia lat “z cywila”, dodatek za stopień i dodatek służbowy. I to właśnie ta kwestia stanowi oś sporu, który wciąż nie wydaje się zmierzać ku porozumieniu. Sytuacji na pewno nie poprawia fakt, że wyższe uposażenia trafiły już na konta mundurowych z Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego i planowanym marszu doczekała się już odpowiedzi resortu sprawiedliwości. Sędzia Mirosław Przybylski, dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, zaznaczył w niej, że szef resortu “nie jest stroną sporu zbiorowego w zakresie stosunków służbowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej”. Zaproponował również, w imieniu nadzorującego więziennictwo wiceministra Michała Wosia, spotkanie. Co ważne jednak, nie będą to pierwsze rozmowy na linii związkowcy – resort sprawiedliwości i kierownictwo SW dotyczące spornych kwestii. Problem w tym, że nie przyniosły one do tej pory porozumienia i wydaje się, że politycy i urzędnicy dalej forsują zaproponowane przez siebie rozwiązanie (m.in. wspomniany podział na trzy składniki uposażenia).

Co istotne również, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się w międzyczasie, a dokładnie 24 lutego, dwa podwyżkowe dokumenty. Pierwszy z nich to projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SW, a drugi – projekt rozporządzenia w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SW. W ich ramach zmieniono mnożniki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy stanowiące uposażenie zasadnicze, co ma skutkować podwyżką w grupach zaszeregowania od 1 do 39 oraz warunki i tryb przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej dodatków do uposażenia zasadniczego o charakterze stałym. Podwyższona ma zostać m.in. maksymalna wysokość dodatku służbowego do 60 proc. otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, tj. o 10 proc., co – jak podkreśla resort – ma na celu między innymi zatrzymanie odpływu kadry, głównie funkcjonariuszy posiadających od 15 do 25 lat stażu służby w Służbie Więziennej. Jak zaznaczają sami twórcy projektów, wypłacenie funkcjonariuszom Służby Więziennej podwyżek wymaga wejścia w życie obu dokumentów jednocześnie.

Wprowadzenie regulacji § 6 wynika z przyjętej koncepcji realizacji podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy, składającej się z 3 komponentów, tj. dodatku za wysługę lat, dodatku za stopień służbowy oraz dodatku służbowego. Powyższe zakłada możliwość wzrostu dodatku służbowego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą podwyżki w wysokości 624 zł, a sumą dodatku za stopień w wysokości 208 zł i ustaloną wysokością dodatku za wysługę lat w związku z doliczeniem okresów służby i pracy cywilnej do wysługi lat, w sytuacji, gdy ta różnica będzie większa niż zero złotych. Wysokość dodatku służbowego określonego w § 6 pkt 2 projektowanego rozporządzenia nie może przekroczyć kwoty 416 zł brutto na etat.
fragment projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Przypomnijmy, że każdy mundurowy więziennej formacji otrzymać ma, oczywiście ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku, podwyżkę uposażenia nie niższą niż 624 złote brutto (a z nagrodą roczną nie niższą niż 677 złotych brutto). Średnio wynieść ma ona 637 złotych brutto na etat (ok. 690 złotych brutto z nagrodą roczną). Jak wspomniano wcześniej, ich celem jest m.in. zatrzymanie odpływu kadr, jednak wprowadzanie zmian w sposób, który nie tylko nie satysfakcjonuje samych funkcjonariuszy, ale pokazuje również, że traktowani są oni inaczej, niż mundurowych z innych formacji, może przynieść odwrotny skutek.

źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/sluzba-wiezienna/wiezienny-marsz-ku-podwyzkom

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy