Wspólny komunikat kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej oraz związków zawodowych działających w Służbie Więziennej

Dzięki wspólnym staraniom m.in. związków zawodowych, strona rządowa zadecydowała o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby, wzrost środków finansowych za nadgodziny, zmianę sposobu naliczania dodatku za wysługę lat oraz zwiększenia środków finansowych na poprawę warunków pełnienia służby. Ponadto fundusz nagród w przyszłym roku zwiększony zostanie o 6 mln. zł.

Podczas spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości, które się odbyło w dniach 7 i 8 grudnia 2022 roku omówiono ze stroną społeczną szczegóły dotyczące wydatkowania nowych, wynegocjowanych przez związki zawodowe środków. Omówione zagadnienia realizują zasadę równego traktowania służb mundurowych. Wskazano jednocześnie korzystne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rozstrzygnięcia, które uwzględniają specyfikę tej formacji i nie są wprowadzane w innych służbach mundurowych. Biorąc pod uwagę nowe świadczenia motywacyjne, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej oraz strona związkowa wspólnie apelują do funkcjonariuszy, którzy złożyli raporty o odejściu na za zaopatrzenie emerytalne, o ponowną analizę tych decyzji.

Wiceminister Sprawiedliwości zapewnił, że zobliguje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do umożliwienia wycofania już złożonych wniosków bez żadnych konsekwencji.

Świadczenie za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy po 15. roku służby

 Ministerstwo Sprawiedliwości i strona związkowa ponownie potwierdziły, że konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie.

Od 2023 r. wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 % i będzie rosło co roku o dodatkowy 1% do osiągnięcia 15 % po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25 roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 % i w żaden sposób nie wyklucza się, z już wprowadzonymi świadczeniami w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

W przypadku wysługi powyżej 32 lat kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego. Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiedziało, że świadczenie zostanie wprowadzone ustawą. W ocenie resortu nowe świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy po 15 roku służby jest pierwszym krokiem do wprowadzenia progresywnego systemu uposażeń.

Dodatkowe pieniądze na fundusz nagród w 2023 roku

 Wynegocjowano również zwiększenie środków dla Służby Więziennej. w wysokości adekwatnej do kwoty przyjętej dla służb mundurowych podległych MSWiA tj. w wysokości 6 mln zł, które zostaną przeznaczone na fundusz nagród.

Podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej

 Waloryzacja uposażeń w służbie więziennej wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok w średniej kwocie 639 zł brutto (licząc z nagrodą roczną).

 Dodatkowe rozwiązania dedykowane dla Służby Więziennej:

 1) Wzrost o 14 mln zł środków na nadgodziny

 W 2023 roku zostaną przekazane dodatkowe środki finansowe w wysokości ponad 14 mln zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę, co pozwoli na zmniejszenie zaangażowania funkcjonariuszy z innych działów do wykonywania zadań ochronnych.

2) Dodatek za wysługę lat po 15 latach służby co roku 1% w górę
(a nie co 5 lat)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków
o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej wprowadza
od 1 stycznia 2023 roku nową regulację polegającą na zmianie ustalania wysokości dodatku po 15 latach służby – dodatek za wysługę lat wzrastać będzie o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35 % po 30 latach służby. Przedmiotowy projekt został opracowany w   nawiązaniu do ustaleń podczas spotkania w dniu 25 maja 2022 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Szacunkowe skutki finansowe zmiany sposobu określania wysokości dodatku z tytułu wysługi lat w skali 10 lat budżetowych określono w wysokości około 110 mln zł.

3) Zwiększenie o 17,5 mln zł środków finansowych na poprawę warunków pełnienia służby

Kwota wydatków ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 na poprawę warunków pełnienia służby będzie zwiększona o blisko 17,5 mln zł (wzrost o 70 %). Jest to realizacja postulatów związków zawodowych działających w Służbie Więziennej, w tym porozumienia z 19.11.2018 roku  oraz rozszerzenie programu „funkcjonariusz pro” ujętego w nowej ustawie modernizacyjnej. Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na działania związane z poprawą bezpieczeństwa oraz warunków pełnienia służby funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Powyższe wdrażane w Służbie Więziennej mechanizmy – podobne do rozwiązań MSWiA dla podległych służb mundurowych, jak i dodatkowe, dedykowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla Służby Więziennej – nie wyczerpują dalszego dialogu nad nowymi rozwiązaniami, zwłaszcza odnoszącymi się do nowej ścieżki awansowej w SW i innych możliwych do wprowadzenia dodatków (m.in. stołeczny, czy związany ze szczególną służbą w warunkach zakładów karnych i aresztów śledczych).

Jednocześnie MS, SW i NSZZFiPW oświadczają, że dzięki dotychczasowej dobrej współpracy, opartej o zasady wzajemnego zrozumienia i szacunku, przy uwzględnieniu realnych możliwości budżetowych, wyżej wskazane działania, poprzedzone wcześniejszymi rozstrzygnięciami określającymi m.in. zaliczenie wysługi „cywilnej” do dodatku za wysługę lat oraz  odpłatności za „nadgodziny”, wpisują się – w ocenie strony społecznej z wyjątkiem kroczącego dodatku służbowego, który jest przedmiotem prac powołanego wspólnego zespołu –  w finalną realizację porozumienia z dnia 19.11.2018 roku i aneksu z dnia 13 października 2021 roku.

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy