XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZFiPW w Ustce

W dniach 22-24 września 2021 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W czasie Zjazdu podsumowano najważniejsze działania jakie podejmował Zarząd Główny w czasie swojej kadencji. Po wysłuchaniu sprawozdania, które przedstawił Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Kol. Czesław Tuła Delegaci, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielili Zarządowi Głównemu absolutorium.

W Zjeździe uczestniczyli również: Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias wraz z Przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego województwa opolskiego Krystyną Ciemniak, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Włodzimierz Głuch.

W czasie Zjazdu odbyły się wybory nowych władz Związku na kolejną czteroletnią kadencję.

Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZFiPW został Kol.  Czesław Tuła

Wiceprzewodniczącymi Zarządu Głównego NSZZFiPW zostali: Kol. Jarosław Ćmiel, Kol. Danuta Malkusz oraz Kol. Kamil Bachanowicz

Skarbnikiem Zarządu Głównego NSZZFiPW został Kol. Bolesław Groński

Członkami Prezydium Zarządu Głównego NSZZFiPW poza ww. zostali: Kol. Paweł Altwasser oraz Kol. Mirosław Cichoracki

Członkami Zarządu Głównego NSZZFiPW wybranymi przez Delegatów zostali:

Kol. Chajduk Alicja, Kol. Próchniak Tomasz, Kol. Bokota Piotr, Kol. Dudzińska Justyna, Kol. Altwasser Paweł, Kol. Cichoracki Mirosław, Kol. Groński Bolesław, Kol. Górski Jarosław, Kol. Zaborowski Waldemar, Kol. Gałuszka Dorota, Kol. Skowrońska Beata, Kol. Lewke Beata, Kol. Łojek Mateusz, Kol. Miazek Marek, Kol. Wojtczak Przemysław.

Przewodniczący Zarządów Okręgowych NSZZFiPW wchodzą z urzędu w skład Zarządu Głównego.

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali:

Kol. Edward Jasik – Przewodniczący, Kol. Łoziński Tadeusz, Kol. Trocer Bartłomiej, Kol. Zioła Sławomir, Kol. Kowalczyk Jarosław.

W czasie Zjazdu Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Pani Dorota Gardias wraz z Przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Panią Krystyną Ciemniak  pogratulowały wyboru na kolejną kadencję przewodniczącemu Czesławowi Tule oraz zadeklarowały dalsza współpracę i wsparcie na poziomie centralnym. Pani Przewodnicząca czynnie uczestniczyła w obradach odpowiadając na pytania Delegatów oraz udzielając cennych wskazówek szczególnie w zakresie funkcjonowania służby zdrowia, które były zgłaszane przez przedstawicieli uczestniczących w Zjeździe.

W dzień poprzedzający Zjazd odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego podczas, którego omówiono m.in. spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbyło się w dniu 16 września 2021 r. z udziałem zespołu negocjacyjnego na czele z Przewodniczącym Zarządu Głównego Czesławem Tułą oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Michałem Wosiem i Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim.  Spotkanie dotyczyło oceny stanu realizacji Porozumienia zawartego w dniu 19 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W czasie posiedzenia Zarządu Głównego osoby uczestniczące w spotkaniu przedstawiły projekt protokołu ze spotkania, który zawierał wstępną formę aneksu do Porozumienia, w którym renegocjowano terminy niezrealizowanych zapisów tj.:

par. 4 ust. 2 Porozumienia, dotyczący projektu ustawy pragmatycznej, wprowadzający zasady zaliczania do okresu zaliczanego dodatku za wysługę lat, okresy służby i pracy na zasadach analogicznych jak w służbach mundurowych podległych MSWiA. Zespół negocjacyjny zgłosił swoje uwagi, że oczekuje, aby rozwiązania zasad zaliczania okresu służby i pracy do dodatku za wysługę lat, które ma przedstawić Ministerstwo Sprawiedliwości, nie były wzorowane tylko na jednej formacji mundurowej, jaką jest policja, lecz również wzorować się na zapisach najbardziej korzystnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, które funkcjonują w innych służbach mundurowych podległych MSWiA. Projekt zmiany ustawy o Służbie Więziennej w tym zakresie ma zostać w niedługim czasie przedstawiony NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który według zapewnień ma mieć moc obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

par. 5 ust. 1 Porozumienia dotyczący zmiany projektu ustawy emerytalnej w zakresie art. „15 a”. Stosowny projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zmiana w tym zakresie ma wejść najpóźniej w życie od 1 marca 2022 r.

par. 5. ust. 2 Porozumienia dotyczący pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie. Minister Sprawiedliwości uznaje, że kwestia ta została uregulowana w ustawie z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym z wystąpieniem COVID-19. Zespół negocjacyjny poinformował, że pozostaje przy swoim stanowisku.

par. 6 ust. 3 Porozumienia dotyczący prac reformujących zasad przyznawania dodatku służbowego mających na celu zahamowanie odpływu doświadczonej kadry. Strony uzgodniły i wyznaczyły ostateczny termin realizacji tego zapisu, jakim jest pierwszy kwartał przyszłego roku, gdzie ma zostać przedstawiony stosowny projekt ustawy pragmatycznej w tym zakresie.

par. 7 Porozumienia dotyczący tzw. ustawy modernizacyjnej na lata 2022-2025 w zakresie określenia wielkości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników oraz poprawy warunków pełnienia służby. Strony uzgodniły, że stosowny projekt ustawy zostanie przygotowany na zasadach równego traktowania służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, co oznacza, że rozwiązania w tej ustawie nie mogą być gorsze od pozostałych służb.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podczas swojego wystąpienia w czasie Zjazdu zapewniał Delegatów, że funkcjonariusze otrzymają podwyżki uposażeń w nie mniejszej kwocie jak służby podległe MSWiA. Dyrektor poinformował również o odmrożeniu funduszu nagród oraz zapewniał, że są pieniądze na wypłatę funkcjonariuszom za ponadnormatywny czas służby. Dyrektor Generalny zaprzeczał pojawiającym się informacjom w przestrzeni publicznej o rzekomym „nie zaliczaniu nagrody rocznej do emerytury oraz zmniejszeniu ilość krotności odprawy w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne”. Dyrektor poinformował, że nie posiada jakiejkolwiek wiedzy na temat, aby trwały prace w tym zakresie.

Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Włodzimierz Głuch odczytał list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wosia skierowany do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW Kol. Czesława Tuły z podziękowaniami za dotychczasową współpracę oraz za działania podejmowane przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podczas wprowadzenia stanu epidemii w naszym Kraju z wyróżnieniem dla najbardziej zaangażowanych osób.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim Delegatom XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego za wytrwałość i wysiłek jaki włożyli w uczestnictwo w obradach. Dzięki ich merytorycznemu przygotowaniu podjęto szereg uchwał i wniosków, które będą wyznaczały kierunek działań nowych władz naszego Związku. W czasie Zjazdu podjęto jednogłośnie jedną z najgłówniejszych uchwał, jaką jest uchwała programowa, której treść znajduje się w załączniku.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW

/-/ Kamil Bachanowicz

Uchwała Programowa XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Galeria zdjęć:

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy