XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy NSZZFiPW

W dniach 28-29 września 2023 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbył się XX Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W czasie Zjazdu podsumowano najważniejsze działania jakie podejmował Zarząd Główny w okresie dwóch lat swojej kadencji. Po wysłuchaniu sprawozdania Delegaci, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielili Zarządowi Głównemu absolutorium.

W Zjeździe uczestniczyli również: Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk Grzegorz Bajda, dr Krzysztof Radzymiński – Woźniak z Warszawskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Wiceprezes Zarządu Sławomir Kufel oraz Michał Perl Dyrektor Generalny Pionu Klienta Grupowego Mentor S.A.

W czasie Zjazdu Zastępca Dyrektora Generalnego gen. Andrzej Leńczuk odczytał i przekazał na ręce Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły list od Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia. Przedstawiciele strony służbowej podkreśli, że zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych jest cały czas jednym z priorytetowych zadań służby. Odnieśli się również do konieczności podejmowania działań mających na celu poprawy warunków pełnienia służby. Dyrektorzy odnosili się i odpowiadali na wszystkie nurtujące pytania Delegatów, dotyczące bieżącej sytuacji w Służbie Więziennej.

dr Krzysztof Radzymiński – Woźniak omówił propozycję kształcenia i rozwoju zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej poprzez współpracę środowisk naukowych, eksperckich i uczelni. Szeroko został przedstawiony również temat sztucznej inteligencji, która szybko staje się fundamentem innowacji.

Przedstawiciele Ubezpieczeń na życie Mentor S.A. omówili sprawę programu Ubezpieczenia PZU dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz ich rodzin SW 5.0, którego Ubezpieczającym jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, i który ma być przedłużony na kolejny okres oraz odpowiadali na pytania dotyczące “Nowego programu ubezpieczeń”, który w ostatnim czasie wprowadził niepotrzebne zamieszanie i zaniepokojenie wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

W czasie Zjazdu Delegaci zgłosili zmiany i poprawki do Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Uchwalone zmiany wejdą w życie po zarejestrowaniu Statutu przez Krajowy Rejestr Sądownictwa. Uchwalono również wnioski zgłaszane przez Delegatów, które zobowiązują Zarząd Główny do podejmowania odpowiednich działań.

W trakcie Zjazdu ogromny wysiłek włożyły powołane komisje tj. Mandatowa, Skrutacyjna, Statutowa oraz Uchwał i Wniosków, którym należą się bardzo duże podziękowania.

Szczególne podziękowania należą się kol. Pawłowi Altwasserowi – Przewodniczącemu Zjazdu oraz członkom Prezydium kol. Czesławowi Tule i Jarosławowi Ćmiel, za bardzo sprawnie przeprowadzone obrady, których wiedza i  doświadczenie sprawiły, że obrady przebiegły w sposób wyjątkowy i spokojny, oraz koledze Bolesławowi Grońskiemu – Kierownikowi Zjazdu, który czuwał nad wszelkimi sprawami organizacyjnymi i technicznymi.

Największe podziękowania należą się wszystkim Delegatom XX Zjazdu Sprawozdawczego za wytrwałość i wysiłek jaki włożyli w uczestnictwo w obradach. Dzięki ich merytorycznemu przygotowaniu podjęto szereg uchwał i wniosków, które z pewnością przyniosą oczekiwane skutki.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

/-/ Kamil Bachanowicz

Galeria zdjęć:

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy