NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Z ostatniej chwili – Ważny komunikat !

W rozmowie telefonicznej, która odbyła się w dniu dzisiejszym  Pan Minister Patryk Jaki, który aktualnie przebywa na urlopie wypoczynkowym. Zapewnił mnie, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie zespołu powołanego przez Pana Ministra Zbigniewa Ziobro do wypracowania porozumienia w sprawie realizacji postulatów Federacji ZZ SM. Jednocześnie poinformował mnie, że polecił CZSW dokonania zliczenia skutków finansowych wprowadzenia do realizacji naszych postulatów. Ponownie zapewnił mnie, że w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie utrzymania równego statusu funkcjonariuszy SW z pozostałymi służbami mundurowymi.

 

Przewodniczący Zarządu Głównego

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

/-/  Czesław Tuła

Previous Article
Next Article