Stawiamy na bezpieczeństwo

Jednym z priorytetów działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich funkcjonariuszy w jednostkach penitencjarnych. Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Krakowie, razem z Przewodniczącym miejscowego Zarządu Terenowego przekazali Dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie partię profesjonalnych rękawic antyprzekłuciowych i antyprzecięciowych. Rękawice te trafią do funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe w tej jednostce penitencjarnej. Zakupione zostały ze środków prewencyjnych PZU.

Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Krakowie

/-/ Paweł Oświęcimka