Zmiana godziny i miejsca wysłuchania publicznego

Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych dokonała zmiany godziny i miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy potocznie  zwanej “L-4”. Wysłuchanie publiczne odbędzie się 27 sierpnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 118 w gmachu Sejmu.

Komisja Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druk nr 1570).
Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Stanisława Prządka (SLD).
Projekt dotyczy propozycji nadania sztandaru Straży Marszałkowskiej oraz zmian w zakresie wymogów kwalifikacyjnych i postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do strażników Straży Marszałkowskiej.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na dodaniu przepisu określającego, co składa się na postępowanie kwalifikacyjne podczas przyjęcia kandydata do Straży Marszałkowskiej oraz wykreśleniu przepisu dotyczącego wydania rozporządzenia określającego zakres i sposób dokonywania oceny zdolności fizycznej oraz psychicznej Strażników Straży Marszałkowskiej.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Stanisława Prządka (SLD).
Wyznaczono do 9 sierpnia br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w Unii Europejskiej na przedstawienie opinii.

Komisja dokonała zmiany w składzie prezydium Komisji z powodu rezygnacji z funkcji zastępcy przewodniczącego poseł Stanisławy Prządki (SLD).
Na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji wybrano posła Artura Ostrowskiego (SLD).

Komisja dokonała zmiany godziny i miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497) w związku ze zwołaniem na dzień 27 sierpnia 2013 r. 47. posiedzenia Sejmu.
Wysłuchanie publiczne odbędzie się 27 sierpnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 118 w gmachu Sejmu.

Komisja dokonała zmiany posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji o przedstawionej przez Ministra Spraw Wewnętrznych informacji dla Sejmu i Senatu o działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym także informacji i danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy – za 2011 r. (druk nr 1025).
Sprawozdawcą został poseł Paweł Olszewski (PO).
Dotychczasowy sprawozdawca – poseł Marek Biernacki (PO) powołany został na funkcję Ministra Sprawiedliwości.

Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499). Przewodniczącą podkomisji została poseł Dorota Rutkowska (PO).
Projekt z druku nr 1499 dotyczy wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, AW, CBA oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy tych służb w razie wypadku i choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych o działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym także informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy – za 2012 rok (druk nr 1450).
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Marcin Jabłoński poinformował, że w 2012 r. organy Policji uprawnione do wnioskowania o kontrolę operacyjną zarejestrowały 5995 wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej, natomiast zarządzono ogółem 5724 kontrole operacyjne. W 2012 r. dokonano ogółem 497 przedłużeń kontroli operacyjnych.
Minister poinformował, że w 2012 r. Policja, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o Policji, wnioskowała o ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej lub tajemnicy bankowej w 1461 przypadkach, z czego: w 10 przypadkach sąd wydał postanowienie o odmowie udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową; w 2 przypadkach sąd wydał postanowienie o odmowie udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę ubezpieczeniową; w 41 przypadkach sąd wydał postanowienie o zawieszeniu obowiązku informowania podmiotu zainteresowanego.
W dyskusji posłowie pytali m.in. o przyczyny spadku liczby zarządzonych kontroli operacyjnych oraz wzrostu liczby wniosków o ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej lub bankowej.
Komisja wnosi o przyjęcie informacji z druku nr 1450.
Sprawozdawca – poseł Paweł Olszewski (PO).
W posiedzeniu uczestniczył szef Kancelarii Sejmu – Lech Czapla.

Transmisja posiedzenia Komisji pod poniższym linkiem…

Transmisja posiedzenia komisj sejmowej

asw_zmiana_wysluchania_dp

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy