Zmiana stawek ubezpieczeń Ergo Hestia

W dniu 10.04.2019 roku Zarząd Główny NSZZ FiPW wyraził zgodę na wprowadzenie podwyżki składek w programie ubezpieczeniowym ERGO HESTIA powodem wyrażenia zgody było utrzymanie realnej wysokości wypłacanych świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim oraz wysoki poziom szkodowości, zwłaszcza w związku z wypłatą świadczeń z tytułu urodzenia dziecka – efekt programu 500+ oraz hospitalizacji w wyniku choroby i wypadków.

Od 1 maja 2018 roku funkcjonuje umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółką Akcyjną  obejmująca ubezpieczeniem grupowym funkcjonariuszy i pracowników, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Zgodnie z zapisami w umowie zawarta ,została na 2 lata z zastrzeżeniem , iż Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność składki ubezpieczeniowej, jeżeli obliczona na dzień pierwszej rocznicy polisy szkodowość w ramach umowy ubezpieczenia nie przekroczy 100%. Na podstawie danych przekazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe szkodowość wynosi 118,30%. W związku z analizą wysokości Wskaźnika szkodowości wskazanego w Umowie Generalnej Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna proponuje od dnia 01.05.2019 roku (dzień pierwszej rocznicy polisy) zmianę warunków ubezpieczenia z tym, że zmiany wchodzą w życie od 01.06.2019

Zmiany te dotyczą wyłącznie czynnych funkcjonariuszy co do tzw grupy otwartej czyli emerytów zmiany będą od 01.07.2019 , podamy je do końca kwietnia 2019.

Średni wskaźnik wzrostu ceny wariantu ze świadczeniem z tytułu L-4 wynosi około 18,5% w tym zawarty jest wzrost płac , a co za tym idzie wzrost wypłat z tytułu czasowej niezdolności do pracy potwierdzonej L-4 , wzrost płac od 01.05.2018 czyli od dnia wejścia umowy wyniósł około 16%.

W celu utrzymania realnej wysokości wypłaty świadczeń z tytułu L-4 , konieczne jest wprowadzenie podwyżki składki, dotychczasowa składka była kalkulowana bez uwzględnienia podwyżki płac w roku 2018 , w roku 2019 oraz roku 2020

Wprowadzenie zmienionych warunków ubezpieczenia zostanie przeprowadzone w okresie od 1 czerwca 2019. Dodatkowo ubezpieczeni będą mogli zmienić wariant ubezpieczenia od 1 lipca 2019. Dla wariantów (z czasową niezdolnością do pracy) w związku z podwyżkami płac w Służbie Więziennej została uaktualniona maksymalna stawka świadczenia za utracony dochód z 45 zł do 52,50 zł co powoduje iż każdy kto zarabia nie więcej niż 7800 zł netto i będzie miał pełną kompensatę utraconego dochodu zgodnie warunkami ubezpieczenia, a zarabiający ponad 7800 zł netto maksymalnie kwotę 52,00 zł za jeden dzień zwolnienia

Dla wariantów (bez czasowej niezdolności do pracy) 8, 9 10, 11 i 12 nie ma zmiany składki  i jest możliwość przystąpienia bez karencji od 1 marca 2019, 1 kwietnia 2019 oraz 1 maja 2019.

Wprowadziliśmy również możliwość tzw crossowego ubezpieczenia tzn funkcjonariusz czy też pracownik SW mają wariant z L-4 a współmałżonek, dorosłe dziecko czy też partner życiowy może mieć bez L-4, byleby świadczenie z tytułu zgonu naturalnego nie było wyższe niż u funkcjonariusza lub pracownika

Wszystkie warianty obowiązują w każdej jednostce bez względu na liczbę ubezpieczonych w danym wariancie

Najtańszy wariant bez L-4 kosztuje już 42,10 zł

Najtańszy z L-4 65,40 zł

W Naszym ubezpieczeniu każdy Ubezpieczony może wybrać jeden z 12 wariantów podstawowych a łącznie z tzw cegiełkami tych wariantów jest 33

informuję jak będzie przebiegało wprowadzenie zmian w polisach dla czynnych funkcjonariuszy:

  • Zmiany wprowadzamy aneksem od czerwca – aneks zostanie przygotowany w przyszłym tygodniu
  • Zmiana wariantów będzie możliwa od czerwca
  • Każdy ubezpieczony musi podpisać imienne oświadczenie – oświadczenia zostaną przygotowane w przyszłym tygodniu,
  • Od czerwca będą obowiązywały nowe deklaracje, przystępujący w maju muszą wypełnić jeszcze starą deklarację i dostaną oświadczenie o zmianie warunków od czerwca
  • Miesiąc maj zostanie odblokowany w cumulusie (do końca tego tygodnia lub na początku przyszłego)
  • Po zatwierdzeniu miesiąca maja w cumulusie przez os. z jednostki, dostęp do do systemu cumulus zostanie zablokowany do ok. połowy czerwca ze względu na konieczność wprowadzenia zmian systemowych, po odblokowaniu w drugiej połowie czerwca osoby obsługujące w jednostkach będą mogły uzupełnić rozliczenie czerwcowe (do końca miesiąca czerwca).
  • Ubezpieczeni dostaną nowe potwierdzenia, po rozliczeniu czerwca, odesłaniu wszystkich oświadczeń

Poniżej w tabeli przedstawione są zmiany w poszczególnych wariantach;

7 wariantów składa się z 4 pod wariantów ze względu na tzw cegiełki czyli pakiet ekstra ochrona za 12,50 zł i pakiet rodzina za 5,80

Wariant podgrupa składka podstawowa składka z cegiełkami podwyżka nowa składka z cegiełkami
1 1 55,20 55,20 10,20 65,40
1 2 55,20 67,70 10,20 77,90
1 3 55,20 61,00 10,20 71,20
1 4 55,20 73,50 10,20 83,70
2 5 73,30 73,30 13,60 86,90
2 6 73,30 85,80 13,60 99,40
2 7 73,30 79,10 13,60 92,70
2 8 73,30 91,60 13,60 105,20
3 9 80,30 80,30 14,90 95,20
3 10 80,30 92,80 14,90 107,70
3 11 80,30 86,10 14,90 101,00
3 12 80,30 98,60 14,90 113,50
4 13 83,70 83,70 15,50 99,20
4 14 83,70 96,20 15,50 111,70
4 15 83,70 89,50 15,50 105,00
4 16 83,70 102,00 15,50 117,50
5 17 95,70 95,70 17,70 113,40
5 18 95,70 108,20 17,70 125,90
5 19 95,70 101,50 17,70 119,20
5 20 95,70 114,00 17,70 131,70
6 21 119,00 119,00 22,00 141,00
6 22 119,00 131,50 22,00 153,50
6 23 119,00 124,80 22,00 146,80
6 24 119,00 137,30 22,00 159,30
7 25 80,00 80,00 14,80 94,80
7 26 80,00 92,50 14,80 107,30
7 27 80,00 85,80 14,80 100,60
7 28 80,00 98,30 14,80 113,10
8 29 42,10 42,10 0,00 42,10
9 30 65,80 65,80 0,00 65,80
10 31 73,10 73,10 0,00 73,10
11 32 93,50 93,50 0,00 93,50
12 33 133,00 133,00 0,00 133,00

 

podgrupa składka podstawowa podwyżka NOWA SKŁADKA
1 55,2 10,2 65,4
2 73,3 13,6 86,9
3 80,3 14,9 95,2
4 83,7 15,5 99,2
5 95,7 17,7 113,4
6 119 22 141
7 80 14,8 94,8
8 42,1 0 42,1
9 65,8 0 65,8
10 73,1 0 73,1
11 93,5 0 93,5
12 133 0 133

w załączeniu ulotka ze składkami w wariantach z L-4 po zmianie składki.

 

Z poważaniem

(-) Paweł Altwasser

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy