NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Zarząd Okręgowy NSZZF i PW Katowice

herb-katowic

Zarząd Okręgowy NSZZF i PW Katowice

Przewodniczący

Tomasz Walaszczyk

Tel: 603 772 746

e-mail: tomasz.walaszczyk@nszzfipw.org.pl

e-mail: tomasz.zokatowice@o2.pl

 

ul.Mikołowska 10a, 40 – 950 Katowice

Tel: 32 208 44 05

Fax: 32 251 29 51

e-mail: zo.nszzfipw.katowice@gmail.com