NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Służba Więzeinna – Zarządzenia

W dziale pragmatyka służbowa umieszczono Zarządzenie nr 38/13 dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

czytaj więcej…

Previous Article
Next Article