NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Dzień: 21 maja 2019

  • Kondolencje

    “Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”  W. Szymborska Szanownemu Koledze Andrzejowi Mazurkowi  oraz jej rodzinie i bliskim wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Taty Kazimierza Mazurka współzałożyciela […]

  • Niesłusznie oskarżony funkcjonariusz wróci co służby. Ustawa czeka tylko na podpis prezydenta

    Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy umożliwiającej powrót do służby funkcjonariusza zwolnionego za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionego w postępowaniu karnym. To już […]

  • Noc Muzeów z udziałem Służby Więziennej

    Noc Muzeów to wydarzenie kulturalne polegające na udostępnianiu muzeów, galerii, instytucji kultury oraz miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Co się działo Zwiedzanie piwnic Ministerstwa Sprawiedliwości, w których niegdyś mieścił się […]