64. posiedzenie Senatu zakończone

6 listopada 2014 r. zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia Izba rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego senatora III kadencji Mieczysława Bilińskiego. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował na początku posiedzenia, że do Senatu wpłynęło pismo  Elżbiety Bieńkowskiej o zrzeczeniu się mandatu senatorskiego z dniem 31 października 2014 r.

Senatorowie nanieśli 16 doprecyzowujących poprawek do ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych, wywodzącej się z projektu rządowego. Jej celem systemowe uregulowanie organizacji struktur orzecznictwa lekarskiego oraz nadanie rangi ustawowej przepisom prawnym określającym ich funkcjonowanie. Wprowadza ona jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. W miejsce systemu orzecznictwa obejmującego: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) wprowadzono system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. Ponadto ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A –  „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów nowe przepisy przewidują kategorie: Z –  „zdolny”, N – „niezdolny”.

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

druki sejmowe nr 2614, do druku nr 2614, 2757, do druku nr 2757, 2757-A

druki senackie nr 730, 730 A – poprawiony,  730 B
Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych. 
Ustawa stanowi systemowe uregulowanie kwestii organizacji, statusu oraz zasad funkcjonowania odrębnego pionu orzecznictwa lekarskiego. Powyższe sprawy nie są obecnie regulowane przepisami rangi ustawowej, a podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r., wydane na podstawie kilku różnych ustaw.

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r. 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 21 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (18) do ustawy (druk nr 730 A – poprawiony).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy (druk nr 730 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

Opinia do ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 729)

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 października 2014 r 

Źródło: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,286,1.html

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy