Archiwum 2008/2007

Dodano 16.12.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego dotyczącego prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy.

 

 

W dziale Aktualności dodano projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zmieniającego zarządzenia nr 5/07 z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.12.2008


Projekty Ustaw


Na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowy projekt Ustawy o Służbie Więziennej.

 

 

Zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z najnowszym projektem Ustawy o Służbie Więziennej, który to datowany jest na dzień 3 grudnia 2008 roku.

Teksty ustawy można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik

…czytaj więcej…

Dodano 07.12.2008


Nowości na stronie www


Nowe informacje na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale ubezpieczenia – Gerling dodano druki oraz ofertę związaną z ubezpieczeniem dla funkcjonariuszy więziennictwa.

Zapraszamy również na podstrony Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie, gdzie zamieszczono zdjęcia z imprez organizowanych przez tą organizację.

Więcej informacji można znaleźć po kliknięciu w poniższy odnośnik lub poprzez menu główne – Zarządy Okręgowe.

…czytaj więcej…

Dodano 02.12.2008


Międzynarodowe warsztaty


Międzynarodowe warsztaty dla młodych związkowców – “Problemy młodych w polskich i niemieckich związkach zawodowych”.

 

 

W dniach 26 – 30 listopada 2008 roku Fundacja im. Friedricha Eberta we współpracy z Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i NSZZ Solidarność, zorganizowała w Zakopanem warsztaty dla młodych działaczy związkowych z Polski i Niemiec (DGB).

Pełny tekst relacji z warsztatów wraz ze zdjęciami można znaleźć po kliknięciu w poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 25.11.2008


Podziękowanie


W dziale Aktualności dodano pismo Rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych z podziękowaniem dla związku.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo władz Uniwersytetu Opolskiego, które zawiera podziękowanie dla wszystkich członków i sympatyków NSZZ FiPW w związku z publikacją Księgi Jubileuszowej z okazji 90-lecia polskiego więziennictwa oraz inauguracją obchodów z tejże okazji.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 25.11.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Pomiankiewicza odnoszące się do potrzeby wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 5 z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.11.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, dotyczące prac nad Ustawą o Służbie Więziennej.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 31.10.2008


90 lecie polskiego więziennictwa


Inauguracja obchodów 90 – lecia polskiego więziennictwa – Opole 29 – 30 października 2008 r. Poświęcenie sztandarów, konferencja naukowa.

 

 

W dniach 29 – 30 października br. w Opolu i w ODK SW w Turawie odbyły się uroczystości związane z inauguracją obchodów 90 – lecia polskiego więziennictwa. Na opolskim rynku poświęcono trzy sztandary: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, Zarządu Głównego NSZZ FiPW oraz Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu. Natomiast Uniwersytet Opolski gościł uczestników międzynarodowej konferencji. Już teraz zapraszamy do działu Galeria, gdzie umieszczono zdjęcia z obchodów.

Więcej informacji i pliki multimedialne można znaleźć po kliknięciu w poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 24.10.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące waloryzacji kwoty bazowej.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące waloryzacji kwoty bazowej. W przypadku żołnierzy i funkcjonariuszy, planowany wzrost kwoty bazowej
ma wynieść 2%, podczas gdy dla państwowej sfery budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ma wynieść 103,9%. Tego typu różnicowanie Federacja uważa za niedopuszczalne i dyskryminujące służby mundurowe.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.10.2008


Międzynarodowa Konferencja Naukowa


UAKTUALNIENIE !!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia polskiego więziennictwa organizowana w Opolu w dniach 29 – 30 października 2008 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana organizacyjna dotycząca uroczystego poświęcenia sztandarów. Na prośbę uczestników, jak i zaproszonych gości, uroczystości w katedrze opolskiej odbędą się w dniu 29 października, a nie jak planowano wcześniej w dniu 31 października. Zaplanowane wcześniej godziny pozostają bez zmian.
W sprawach formalnych prosimy o kontakt z Przewodniczącymi Okręgowymi celem korekty wcześniejszych ustaleń. Mamy nadzieję, że ta zmiana w harmonogramie ułatwi Wszystkim lepsze zaplanowanie wyjazdów przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Natomiast zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zaplanowana na dzień 30 października.

Dodano 09.10.2008


Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia polskiego więziennictwa organizowana w Opolu w dniach 29 – 30 października 2008 r.

 

 

W dniu 29 października odbędzie się uroczyste poświęcenie sztandaru Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, sztandaru Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu oraz sztandaru międzyzakładowej Organizacji Okręgowej terenu opolskiego. Na tą uroczystość zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy. W sprawie dojazdu informacji udzielają Przewodniczący Okręgowi NSZZ FiPW. Po mszy nastąpi przemarsz na opolski rynek, skąd po zakończeniu ceremonii uczestnicy przejadą na poczęstunek.

W dniu 30 października br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa związana z obchodami 90-lecia polskiego więziennictwa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Konferencję organizują: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu. Podczas konferencji odbędzie się prezentacja Księgi Jubileuszowej wydanej w rocznicę 90-lecia polskiego więziennictwa. Wydana została dzięki współpracy czynnika naukowego i związkowego.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy strony związkowej z Dyrektorem Okręgowym w Opolu, opolskim uniwersytetem, a także rzeszy zaangażowanych ludzi z okręgu opolskiego, którym w tym miejscu pragniemy podziękować. Patronat nad ceremonią nadania sztandarów objął Marszałek Województwa Opolskiego, a akty nadania sztandarów podpisał Wiceminister Sprawiedliwości Marian Cichosz.

Dodano 02.10.2008


Nowości na stronach ZO


Nowe informacje Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy i w Warszawie.

 

 

Zapraszamy wszystkich na podstrony Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy oraz w Warszawie. Dodano nowe galerie, informacje nt. organizowanych imprez oraz wykaz Zarządów Terenowych w okręgu bydgoskim. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Więcej informacji można znaleźć po kliknięciu w poniższy odnośnik lub poprzez menu główne – Zarządy Okręgowe.

…czytaj więcej…

Dodano 24.09.2008


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (145-160).

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podjęte w trakcie ostatniego posiedzenia ZG, które odbyło się w Kikitach w dniach 16 – 19 września br. Zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z ich treścią.

Wszystkie uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.09.2008


Zmiany w ubezpieczeniach


Zmiany w ubezpieczeniu prowadzonym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

ZARZĄD HDI – GERLING TU SA wyraził zgodę na przyjmowanie do ubezpieczenia od 01-10-2008 i 01-11-2008, czyli wypełniejacych deklarację w miesiącach wrześniu i październiku bez karencji przy rezygnacji z dotychczasowego ubezpieczenia w PZU SA ŻYCIE – KONIECZNE ZAŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI PODPISANE PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO. Proszę o informowanie o tym fakcie chętnych do ubezpieczenia i podjecie działań w celu pozyskania nowych ubezpieczonych. Przypominam ponadto, że do ubezpieczenia w HDI – GERLING mogą przystepować także funkcjonariusze i pracownicy niezrzeszeni w NSZZ FiPW, kontynuacja na emeryturze lub rencie tylko dla członków NSZZ FiPW

Paweł Altwasser

Więcej o ubezpieczeniu firmy Gerling znajdziesz po kliknięciu w poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 10.09.2008


Pismo DG


Dodano odpowiedź strony służbowej na zgłoszone uwagi do projektu ustawy o Służbie Więziennej – wersja z czerwca br.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej kierowane do Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych, a będące odpowiedzią na uchwałę 143-VI-2008 z dnia 28 lipca Prezydium Zarządu Głównego dotyczącą projektu ustawy.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik

…czytaj więcej…

Dodano 05.09.2008


Nowości na stronie NSZZ FiPW


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Galeria dodano zdjęcia z właśnie zakończonych VI Mistrzostw Polski Służby Więziennej w koszykówce. Mistrzowska okazała się być drużyna OISW we Wrocławiu, która po raz trzeci z rzędu zdobyła główną nagrodę. Zapraszamy również do działu Prace nad ustawą, gdzie zamieszczono wrześniowy projekt Ustawy o Służbie Więziennej.

Dodano 01.09.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Pomiankiewicza.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Pomiankiewicza dotyczące kontynuacji reformy systemu wynagradzania funkcjonariuszy w 2008 roku. W piśmie zawarta jest m.in. informacja na temat dalszego kształtowania się dodatków służbowych, realizacji awansów, itp.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 16.08.2007


Burze nad Polską


Informacja związana z burzami i trąbami powietrznymi na terenie Polski, a także ich tragicznymi skutkami.

 

 

W związku z faktem, iż na terenie kraju w ostatnim okresie miejsce miały tragiczne zdarzenia związane z poważnym załamaniem pogody, Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa prosi o przekazywanie informacji – do Zarządów Okręgowych lub bezpośrednio do Zarządu Głównego o stratach materialnych poniesionych przez Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej w następstwie wichur, deszczu, trąb powietrznych, itp. Nie pozostając obojętni na ludzką tragedię, wychodzimy na przeciw potrzebom poszkodowanych, organizując pomoc dla tych, których dorobek życiowy legł w gruzach. Jeśli nawet sami nie zostaliście poszkodowani, a znane są Wam takie przypadki wśród kadry penitencjarnej, prosimy o informację.

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW

Dodano 31.07.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie założeń projektu ustawy budżetowej na 2009 r.

 

 

Zamieszczono na stronie stanowisko Wiesława Siewierskiego – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych dotyczące założeń projektu ustawy budżetowej na rok 2009. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa znajduje się w ogólnopolskich strukturach FZZ.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 31.07.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Zamieszczono w dziale Aktualności pismo Przewodniczącego NSZZ FiPW kierowane do członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie zgłoszonych uwag do projektu ustawy o Służbie Więziennej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tekstem w/w pisma. Zawiera ono zbiór postulatów, proponowanych przez Związek, a które już znalazły swoje odzwierciedlenie w obecnym projekcie. Dopiero ich zebranie w jednym piśmie pokazuje jaka już praca została wykonana. Nie oznacza to oczywiście, że Związek spocznie na laurach. Przed nami długa droga do wprowadzenia proponowanych uwag. Ich wejście w życie będzie zależało od wszystkich funkcjonariuszy – każdego szczebla i ich zaangażowanie w lobbing na kolejnych etapach legislacji.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 30.07.2008


Nowości na stronie NSZZ FiPW


Uchwała nr 143 – VI/2008 Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Uchwały – Zarządu Głównego zamieszczono uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW zawierającą uwagi do przedstawionego projektu ustawy o Służbie Więziennej z dnia 27 czerwca 2008 r.

“…Mimo trwających blisko dwa lata intensywnych prac (często podejmowanych wspólnie ze związkiem zawodowym) nad opracowaniem projektu ustawy o Służbie Więziennej, nie udało się stronie służbowej przedstawić projektu ustawy, który byłby reformatorski, odpowiadający rzeczywistym oraz merytorycznym i pragmatycznym potrzebom polskiego więziennictwa…”.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Uchwały Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 28.07.2008


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (137-142).

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z ich treścią.

Wszystkie uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 26.07.2008


ZO w Bydgoszczy


Nowe informacje Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy.

 

 

Zapraszamy wszystkich na podstrony Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy. Dodano kilka nowych galerii zdjęć z imprez organizowanych przez ten zarząd. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami i ich opisami.

Więcej informacji można znaleźć po kliknięciu w poniższy odnośnik lub poprzez menu główne – Zarządy Okręgowe.

…czytaj więcej…

Dodano 14.07.2008


Projekty Ustaw


Dodano projekt Ustawy o Służbie Więziennej wraz z uzasadnieniem – wersja z 27 czerwca 2008 roku.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano najnowszy projekt ustawy pragmatycznej o Służbie Więziennej wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi i przekazania uwag co do ich treści na adres korespondencyjny lub mailowy: nszzfipw@nszzfipw.org.pl Zarządu Głównego NSZZ FiPW lub na naszym Forum w tym dziale do dnia 23 lipca 2008 roku.

Teksty ustawy można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik

…czytaj więcej…

Dodano 7.07.2007


Konta email


Adresy email członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FiPW.

 

 

W celu ułatwienia kontaktu i optymalnego przepływu informacji uruchomione zostały dla przewodniczących ZO NSZZ FiPW oraz dla pozostałych członków zarządu i komisji rewizyjnej spersonalizowane konta poczty mailowej. Teraz każdy z Was będzie mógł łatwo zapamiętać adres poczty właściwego przewodniczącego i osoby z ZG. Adresy skrzynek zostały również umieszczone na podstronach Zarządów Okręgowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Dodano 6.07.2008


Wizyta na Litwie


Wizyta polskiej delegacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na Litwie.

 

 

…W dniach 3 – 5 lipca br. na zaproszenie litewskiego Związku Instytucji Poprawczych i jej przewodniczącego Tadasa Cijunaitisa, gościła w Wilnie delegacja NSZZ FiPW…wiceprzewodniczący NSZZ FiPW Wiesław Żurawski wygłosił referat o historii, tradycjach, planach polskiej organizacji związkowej…

Pełny tekst relacji można znaleźć po kliknięciu w poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.06.2008


Nowa galeria


Na stronach Zarządów Okręgowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe galerie.

 

 

Jako, że czas letni nadszedł już nieubłaganie, a wraz z nim letnie festyny, imprezy i wyjazdy, tak też poszczególne Zarządy Okręgowe nie próżnują i przygotowują dla swoich członków różnorakie atrakcje. Z trzech takich imprez zamieściliśmy zdjęcia na stronach Zarządów Okręgowych. I tak ZO w Katowicach organizował Piknik Rodzinny w Bogucinie Małym. ZO w Bydgoszczy dla dzieci zorganizował Okręgowy Dzień Dziecka. ZO w Warszawie był organizatorem wycieczki do Lichenia, a także zamieścił zaproszenia do kolejnych imprez.

Zdjęcia można obejrzeć na stronach poszczególnych zarządów w dziale Zarządy Okręgowe.

…Zarządy Okręgowe…

Dodano 24.06.2008


Pismo DG


Dodano pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej kierowane do Dyrektorów Okręgowych i Komendantów SW.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie kształtowania właściwej i racjonalnej polityki kadrowej w Służbie Więziennej, a zawierające wytyczne do realizacji przez kierowników jednostek penitencjarnych.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik

…czytaj więcej…

Dodano 23.06.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano komunikat z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

 

 

Zamieszczono na stronie komunikat ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej) , które odbyło się w dniu 17 czerwca br. w Warszawie. Na spotkaniu poruszano m.in. tematykę kwestii płacowej funkcjonariuszy, planowanych zmian legislacyjnych.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.06.2008


ZO w Warszawie


Nowe informacje Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie.

 

 

Zapraszamy wszystkich na podstrony Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie. W galerii ZO zamieszczono zdjęcia z Dnia Dziecka organizowanego na przełomie maja i czerwca w Popowie, w których brał udział min. Pan Marian Cichosz. Na podstronach ZO znajduje się również zaproszenie do udziału w grzybobraniu. Zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć po kliknięciu w poniższy odnośnik lub poprzez menu główne – Zarządy Okręgowe.

…czytaj więcej…

Dodano 13.06.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Pomiankiewicza oraz wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

 

Zamieszczono na stronie pisma Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W wystąpieniu do Dyrektora Generalnego mowa jest o opiniodawczej roli Związku podczas reformy systemu wynagrodzeń. Pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Mariana Cichosza poruszono temat nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.06.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano oświadczenie strony pracowników Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych.

 

 

Zamieszczono na stronie oświadczenie trzech central związkowych: Forum Związków Zawodowych, Solidarności oraz OPZZ w sprawie projektów zmian ustaw emerytalnych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa znajduje się w ogólnopolskich strukturach FZZ.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.06.2007


Upały...uff


Wysokie temperatury – przepisy nakładające na dyrektorów obowiązek zapewnienia napojów dla funkcjonariuszy SW.

 

 

W związku z faktem, iż otrzymujemy sygnały z całego kraju o tym, że nie zapewnia się funkcjonariuszom napojów przysługującym im w okresie podwyższonych temperatur, przypominamy, że tą kwestię reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Tekst rozporządzenia można znaleźć pod tym linkiem: Tekst rozporządzenia oraz stosowne pismo Dyrektora Generalnego gen. Jacka Pomiankiewicza, którego tekst znajduje się pod poniższym adresem: Tekst pisma Dyrektora Generalnego.

Dodano 10.06.2008


Pismo DG


Dodano pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące minimalnej wysokości dodatków służbowych.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 czerwca 2008 roku kierowane do Dyrektorów, a zawierające polecenie obligatoryjnego podwyższenia dodatków służbowych funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej do kwoty minimum 100 zł, w służbie stałej do kwoty minimum 200 zł. Korekta dodatków służbowych ma nastąpić z dniem 1 lipca 2008 roku.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik

…czytaj więcej…

Dodano 30.05.2008


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (117-135).

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały z ostatniego zjazdu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który spotkał się w Olszanicy. Zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z ich treścią.

Uchwała nr 118-VI/2008 ZG NSZZ FiPW

…Zarząd Główny wyraża przekonanie, iż niezbędnym elementem rozpoczęcia
prac uzgodnieniowych nad projektami stosownych rozporządzeń jest ustalenie jednolitej wysokości minimalnego dodatku służbowego dla funkcjonariuszy…

Uchwała nr 128-VI/2008 ZG NSZZ FiPW

…Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z niepokojem obserwuje, że mimo licznych wcześniejszych deklaracji, nadal odnotowujemy przykłady sankcjonowania bezprawnych poczynań wobec związku zawodowego i jego funkcyjnych działaczy…Ponadto, członkowie Zarządu Głównego pragną wyrazić swoje przekonanie, że osobista obecność Pana Dyrektora Generalnego na kolejnych obradach Zarządu przyczyni się do poprawy wzajemnej komunikacji, co pozwoli uniknąć eskalacji działań Związku w celu obrony swoich ustawowych praw, jak równiez zaangażowania w konflikt Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
oraz naszej ogólnopolskiej centrali Forum Związków Zawodowych.

Wszystkie uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 28.05.2008


ODK


Dane dotyczące funkcjonowania ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej w 2007 r. w rozbiciu na informacje szczegółowe.

 

 

Zamieszczono na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zestawienie wykorzystania miejsc w ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej w miniony roku kalendarzowym. Wykaz pokazuje procentowe obłożenie, zestawienie miejsc w danym ośrodku. Pobyty funkcjonariuszy i osób z zewnątrz oraz inne dane związane z funkcjonowaniem ośrodków.

Pełny wykaz w formacie pdf można pobrać z poniższego linku

…czytaj więcej…

Dodano 28.05.2008


Wyniki losowania


VI Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Koszykówce organizowane przez CZSW i NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W tym roku odbędzie się VI edycja Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Koszykówce. Jak co roku organizacją mistrzostw zajął się Centralny Zarząd Służby Więziennej wraz z Zarządem Głównym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Do zawodów przystąpi 16 drużyn. W związku z powyższym odbyło się losowanie 8 par półfinałowych.

Pełny zestawienie wylosowanych par można znaleźć po kliknięciu w poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 13.05.2008


Wręczenie polis


Relacja Krzysztofa Frątczaka – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Łodzi z uroczystości wręczenia polis rodzinom zamordowanych policjantów.

 

 

…Zginęli w miejscu gdzie nie miał prawa zdarzyć się taki przypadek. Jednak życie piszę okrutne scenariusze. Nie mogliśmy pogodzić się z tym, że nigdy więcej nie zobaczymy naszych kolegów, takimi słowami rozpoczął prowadzący uroczystości asp.sztab. Krzysztof Balcer – wzbudzając ogólne wzruszenie wśród wszystkich zgromadzonych…

Pełny tekst relacji można znaleźć po kliknięciu w poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 06.05.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pisma Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW.

 

 

Zamieszczono w dziale Aktualności pismo gen. Jacka Pomiankiewicza w sprawie udzielenia funkcjonariuszom Służby Więziennej dnia wolnego za święto narodowe wypadające w dzień wolny od pracy. Również w dziale Aktualności możecie znaleźć pismo Przewodniczącego ZG Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Pana Mariana Cichosza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.04.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Pomiankiewicza w sprawie realizacji zapisów kodeksowych.

 

 

Zamieszczono na stronie pismo Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie nieuwzględniania prawa funkcjonariuszy Służby Więziennej do uzyskania dodatkowego dnia wolnego od służby w zamian za święto narodowe ( 3 Maj ), które wypada w dniu wolnym.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.04.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano komunikat Forum Związków Zawodowych oraz uchwałę Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych.

 

 

Zamieszczono na stronie komunikat ze spotkania z Minister Pracy i Polityki Społecznej Panią Jolantą Fedak, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2008 roku, a dotyczący ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym m.in. funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jako załącznik do powyższego komunikatu umieszczono również w dziale Aktualności uchwałę Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gosporarczych z dnia 3 kwietnia 2008 roku.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.04.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pisma w sprawie przekazanych środków na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

 

Zamieszczono na stronie pisma Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w kwestii rozliczenia przekazanych środków finansowych na inwestycje związane z poprawą warunków socjalno – bytowych w miejscu pracy funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.04.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Pomiankiewicza oraz pismo Forum Związków Zawodowych.

 

 

Zamieszczono na stronie pismo Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie naruszania zapisów ustawowych przez Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie – p. Paradowskiego. Również w dziale Aktualności zamieszczono pismo Forum Związków Zawodowych kierowane do Pani Jolanty Fedak Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie spotkania z przedstawicielami służb mundurowych.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 03.04.2008


Pismo kierowane do Sekretarza Stanu w MS


W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW kierowane do Pana Mariana Cichosza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

 

…W nawiązaniu do naszych wcześniej szych rozmów, oraz treści przekazanych pism, dotyczących problematyki: programu modernizacji Służby Więziennej, nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu spotkania, z przedstawicielami Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW, celem pilnego omówienia powyższych tematów…

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 03.04.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

 

 

Zamieszczono na stronie pismo Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CZSW w sprawie zmian związanych z funkcjonowaniem ODK Służby Więziennej w Ustce. Zmiany te powiązane są z uruchomieniem w tym ośrodku szkoły podoficerskiej.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.03.2008


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano dwa pisma kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Pomiankiewicza.

 

 

Zamieszczono na stronie pisma Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Dyrektora Generalnego SW. Pierwsze porusza kwestię podnoszenia dodatków służbowych. Natomiast drugie pismo dotyczy pisma BKS-120/08/1059 z dn. 3 marca br. odnoszącego się do kwestii interpretacji zapisów statutowych NSZZ FiPW.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 18.03.2008


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (110-116).

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały z ostatniego zjazdu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z ich treścią.

Uchwała nr 110-VI/2008 ZG NSZZ FiPW

…Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z dużym niedowierzaniem obserwował sposób i termin wypłaty tegorocznej podwyżki uposażeń dla funkcjonariusz…Zauważalny brak jednolitego działania służb kadrowo-finansowych spowodował, że w niektórych AŚ i ZK doszło nawet do kilkunastodniowego opóźnienia…zadziwiające jest dla nas także to, że doszło do powyższych wypaczeń mimo wcześniejszego polecenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, aby należycie przygotować listy do wypłaty według nowego projektu rozporządzenia…Zarząd Główny NSZZ FiPW oczekuje od Kierownictwa CZSW podjęcia skutecznych działań – również dyscyplinujących – gwarantujących w przyszłości sprawne i terminowe realizowanie wszelkich płatności w Służbie Więziennej.

Wszystkie uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 28.02.2008


Wyroki


W dziale Pragmatyka służbowa – Rozporządzenia dodano nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SW.

 

 

W dziale zawierającym akty prawne dodano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z tabelami uposażeń w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, okręgowych inspektoratach Służby Więziennej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w ośrodkach szkolenia i ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej.

Do działu można wejść z menu głównego: Pragmatyka służbowa – Rozporządzenia lub klikając na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.02.2008


Nowa galeria


Na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nową galerię.

 

 

Na naszej stronie dodaliśmy zdjęcia z obchodów 89 rocznicy wydania “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” przez Józefa Piłsudskiego. W tym roku miastem goszczącym zebranych był Koszalin, w którym kilkuset funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej godnie reprezentowało swoją formację. Organizacja imprezy stała na wysokim poziomie, a osoby, które w niej brały udział mogą zapewne wiele opowiedzieć o klimacie jaki panował zarówno podczas przemarszu, zebrania na placu i uroczystości w bunkrach atomowych. Choć zdjęcia w pełni nie oddadzą tego co działo się w Koszalinie, to jednak powinny być zachętą do udziału w przyszłorocznych obchodach.

Zdjęcia można obejrzeć w galerii, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…idź do galerii…

Dodano 13.02.2008


Nowości na stronie www


Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wycofania pisma BPR-070-1/08/14 z dnia 2 stycznia 2008r.

 

 

W dziale Aktualności dodano wystąpienie Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie pisma BPR-070-1/08/14 z dnia 2 stycznia 2008r. będące stanowiskiem Centralnego Zarządu Służby Więziennej odnoszącym się do naszych uwag, zawartych w uchwale nr 109. W stanowisku tym jest szereg nieprawdziwych, bądź nierzetelnie przedstawionych informacji, mogących wpłynąć na niekorzystny dla Służby Więziennej ostateczny kształt „Programu modernizacji SW”. Pismo to, kierowane do zastępcy dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości, podpisał w zastępstwie dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Waldemar Śledzik.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.02.2008


Wywiad


Zapraszamy do lektury wywiadu z gen. Pawłem Nasiłowskim – Zastępcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

 

 

W dniu 31 stycznia 2008 roku w Zakładzie Karnym w Raciborzu otwarto nowy oddział dla ponad sześćdziesięciu osadzonych. W uroczystościach otwarcia brał m.in. udział Generał Paweł Nasiłowski. Pomimo napiętego harmonogramu znalazł chwilę na udzielenie wywiadu specjalnie dla czytelników portalu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Mamy nadzieję, że wywiad ten zapoczątkuje stałą rubrykę na naszej stronie, gdzie będziemy zamieszczać rozmowy z osobami związanymi ze Służbą Więzienną i na tematy wszystkich nas nurtujące.

Wywiad można przeczytać po kliknięciu w poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 02.02.2008


Wyroki


W dziale Pragmatyka Służbowa dodano rozdział poświęcony wyrokom związanych ze Służbą Więzienną.

 

 

Zamieszczono kilkadziesiąt wyroków wydanych na przestrzeni ostatnich lat przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wyroki poruszają tematykę związaną z budownictwem mieszkaniowym, wypłatą równoważników, zwolnieniami ze służby, nadterminową służbą wojskową oraz wiele innych tematów wynikających z Ustawy o Służbie Więziennej.

Do działu można wejść z menu głównego: Pragmatyka Służbowa – Wyroki lub klikając na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 31.01.2008


Nowości na stronie NSZZ FiPW


Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Pomiankiewicza w sprawie wstrzymania korekt dodatków służbowych.

 

 

…W związku z Protokołem Uzgodnień z dnia 11 stycznia 2008 r. zawartym pomiędzy Grupą Negocjacyjną Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2008 r. oraz zabezpieczenia środków finansowych na wprowadzenie zmian w systemie wynagrodzeń informuję, że Dyrektor Generalny Służby Więziennej,w imieniu strony służbowej, zobowiązał się do wstrzymania korekt dodatku służbowego polegających na jego wzroście kwotowym – do dnia 30 czerwca 2008 r. …

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.01.2008


Nowości na stronie NSZZ FiPW


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano dwie uchwały (108 i 109) z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego FiPW. Zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z ich treścią. Zapraszamy również do działu Vademecum, gdzie zamieszczono przykładowy regulamin premiowania pracowników cywilnych. Regulamin ten można wykorzystać podczas opracowywania podobnego we własnym zakładzie pracy.
Zaktualizowano informacje na stronie głównej odnośnie uroczystości 89 rocznicy uchwalenia “Dekretu…” – dodano mapki poglądowe miejsca zbiórki, tras przemarszu. Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 16.01.2008


SPotkanie z MS


Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym RP Zbigniewem Ćwiąkalskim i wiceministrem Marianem Cichoszem w dniu 15 stycznia 2008 r.

 

 

W dniu 15 stycznia br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz członkowie Prezydium NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
W dziale Aktualności zamieszczono specjalny komunikat Przewodniczącego ZG streszczający poruszaną problematykę.

Poniżej zamieszczamy również kilka zdjęć ze spotkania (Proszę kliknąć w miniaturkę celem powiększenia danego zdjęcia).

........

Dodano 12.01.2008


Msza św. Koszalin


Obchody związane z 89 rocznicą wydania “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” podpisanego w dniu 8 lutego 1919 r.

 

 

W tym roku po raz trzeci odbędą się obchody związane wydaniem w dniu 9 lutego 1919 r. “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Tym razem miastem goszczącym zaproszonych będzie Koszalin. Msza rozpocznie się w dniu 15 lutego o godzinie 12.00 w katedrze koszalińskiej.
W dziale Aktualności zamieszczono specjalny komunikat Przewodniczącego ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w tej sprawie. Serdecznie zapraszamy funkcjonariuszy, pracowników i sympatyków Służby Więziennej. Specjalnie przygotowane dla Was zaproszenie można pobrać klikając na poniższy obrazek.

Zaproszenie na uroczystości

Niewątpliwą atrakcją uroczystości będzie wspólny poczęstunek w podziemiach poradzieckiego bunkra atomowego, który usytuowany jest na terenie jednej z naszych jednostek w Dobrowie k/Tychowa. Poniżej zdjęcia z tego ciekawego obiektu (Proszę kliknąć w miniaturkę celem powiększenia danego zdjęcia).

........

Poniżej zamieszczamy trzy mapki poglądowe, które prezentują trasę przemieszczenia się z parkingu do katedry, trasę przemarszu oraz drogę powrotną na parking.

Dodano 11.01.2008


Nowości na stronie www


Zapraszamy do działu Aktualności, gdzie zamieszczono pisma Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pisma Przewodniczącego Zarządu Głównego kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niecierpiących zwłoki zmian w Ustawie o Służbie Więziennej, dzięki którym będzie możliwa dalsza poprawa sytuacji funkcjonariuszy SW. A także pismo kierowane do Przewodniczących Okręgowych NSZZ FiPW, podsumowujące niedawno zakończone negocjacje płacowe wraz z planami na kolejne miesiące.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.01.2008


Podwyżki 2008


Dodano protokół uzgodnień zawartych pomiędzy Grupą Negocjacyjną NSZZ FiPW a Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

 

 

W dniu(10 stycznia 2008 roku odbyło się spotkanie pomiędzy Grupą Negocjacyjną Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa a Centralnym Zarządem Służby Więziennej, w sprawie realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2008 roku. Poniżej zamieszczamy protokół ze spotkania…

Porozumienie

…oraz załącznik prezentujący proponowane podwyżki na poszczególnych stanowiskach w ZK, ODK, OISW, CZSW oraz proponowane podwyżki na stopniach służbowych.

Załącznik do porozumienia

Powyższe informacje znajdują się również w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

 

…czytaj więcej…

Dodano 10.01.2008


Rządowy Program


Dodano rządowy projekt Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2009 – 2011.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano najnowszy, z 8 stycznia 2008 roku, projekt rządowego Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2009 – 2011. Projekt ten został przesłany przez Departament Legislacyjno-Prawny w Ministerstwie Sprawiedliwości celem zaopiniowania.

Pełny tekst projektu można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.01.2008


Dodatkowe środki finansowe


Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Przewodniczących Okręgowych.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego kierowane do Przewodniczących Okręgowych w sprawie przekazania informacji o funkcjonujących przy zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach doskonalenia kadr pokojach gościnnych.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.12.2007


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (100-107).

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały z ostatniego zjazdu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z ich treścią. Zapraszamy również do działu Aktualności, gdzie zamieszczono pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 14.12.2007


Wyrok WSA


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu.

 

 

… Ani przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, ani też żaden z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (…) nie upoważnia do przyjęcia, że równoważnik pieniężny przysługuje za remont lokalu zajmowanego wyłącznie na podstawie tytułu prawnego…

Pełny tekst wyroku wraz z uzasadnieniem można przeczytać klikając na poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 4.12.2007


Forum Penitencjarne


Numer grudniowy Forum Penitencjarnego dostępny dla użytkowników portalu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W porozumieniu z Redakcją Forum Penitencjarnego i specjalnie dla naszych Użytkowników zamieszczamy na stronie www grudniowy numer miesięcznika traktującego o Służbie Więziennej. Gazetę w formacie PDF (2,5MB) można pobrać z poniższego linku. Zapraszamy do lektury i dziękujemy Redakcji za udostępnienie pisma.

Forum Penitencjarne nr 12

Zamieszczamy również druk przekazu, dzięki któremu można zamówić prenumeratę Forum Penitencjarnego.

Prenumerata

Dodano 28.11.2007


Emerytury


W dziale Aktualności zamieszczono stanowisko Prezydium ZG NSZZ FiPW do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podwyższania emerytury o 0,5%.

 

 

…W nawiązaniu do przesłanego nam, pismem DBN-110-7(4)/07, do zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej przedstawiam poniżej stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa…

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.11.2007


Dodatkowe środki finansowe


Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Przewodniczących Okręgowych.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego kierowane do Przewodniczących Okręgowych w sprawie podziału środków na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych więziennictwa oraz w sprawie rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 16.11.2007


Nowe kierownictwo MS


W dniu dzisiejszym nastąpiły zmiany w MS. Zbigniew Ćwiąkalski został nowym Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym.

 

 

Prezydent RP Lech Kaczyński w dniu dzisiejszym powołał Zbigniewa Ćwiąkalskiego na urząd Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Zbigniew Ćwiąkalski (ur. 9 marca 1950 r.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu prawa karnego. W dniu dzisiejszym nowy minister spotkał się również z kierownictwem resortu. Podczas tego spotkania Minister Ćwiąkalski zapewnił, że jako adwokat zdążył dobrze poznać wymiar sprawiedliwości i jego problemy. – Jest wiele do zrobienia. Od poniedziałku zaczynamy ciężką, merytoryczną pracę powiedział.
Minister stwierdził, że ceni pracowitość i lojalność, lecz nie toleruje pochlebstw.
– Możecie mi mówić, że coś robię źle, czy że nie mam racji.
Po spotkaniu, Minister Sprawiedliwości udał się na pierwsze posiedzenie Rady Ministrów.

Źródło www.ms.gov.pl

Dodano 14.11.2007


Dodatkowe środki finansowe


W dziale Aktualności zamieszczono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

W dziale Aktualności dodano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rozporządzenie to przewiduje wzrost wskaźnika z obecnego 2,15 do 2,48 od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Rozporządzenie w formacie PDF można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.11.2007


Forum Penitencjarne


Numer listopadowy Forum Penitencjarnego dostępny dla użytkowników portalu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W porozumieniu z Redakcją Forum Penitencjarnego i specjalnie dla naszych Użytkowników zamieszczamy na stronie www listopadowy numer miesięcznika traktującego o Służbie Więziennej. Gazetę w formacie PDF (2,3MB) można pobrać z poniższego linku. Zapraszamy do lektury i dziękujemy Redakcji za udostępnienie pisma.

Forum Penitencjarne nr 11

Zamieszczamy również druk przekazu, dzięki któremu można zamówić prenumeratę Forum Penitencjarnego.

Prenumerata

Dodano 29.10.2007


Dodatkowe środki finansowe


W dziale Aktualności zamieszczono Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

W dziale Aktualności dodano Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z uzasadnieniem. Projekt ten wpłynął do Biura Zarządu Głównego w dniu 26 października 2007 roku.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 26.10.2007


Dodatkowe środki finansowe


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego kierowane do Pani Beaty Kempy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
W dziale Uchwały Zarządu Głównego zamieszczono Uchwałę Nr 99-VI/2007 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW z dnia 26 października 2007r. związaną bezpośrednio ze wspomnianym powyżej wystąpieniem.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.10.2007


Czas wolny od służby


Pismo adresowane do Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie czasu służby funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniach kursowych.

 

 

Warszawa, 19 października 2007 r.

BPR-023-59/07/1450

Pan
Bronisław Ogonek – Obierzyński
Przewodniczący
Zarządu Głównego
NSZZ FiPW

W odpowiedzi na Pana wystąpienie (Pismo Przewodniczącego ZG) nr ZG 162/07 z dnia 12 września 2007r. w sprawie czasu służby funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniach kursowych i doskonalących uprzejmie informuję, że Dyrektor Generalny podjął decyzje w przedmiocie zaliczania do czasu służby funkcjonariusza czasu udziału w szkoleniu lub doskonaleniu zawodowym.
W załączeniu przesyłam pismo BPR-023-59/07/1450 z dnia 15 października 2007 r. w tej sprawie, adresowane do kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Załącznik

Pismo BPR-023-59/07/1450 z dnia 15 października 2007 r.

Dyrektor Biura Prawnego
CZSW

ppłk Barbara Wechmann

Pełny tekst pisma wraz z załącznikiem można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 13.10.2007


Strona WWW ZO w Katowicach


Strona www Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach

 

 

Zapraszamy wszystkich na stronę internetową Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach. Adres strony to: www.nszzfipwkatowice.atupartner.pl Na stronie można znaleźć bieżące informacje, galerię, forum i wiele innych informacji. Zapraszamy !!!

Na stronę można wejść poprzez wspomniany adres, z menu Zarządy Okręgowe lub klikając w poniższy link

…czytaj więcej…

Dodano 12.10.2007


Pismo Ministerstwa Finansów


W dziale Vademecum dodano pismo Ministerstwa Finansów nt. obliczeń wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej.

 

 

… W związku z zapytaniem przedstawicieli związków zawodowych w sprawie metodologii liczenia wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej oraz u przedsiębiorców – Ministerstwo Finansów wyjaśnia co następuje…

Pełny tekst pisma można znaleźć klikając w poniższy odnośnik lub wchodząc do działu Vademecum

…czytaj więcej…

Dodano 11.10.2007


Mistrzostwa Polski w piłce noznej


Dodano nową galerię na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Dodano zdjęcia z XI Mistrzostw Polski Służby Więziennej w piłce nożnej o Puchar Przechodni Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa rozegranego w Ustce w dniach 4-6 października. W dziale Aktualności podano wyniki z mistrzostw.

Do galerii można wejść poprzez poniższy odnośnik lub z menu głównego: Galeria.

…czytaj więcej…

Dodano 10.10.2007


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano trzy uchwały nr 96, 97 i 98 z ostatniego zjazdu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Zapraszamy Wszystkich do zapoznania się z ich treścią.

Do działu można wejść poprzez poniższy odnośnik lub z menu głównego: Uchwały – Zarządu Głównego.

…czytaj więcej…

Dodano 30.09.2007


Dział prezentujący gadżety związkowe


Dodano nowy dział na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W nowym dziale prezentujemy gadżety promujące działalność związkową. Po kliknięciu na dany obrazek będziemy mogli obejrzeć jego powiększenie. W celu rozpropagowania działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, zachęcamy zarządy okręgowe i zarządy terenowe do korzystania również z tej formy promocji. Dane kontaktowe firmy, u której można zamawiać wszystkie przedmioty, również zostały zamieszczone na stronie.

Do nowego działu można wejść poprzez poniższy odnośnik lub z menu głównego: Inne – Gadżety związkowe.

…czytaj więcej…

Dodano 26.09.2007


Uwagi...


W dziale Aktualności dodano uwagi Biura Zarządu Głównego NSZZ FiPW do projektów ustaw pragmatycznych.

 

 

Zamieszczamy uwagi Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do projektów: Ustawy o Służbie Więziennej oraz Ustawy o funkcjonariuszach i pracownikach Służby Więziennej. Uwagi te dotyczą ostatnio otrzymanych wersji Ustaw z dnia 30 sierpnia 2007 roku. Projekty te można również znaleźć na naszej stronie w dziale: Prace nad ustawą.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 25.09.2007


Dodatkowe środki finansowe


W dziale Aktualności dodano pismo Dyrektora Generalnego w sprawie podziału dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy SW.

 

 

…Informuję, że w dniu 25 września 2007 roku dokonałem korekty planów finansowych jednostek organizacyjnych więziennictwa, które umożliwią wypłacenie funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród uznaniowych. Powyższa decyzja wynika z dobrej oceny pełnienia obowiązków służbowych przez kadrę więziennictwa i jest wyrazem podziękowania za służbę prowadzoną na rzecz utrzymania dotychczasowych kierunków pracy
penitencjarnej, ładu i porządku w zakładach karnych i aresztach śledczych….

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 24.09.2007


Interpretacja...


Błędna interpretacja pisma Dyrektora Generalnego SW BKS-127-222/07/790 z dnia 23.05.2007 r. dotyczącego zaliczania okresów pełnienia służby w oddziałach prewencji Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu.

 

 

W związku z przekazanymi informacjami, że w różnych jednostkach w kraju w/w pismo jest inaczej interpretowane, zwracamy się do funkcjonariuszy o sprawdzenie, jak w ich zakładach wygląda sprawa zaliczania i wyrównania finansowego za okresy pełnienia służby w oddziałach prewencji Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu przed przyjęciem się do SW.

Jak wynika z pisma Dyrektora Generalnego …równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej jest pełnienie przez poborowych służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych…Biorąc zatem powyższe pod uwagę, zasadnym jest zaliczanie okresów pełnienia służby w oddziałach prewencji Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu do wysługi lat uprawniających do dodatku za wysługę, na równi z klasyczną zasadniczą służbą wojskową…

Zapis ten został zinterpretowany przez służby kadrowe, np. w okręgu katowickim tak, że decyzje o wypłacie dodatku zostały uruchomione po tym piśmie, nie uwzględniając równocześnie wyrównania za okres wcześniejszy, czyli od czasu przyjęcia funkcjonariusza do Służby Więziennej.

Jeśli w Twoim zakładzie sytuacja wygląda podobnie prosimy o przekazanie informacji telefonicznie do ZG NSZZ FiPW lub mailowo na adres nszzfipw@nszzfipw.org.pl .

Dodano 12.09.2007


Szkolenia SW


W dziale Aktualności dodano pismo kierowane do Dyrektora Generalnego w sprawie szkoleń w dni wolne od służby.

 

 

…W ostatnim okresie czasu obserwowane jest znaczne nasilenie (w porównaniu
do lat ubiegłych) udziału funkcjonariuszy Służby Więziennej w różnego rodzaju szkoleniach kursowych i doskonalących oraz w konferencjach. Jest to zjawisko pozytywne i oczekiwane przez kadrę. Jednakże – z uwagi na ilość tych szkoleń i ich specyfikację – część z nich odbywa się także w dni wolne od pracy…

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.08.2007


Pragmatyka służbowa


Zmodyfikowano i rozszerzono dział Pragmatyka Służbowa na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W celu wygodniejszego korzystania z działu Pragmatyka służbowa został on podzielony na trzy osobne podstrony z ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami. Teraz dużo łatwiej można znaleźć interesujący nas akt prawny. Dodano także kilka ustaw i rozporządzeń przydatnych w codziennej pracy. Zapraszamy do korzystania z tego działu.

Do działu można wejść poprzez poniższy odnośnik lub z menu głównego: Pragmatyka służbowa.

…czytaj więcej…

Dodano 8.08.2007


Nowy dział na stronie NSZZ FiPW


Dodano nowy dział na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Jako, że sezon urlopowy jest już w pełni, a zapewne nie wszystkim udało się udać na zasłużony odpoczynek, utworzyliśmy dział, gdzie w formie kompendium można znaleźć odnośniki do stron www wszystkich ośrodków wczasowych Służby Więziennej. Klikając na poszczególne zdjęcia można przenieść się na stronę danego ODK, gdzie znajdują się wszelkie potrzebne dane, galerie, informacje na temat dojazdów itp.

Do nowego działu można wejść poprzez poniższy odnośnik lub z menu głównego: Inne – Ośrodki wczasowe.

…czytaj więcej…

Dodano 7.08.2007


Nowości na stronie NSZZ FiPW


Nowe informacje na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie wykupu ulg komunikacyjnych w 2008 roku. Zamieszczono również odpowiedź Inspektora ds. BHP w CZSW w sprawie realizacji zadań wynikających z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Teksty pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.07.2007


Projekty Ustaw


Dodano dwa projekty Ustaw, a mianowicie projekt Ustawy o Służbie Więziennej oraz o Funkcjonariuszach i Pracownikach SW.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano najnowsze – lipcowe projekty ustaw pragmatycznych o Służbie Więziennej oraz o Funkcjonariuszach i Pracownikach Służby Więziennej. Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi i przekazania uwag co do ich treści na adres korespondencyjny lub mailowy: nszzfipw@nszzfipw.org.pl Zarządu Głównego NSZZ FiPW lub na naszym Forum w tym dzialedo dnia 20 sierpnia 2007 r.

24.07.2007 !AKTUALIZACJA! Zamieszczono uaktualnioną wersję projektu Ustawy o Funkcjonariuszach i Pracownikach Służby Więziennej. Poprawki dotyczą głównie rozdziału 13.

Teksty ustaw można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik

…czytaj więcej…

Dodano 20.07.2007


Uwagi NSZZ FiPW


Stanowisko Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie projektu tzw. Ustawy Modernizacyjnej.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono stanowisko stanowisko prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie projektu ustawy o ustanowieniu “Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2008-2010”. Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zawiera najważniejsze spostrzeżenia i uwagi co do ostatecznego kształtu tejże ustawy.

Pełny tekst stanowiska znajduje się w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 18.07.2007


Statut CZSW w Warszawie


Dodano nowe Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu CZSW w Warszawie.

 

 

W dziale Pragmatyka służbowa zamieszczono Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej w Warszawie. Aktualne rozporządzenie zniosło poprzednie, które obowiązywało od 2002 roku. Do rozporządzenia dołączone jest również uzasadnienie.

Pełny tekst zarządzenia znajduje się w dziale Pragmatyka służbowa oraz pod poniższym odnośnikiem.

…czytaj więcej…

Dodano 18.07.2007


Emerytury funkcjonariuszy SW


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie prac nad ustawą emerytalną Służby Więziennej i innych służb mundurowych.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z informacją co do kwestii ewentualnych zmian Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Odpowiedź znajduje się w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 17.07.2007


Upały...uff


Wysokie temperatury. Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk dr Jacka Pomiankiewicza.

 

 

W związku z wysokimi temperaturami, które nawiedziły nasz kraj i utrzymują się od paru dni, wystosowano pismo do Dyrektora Generalnego z prośbą o przypomnienie Dyrektorom jednostek podstawowych potrzeby zapewniania funkcjonariuszom i pracownikom odpowiedniej ilości płynów dostosowanych do tej pory roku. Obecnie kwestię tą reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Tekst rozporządzenia można znaleźć pod tym linkiem: Tekst rozporządzenia

Pismo znajduje się w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 15.07.2007


Informacje Zarządów Okręgowych


Dodano informacje przesłane przez Przewodniczących Okręgowych w Rzeszowie i Szczecinie, a dotyczące ich okręgów.

 

 

Obecnie już sześć okręgów ma własną stronę, czy to tworzoną bezpośrednio, czy też za pośrednictwem ZG, gdzie może umieszczać swoje informacje regionalne. W dalszym ciągu zachęcam pozostałych Przewodniczących Okręgowych do przesyłania informacji dotyczących ich okręgów. Dane teleadresowe, składy Zarządów Okręgowych, adresy stron www własnej organizacji okręgowej, zdjęcia z ważnych wydarzeń to rzeczy, które na pewno dodają kolorytu do codziennej pracy związkowej i będą pomocne dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SW. Informacje, które mają być umieszczone na stronie proszę o przesłanie na adres e-mail: radosk@interia.pl.

Informacje można znaleźć w dziale Zarządy Okręgowe, do którego prowadzi poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 11.07.2007


Zapraszamy do działu Aktualności i Prace nad ustawą


Na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zamieszczono finalny projekt Ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2008 – 2010.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano projekt tzw. ustawy o modernizacji Służby Więziennej z dnia 11 lipca 2007 roku, który ma obowiązywać w najbliższych latach. W dziale Aktualności dodano pismo przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW odnoszące się do w/w projektu oraz zawierające apel kierowany do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SW o przekazanie uwag odnośnie ustawy. Do działu Aktualności prowadzi następujący odnośnik: Aktualności Spostrzeżenia należy przekazywać bezpośrednio do Zarządu Głównego pisemnie lub na naszym Forum klikając w link: Uwagi do projektu Ustawy do dnia 18.07.2007 r.

Projekt ustawy można przeczytać klikając w odnośnik poniżej, lub wchodząc do działu: Prace nad ustawą.

…czytaj więcej…

Dodano 4.07.2007


Zapraszamy do działu Aktualności


W dziale Aktualności dodano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który został przesłany do Zarządu Głównego NSZZ FiPW celem zaopiniowania, a traktujący o wysokości równoważnika wypłacanego funkcjonariuszom na zakup i konserwację posiadanego umundurowania.

Projekt można przeczytać klikając w odnośnik poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 1.07.2007


Zapraszamy do Galerii


Zaktualizowano galerię na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W naszej galerii dodano zdjęcia z obchodów 15-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, które odbyły się w Turawie w 2006 roku, a zostały zorganizowane przez okręg opolski.

W zakładce z informacjami z ZO w Bydgoszczy dodano zdjęcia z zorganizowanych przez tą organizację imprez z okazji Dnia Dziecka.

Zdjęcia z obchodów 15-lecia można obejrzeć klikając na link poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 21.06.2007


Komunikat


Dodano komunikat odnośnie ustawy emerytalnej funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych służb mundurowych.

 

 

W związku z licznymi wątpliwościami co do zmian emerytalnych i ich przyszłości, zamieszczamy poniższy komunikat. Mamy nadzieję, że rozwieje on wszystkie niejasności i niedomówienia. Obecne zmiany w ustawie pomostowej związane są z upływem terminu obowiązywania aktualnej ustawy, która obowiązuje do końca 2007 roku. W dniu 27 kwietnia 2007 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji nowy projekt ustawy.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się klikając na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 20.06.2007


Czytaj uwagi


W dziale Aktualności dodano pismo Zarządu Głównego NSZZ FiPW z uwagami do “ustawy modernizacyjnej”.

 

 

Zamieszczone pismo kierowane do Pani ppłk Barbary Wechmann, Dyrektora Biura Prawnego CZSW. Pismo zawiera uwagi NSZZ FiPW do przedłożonego projektu Ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2008 – 2010. Zapraszamy do zapoznania się z powyższym.

Pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.06.2007


Sprawdź najświeższe aktualności


W dziale Aktualności na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe informacje.

 

 

Na naszej stronie można przeczytać informacje o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Pismo kierowane do Pani Beaty Kempy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. A także zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego w sprawie prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy SW, które również znajduje się w dziale Pragmatyka służbowa.

Pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 18.06.2007


Nowy projekt


Dodano Projekt Ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2008 – 2010

 

 

W dziale: Prace nad ustawą dodano nowy projekt tzw. ustawy o modernizacji Służby Więziennej. Obecna wersja jest z dnia 13 czerwca br. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tekstem w/w ustawy.

Projekt ustawy można znaleźć klikając poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 11.06.2007


Oblicz swoją emeryturę


Dodano program do obliczenia orientacyjnej wysokości emerytury dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych służb mundurowych.

 

 

Dzięki uprzejmości autora programy Pana Radosława Mazura, zamieszczono na stronie NSZZ FiPW, kalkulator, który pozwoli zorientować się co do wysokości świadczenia emerytalnego. Strona domowa tego projektu to: www.emerytura.yoyo.pl. Chciałbym również podziękować użytkownikowi naszego forum o nicku bartolini, za wskazanie przydatnego linku.

Program można pobrać ze strony domowej, z działu Przydatne programy lub bezpośrednio z poniższego odnośnika.

…pobierz program…

Dodano 10.06.2007


Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia


Dodano wystąpienie Pani Minister Beaty Kempy i Zastępcy Dyrektora Generalnego SW Pana płk Pawła Nasiłowskiego podczas XII Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ FiPW w Popowie.

 

 

Słuchaj wystąpienia Część I
Słuchaj wystąpienia Część II

 

Wystąpień zaproszonych gości można wysłuchać klikając na powyższe ikony. Uruchomi się wówczas transmisja on-line w odtwarzaczu Winamp lub Windows Media Player. Jeśli transmisja nie uruchomi się automatycznie, wystarczy po kliknięciu na ikony, zaznaczyć otworz za za pomocą… Można też ściągnąć dwie części wystąpienia w formacie mp3 z poniższych odnośników:

Ściągnij wystąpienie Część I wystąpienia w formacie mp3
Ściągnij wystąpienie Część II wystąpienia w formacie mp3

Dodano 04.06.2007


Informacje Zarządów Okręgowych


Dodano informacje przesłane przez Przewodniczących Okręgowych w Bydgoszczy i Warszawie, a dotyczące ich okręgów.

 

 

Tym samym chciałbym zachęcić pozostałych Przewodniczących Okręgowych do przesyłania informacji dotyczących ich okręgów. Dane teleadresowe, składy Zarządów Okręgowych, adresy stron www organizacji okręgowej, a jeśli nie posiadają własnej strony internetowej, to wiadomości, które uważają za istotne i chcą aby znalazły się podstronie dotyczącej ich okręgu. Informacje, które mają być umieszczone na stronie proszę o przesłanie na adres e-mail: radosk@interia.pl.

Informacje można znaleźć w dziale Zarządy Okręgowe, do którego prowadzi poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 30.05.2007


Czytaj wiadomości


Dodano pisma kierowane do Pani Beaty Kempy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz do Dyrektora Generalnego Pana płk dr Jacka Pomiankiewicza.

 

 

W dziale aktualności dodano pisma Zarządu Głównego kierowane do zwierzchników Służby Więziennej dotyczące tematyki poruszanej podczas XII Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ FiPW.

Pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 30.05.2007


Pary półfinałowe


W dniu 29 maja 2007r. w Biurze Kadr i Szkolenia CZSW zostało przeprowadzone losowanie par półfinałowych XI Mistrzostw Polski Służby Więziennej w piłce nożnej.

 

 

W dniu wczorajszym odbyło się losowanie par półfinałowych, które będą rywalizowały ze sobą o mistrzostwo Polski Służby Więziennej w piłce nożnej. Zestawionych zostało 16 drużyn w ośmiu parach. Losowanie przedstawia się następująco…..

Pełne zestawienie par półfinałowych znajdziesz klikając w poniższy link

…czytaj więcej…

Dodano 29.05.2007


Czytaj uchwały


Dodano uchwałę problemową i programową XII Zjazdu Sprawozdawczego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Zamieszczono na stronie uchwały problemową i programową z ostatniego zjazdu sprawozdawczego NSZZ FiPW. Poruszone w nich sprawy są odzwierciedleniem poglądów delegatów na XII zjazd. Prezentowane tematy korelują z obecną sytuacją Służby Więziennej, jej bolączkami, ale również i sukcesami. Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi.

Uchwały znajdziesz w dziale: Uchwały – Zjazdowe zarówno w formie tekstowej, jak i PDF. Do zakładki prowadzi poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 25.05.2007


Czytaj sprawozdanie


Sprawozdanie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na XII Zjazd Sprawozdawczy.

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy. Delegaci na Zjazd.

Obradujący w kwietniu 2005r. XI Zjazd, w którym uczestniczyliśmy wspólnie, przyjął uchwałę programową – pełną zadumy i refleksji, spowodowanej śmiercią papieża Jana Pawła II, ale również przepełnioną realną troską, dotyczącą aktualnych problemów więziennictwa oraz roli i miejsca związku zawodowego w ich przezwyciężaniu.
Celem obecnego Zjazdu Sprawozdawczego, organizowanego w połowie kadencji, jest przede wszystkim dokonanie oceny stopnia realizacji uchwał poprzedniego zjazdu, ale także ewentualna korekta poprzednich decyzji,
czy wyznaczenie nowych celów i kierunków działania organizacji….

Pełny tekst sprawozdania znajdziesz w dziale Aktualności oraz w formacie PDF klikając poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 17.05.2007


Czytaj aktualności


XII Zjazd Sprawozdawczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Popowo 23-24 maja.

 

 

W dniach 23 i 24 maja odbędzie się w Popowie XII Zjazd Sprawozdawczy NSZZ FiPW. W dziale Aktualności zamieszczono projekt porządku obrad. Do udziału w obradach zaproszono wiceminister sprawiedliwości, panią Beatę Kempę, dyrektora generalnego Służby Więziennej, płk Jacka Pomiankiewicza,
z-ce dyrektora generalnego Służby Więziennej, płk Pawła Nasiłowskiego oraz przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Antoniego Dudę.

Harmonogram zjazdu znajdziesz klikając poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 16.05.2007


Czytaj aktualności


Dodano nowy dział na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale odznaczenia związkowe można znaleźć listę osób odznaczonych złotymi i srebrnymi odznakami NSZZ FiPW. Tutaj także widnieją osoby, które posiadają honorowe członkostwo Związku. Oprócz samych list, w dziale tym są zaprezentowane wzory wspomnianych odznaczeń. Zapraszam do zapoznania się ze spisem osób odznaczonych. Samą listę dla poszczególnych odznak można również pobrać w formacie pdf.

Do nowego działu prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.05.2007


Czytaj aktualności


Dodano pismo Biura Kadr i Szkolenia CZSW w sprawie obowiązku wykorzystywania urlopów przez odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.

 

 

W dziale aktualności dodano odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia CZSW na pismo w sprawie obowiązku wykorzystywania urlopów przez odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.

Wszystkie aktualności można znaleźć w dziale, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…


Nowy Regulamin Księgi Gości i Forum Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Rozszerzono Regulamin korzystania z Księgi Gości i Forum NSZZ FiPW. Proszę wszystkich użytkowników Naszego portalu o zapoznanie się z nim.

Regulamin można przeczytać, klikając na poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 09.05.2007


Uchwały Zarządu Głównego NSZZ FiPW


Dodano uchwały z ostatniego zjazdu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Zamieszczono cztery nowe uchwały Zarządu Głównego. Uchwałę nr 92-VI/2007 odnośnie dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, dnia dziecka. Uchwałę nr 93-VI/2007 związaną z dofinansowaniem VIII Mistrzostw Polski SW w wędkarstwie. Uchwałę nr 94-VI/2007 wyrażającą negatywną ocenę przyznawanych nagród dla dyrektorów. Uchwałę nr 95-VI/2007 mówiącą o wykreśleniu Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Wejherowie.

Wszystkie uchwały można znaleźć w dziale, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 02.05.2007


Zapraszamy do działu Aktualności


Informacja odnośnie aktualizacji na stronie internetowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia odnośnie liczby miejsc i kryterium kwalifikowania słuchaczy do szkoły oficerskiej w roku 2007/2008. Poszerzono dział pragmatyki służbowej o kilkanaście nowych aktów prawnych. Rozbudowano dział vademecum o nowe, przydatne przepisy. Zmieniono także funkcjonalność mapki z pogodą. Teraz po kliknięciu na nią otwiera się w wyższej rozdzielczości, wygodnej do odczytania informacji.

Dodano 19.04.2007


Zapraszamy do działu Aktualności


Informacje odnośnie prac zespołu ds. umowy społecznej związanych z pomysłem włączenia do powszechnego systemu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Forum Związków Zawodowych z dnia 19.04.2007 r. kierowane do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jarosława Kaczyńskiego i Pana Ludwika Dorna Wicepremiera Rzeczpospolitej Polskiej Szefa Zespołu ds. Umowy Społecznej, komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 19.04.2007 r. w sprawie prac zespołu ds. umowy społecznej oraz pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marka Surmacza w sprawie prac zespołu ds. umowy społecznej.

Wszystkie informacje znajdują się w dziale Aktualności – link poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 05.04.2007


Zapraszamy do udziału we mszy św.

Msza Święta w intencji poległych
w ZK w Sieradzu Kolegów policjantów

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2007r. o godz. 12:00 w Katedrze Praskiej w Warszawie odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji poległych
w Zakładzie Karnym w Sieradzu Kolegów policjantów oraz w intencji wszystkich funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej…

Pełny tekst w dziale Aktualności i w linku poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 04.04.2007


Najświeższe wiadomości


Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30.03.2007 r. w sprawie realizacji podwyżek.

…Mając na uwadze przyśpieszenie realizacji podwyżek uposażeń funkcjonariuszy polecam niezwłocznie…przygotować listy wypłat wyrównania od 1 kwietnia 2007 r. uposażenia zasadniczego oraz dodatku za wysługę lat…po rozliczeniu rzeczywistych skutków wprowadzenia podwyżek, pozostała kwota przekazana zostanie do jednostek z przeznaczeniem…na…

Pełny tekst w dziale Aktualności i w linku poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 03.04.2007


Najświeższe wiadomości


Pismo do Dyrektora Generalnego z dnia 3.04.2007 r. w sprawie konieczności wykorzystywania urlopów zaległych i bieżących przed odejściem na zaopatrzenie emerytalne.

…W nawiązaniu do Pańskiego pisma, DG-1501-29/07/266 z dnia 16 marca 2007 r., dotyczącego wykorzystywania (przed odejściem ze służby) urlopów zaległych i bieżących, pragniemy podzielić się naszymi uwagami oraz wątpliwościami, zgłaszanymi przez funkcjonariuszy jednostek podstawowych, które podzielamy…

Pełny tekst w dziale Aktualności i w linku poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 29.03.2007Dyrektor Generalny

Służby Więziennej

Warszawa, 27
marca 2007 roku

APEL

W dniu 26 marca 2007 roku w Zakładzie
Karnym w Sieradzu zdarzył się ogromny dramat. W wyniku
trudnego do zrozumienia działania funkcjonariusza Służby
Więziennej śmierć poniosło trzech funkcjonariuszy Policji.
Wszystkim osobom dotkniętym sieradzką tragedią składamy wyrazy
głębokiego współczucia. W sposób szczególny łączymy się w bólu
z rodzinami ofiar i osobami bezpośrednio poszkodowanymi
niewytłumaczalnym działaniem funkcjonariusza naszej służby. W
obliczu tego dramatu, w poczuciu solidarności ogólnoludzkiej i
profesjonalnej, rodzi się potrzeba okazania pomocy osobom
poszkodowanym biegiem sieradzkich wydarzeń. Apelujemy do
wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej o
okazanie poszkodowanym wsparcia i pomocy finansowej.
Dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, a także
dyrektorów okręgowych Służby Więziennej prosimy o pomoc w
zebraniu środków finansowych od ofiarodawców i przekazaniu ich
na konto ZG NSZZFiPW w PKO BP nr
67102010680000160200039701, z dopiskiem
“Pomoc”
.


płk dr Jacek Pomiankiewicz

Bronisław Ogonek-Obierzyński

Dodano 25.03.2007


Akty prawne dotyczące Słuzby Więziennej

Dodano dział, gdzie zebrane są najważniejsze ustawy, rozporządzenia i zarządzenia dotyczące pragmatyki Służby Więziennej. Teraz w jednym miejscu można znaleźć pełne kompendium wiedzy na temat służby. Na stronę tą można wejść z menu głównego, klikając w obrazek powyżej, lub bezpośrednio z poniższego linku:

Pragmatyka SW

Poszerzono także dział Vademecum, gdzie zebrane są najistotniejsze informacje i dokumenty umożliwiające założenie organizacji terenowej oraz jej funkcjonowanie.

Vademecum związkowca

Dodano 12.03.2007


Wiadomości nt. zmian Ustawy o SW

Dodano dział, gdzie będą się pojawiały informacje na temat bieżących prac nad Ustawą o Służbie Więziennej i Ustawą o funkcjonariuszach i pracownikach Służby Więziennej. Na stronę tą można wejść klikając w obrazek powyżej, lub bezpośrednio z poniższego linku:

Informacje nt. prac nad Ustawą o SW i Ustawą o funkcjonariuszach i pracownikach SW”

Dodano 06.03.2007


Czytaj najnowsze uchwały

Dodano najnowsze uchwały Zarządu Głównego, w tym także tą odnoszącą się do podwyżki płac, która ma obowiązywać od 1 kwietnia br.

Uchwała Nr 90 -VI/2007
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
z dnia 1 marca 2007r.

Zarząd Główny NSZZ FiPW odnosząc się do przyjętych zasad realizacji tegorocznej podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak również do licznych uwag i wątpliwości, zgłaszanych w trakcie trwania procesu konsultacyjnego, postanowił wyrazić niniejsze stanowisko:….czytaj więcej w uchwale

90-VI-2007 z dnia 1 marca “podwyżka 2007 r. wyjaśnienia programowe ZG”

Dodano 21.02.2007


Wejdź na CZAT

Na okres testowy uruchomiliśmy CZAT NSZZ FiPW. Zobaczymy jak przyjmie się ta forma konwersacji on-line. Aby wejść na czat, kliknij na powyższą ikonę. Serdecznie zapraszamy!!!

Dodano 18.02.2007


Zobacz galerię

Zapraszamy do uaktualnionej galerii, gdzie można m.in. zobaczyć najnowsze zdjęcia z uroczystości w Lublinie

Dodano 13.02.2007


Przeczytaj wiadomości

Zapraszamy do działu Aktualności, gdzie można przeczytać najświeższe informacje

Dodano 10.02.2007


Zapraszamy do dyskusji i wymiany poglądów na naszym Forum internetowym oraz w

Księdze Gości. Wszystkie konstruktywne komentarze są mile widziane.


Dodano 1.02.2007Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 lutego
2007 roku w Lublinie odbędą się ogólnopolskie uroczystości
związane z 88-rocznicą wydania dekretu Naczelnika Państwa w
sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Serdecznie
zapraszamy funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników
cywilnych więziennictwa do udziału w uroczystościach. Obchody
rocznicy rozpocznie msza święta w archikatedrze lubelskiej o
godz. 13.00.

Więcej dowiesz się w dziale
Aktualności i z zaproszenia, które można pobrać na tej
stronie.

Przewodniczący NSZZFiPW

Bronisław Ogonek – Obierzyński

 

Pobierz
Zaproszenie
 
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy