Archiwum 2010/2009

Dodano 29.12.2010


Apel o pomoc


Apel Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Nowogardzie.

 

 

W dziale Aktualności dodano apel Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Nowogardzie o pomoc dla kol. Grzegorza Piekarskiego, którego dorobek życia uległ zniszczeniu w pożarze.

Pełny tekst apelu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 22.12.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Uchwały dodano uchwały Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FiPW, które odbyło się w ODK SW w Popowie w dniach 13 – 15 grudnia 2010 r.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.12.2010


Nowy projekt aktu prawnego


Na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe akty prawne związane z funkcjonowaniem Służby Więziennej.

 

 

Na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe akty prawne związane z funkcjonowaniem Służby Więziennej. W dziale: Pragmatyka służbowa – Ustawy dodano (ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej), – Rozporządzenia dodano (rozporządzenia MS w sprawie wyżywienia, broni i nagród) natomiast w dziale Zarządzenia dodano (zarządzenia DG SW nr 81,87 i 88).

Akty prawne można znaleźć w dziale Pragmatyka służbowa, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 20.12.2010


Nowości na stronie


Apel Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie.

 

 

W dziale Aktualności dodano apel Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie kol. Edwarda Pitury o pomoc dla funkcjonariuszy, których dorobek życia uległ zniszczeniu w pożarze.

Pełny tekst apelu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 20.12.2010


Raport


Po kliknięciu na powyższy obrazek można ściągnąć przykładowy raport o zwrot podatku pobranego z uwagi na wykupioną ulgę PKP.

 

 

Dodano 20.12.2010


Opłatek


Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników w Opolu.

 

 

Jak już wcześniej wspominaliśmy stało się już tradycją w okręgu opolskim organizowanie Opłatka dla naszych czcigodnych gości, przyjaciół i partnerów służbowych. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli miedzy innymi Biskup Diecezji Opolskiej Andrzej Czaja, poseł Jan Religa, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, Kapelani więzienni, koledzy z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, dyrektorzy ZK i AŚ w okręgu opolskim, , koleżanki i koledzy z ZO NSZZ FiPW oraz osoby zaprzyjaźnione z naszą organizacją.
Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia symbolicznego znicza pod tablicą upamiętniającą rocznicę Mordu Katyńskiego i odmówienia krótkiej modlitwy. W dalszej części uroczystości podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do stołu, aby przy śpiewie kolęd i przyjaznej atmosferze spożyć potrawy wigilijne.
W trakcie kolacji zostały odczytane życzenia skierowane na ręce kol. Przewodniczącego Czesława Tuły dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszego okręgu jak również uczestników uroczystego opłatka od Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz przedstawiciela Centralnego Zarządu Służby Więziennej gen. Pawła Nasiłowskiego. Do ciepłych słów i życzeń skierowanych pod adresem Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu dołączył również kolega Przewodniczący ZO NSZZ FiPW w Katowicach Jarosław Migas, który także uczestniczył w naszym opłatku.

Zarząd Okręgowy
NSZZ FiPW
w Opolu

Dodano 18.12.2010


Nowości na stronie


Komunikat ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów Panem Donaldem Tuskiem.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów Panem Donaldem Tuskiem w dniu 17 grudnia 2010 roku w sprawie reformy emerytur mundurowych.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.12.2010


Informacja ZG


Komunikat ze spotkań w dniu 16 grudnia 2010r. przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW w MSWiA i Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

 

W dniu 16 grudnia 2010 r. w gmachu MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie została zorganizowana konferencja uzgodnieniowa na temat założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych. Udział w niej wzięli urzędnicy MSWiA (projektodawcy tego dokumentu) oraz przedstawiciele niemal wszystkich służb mundurowych oraz związków zawodowych. Służbę Więzienną reprezentowali: płk Wiktor Głowiak – Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW oraz ppłk Marian Bieniek – doradca Dyrektora Generalnego SW. Ze strony NSZZ FiPW uczestnikami byli: Wiesław Żurawski – przewodniczący oraz Czesław Tuła – wiceprzewodniczący ZG.

Projektodawcy próbowali doprowadzić do dyskusji nad uwagami wcześniej zgłoszonymi przez uczestników konferencji. Jednak spotkali się z totalną krytyką ze wszystkich stron. Założenia do projektu zostały źle ocenione, jako zbędne, nierzetelnie przygotowane i nie służące nikomu i niczemu. Mimo prób powrotu do dyskusji nad poprawkami ze strony MSWiA – nie udało się tego osiągnąć. Po kilku godzinach, konferencja została zakończona bez jakichkolwiek wspólnych ustaleń.

W tym samym dniu na zaproszenie Pana Stanisława Chmielewskiego – Sekretarza Stanu ci sami przedstawiciele Zarządu Głównego udali się na Aleje Ujazdowskie do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie w obecności płk Jacka Włodarskiego – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej omówiono problemy poruszone w Uchwałach Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW Nr 154 i 156-VII/2010. Rozmowa dotyczyła też prób rozwiązań w ODK SW na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.

Uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie powołany wspólny zespół ds. przygotowania nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej w obszarach, które są najbardziej kontrowersyjne, bądź prowadzą do niejednoznacznych interpretacji. Przedstawiliśmy też nasz niepokój wynikający z przygotowywanej ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach administracji państwowej.

Ustalono, że tego rodzaju spotkania będą się odbywały cyklicznie, a najbliższe wyznaczono na miesiąc styczeń przyszłego roku.

Przewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

Dodano 16.12.2010


Posiedzenie ZG


Posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dniach 13 – 15 grudnia 2010 roku w ODK SW w Popowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FiPW połączone ze spotkaniem wigilijnym. Na zaproszenie Przewodniczącego ZG Wiesława Żurawskiego w spotkaniu udział wzięli płk Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz ks. Paweł Wojtas Naczelny Kapelan Więziennictwa.
W trakcie obrad przyjęto uchwały Prezydium ZG 152-VII/2010 – 157-VII/2010. Podjęto uchwały zawierające stanowisko Związku do przesłanych w ostatnim okresie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.
Zarząd Główny NSZZ FiPW na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 4 Statutu odwołał z pełnionych funkcji Wiceprzewodniczącą ZG, Przewodniczącą FPD i FP kol. Barbarę Hańczuk.
W związku z otrzymaniem informacji o dalece zaawansowanych pracach nad wykupieniem ulg 50% wyłącznie na przejazdy kolejowymi środkami transportu, Zarząd Główny zajął w tej sprawie stanowisko, które niebawem zostanie przedstawione Dyrektorowi Generalnemu SW.
Przewodniczącym Zarządów Okręgowych przekazane zostały sporządzone na zlecenie Zarządu Głównego opinie prawne dotyczące spornych zapisów ustawy o SW oraz dokumenty, z których mogą korzystać funkcjonariusze w dochodzeniu swoich praw.

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 16.12.2010


Komunikat


Komunikat Głównej Komisji Rewizyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Przypominamy o konieczności nadesłania do dnia 1 marca 2011r. sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w Zarządach Okręgowych do biura Zarządu Głównego NSZZ FiPW w Warszawie.

Główna Komisja Rewizyjna
NSZZ FiPW

Dodano 16.12.2010


obchody


Obchody 29 rocznicy ogłoszenia Stanu Wojennego zorganizowane w Zakładzie Karnym w Grodkowie.

 

 

Kontynuując opolską tradycję, uczestniczyliśmy w dniu 13 grudnia 2010 r. w obchodach 29 rocznicy ogłoszenia Stanu Wojennego, zorganizowanych przez Burmistrza Miasta Grodkowa, Solidarność Śląska Opolskiego, Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Grodkowie. Z tej okazji został wystawiony poczet sztandarowy ZO NSZZ FiPW w Opolu, w którego skład wchodzili : kol. Daniel Sobieraj, Zdzisław Wierzbicki i Krzysztof Urban.

Program uroczystości w Grodkowie przewidywał :

– Mszę Św. w intencji internowanych i wszystkich, którzy doznali cierpień, zniesławienia i upokorzenia z powodu wprowadzenia stanu wojennego.

– złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspomniane wydarzenia umieszczoną na murze Zakładu Karnego w Grodkowie przez naszych przedstawicieli w osobach: Ryszarda Becalli, Janusza Zdobylaka i Beaty Lewke.

Uroczystości zakończyły się odegraniem przez orkiestrę pieśni, które to w czasie internowania codziennie odśpiewywali internowani w ZK w Grodkowie.

Zarząd Okręgowy
NSZZ FiPW
w Opolu

Dodano 11.12.2010


Nowości na stronie


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów Panem Donaldem Tuskiem.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.12.2010


Nowości na stronie


Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazane Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi podczas dzisiejszego spotkania dotyczącego reformy emerytur mundurowych.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazane Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi podczas dzisiejszego spotkania dotyczącego reformy emerytur mundurowych.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.12.2010


Fundacja


Fundacja “10 Kwietnia” zapewniająca długofalowe wsparcie procesu edukacji dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

 

 

Fundacja „10 kwietnia” jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, powołaną przez 27 spośród największych działających w Polsce firm i organizacji pozarządowych. Jej celem jest zapewnienie długofalowego wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży (do uzyskania pełnoletniości, a w przypadku kontynuowania nauki- do ukończenia 25 roku życia), które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych podczas pełnienia przez nich służby publicznej.


Szczegółowe informacje

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której można ubiegać się o pomoc fundacji prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Głównego NSZZ FiPW lub bezpośrednio z fundacją.

Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 09.12.2010


Nowe organizacje


Nowe organizacje Terenowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W ciągu ostatnich miesięcy powstało kilkanaście nowych organizacji związkowych. W wielu przypadkach powołanie ich do istnienia wymagało wielu zmagań z “oporem materii kierowniczej” i determinacji osób, które chciały u siebie w jednostkach zacząć współpracę z kierownictwem na stopie partnerskiej, a nie li tylko podległościowej.

I tak w październiku, listopadzie i grudniu powstały organizacje terenowe w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, Areszcie Śledczym w Hajnówce, Zakładzie Karnym w Koziegłowach, Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Zakładzie Karnym w Oleśnicy, Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, Zakładzie Karnym w Zamościu, Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, a w ostatnich dniach w Areszcie Śledczym w Mysłowicach i Zakładzie Karnym w Zabrzu.

Obecnie struktury związkowe znajdują się już w ponad 130 jednostkach penitencjarnych. Związek tworzą ludzie i to właśnie im należą się słowa podziękowania za to, że krzewią idee związkowe wśród Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 09.12.2010


Opłatek


Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu.

 

 

Zwyczajowo od wielu lat ZO NSZZ FiPW w Opolu organizuje okolicznościowy Opłatek z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia połączony z uroczystą Wigilią, zgodną ze staropolskim zwyczajem. W tym roku uroczystość odbędzie się w dniu 18 grudnia 2010r. przy parafii Św. Michała w Opolu. Przed świąteczną kolacją zostanie zapalony symboliczny znicz pod tablicą upamiętniającą Rocznicę Mordu Katyńskiego. Na uroczystość zaproszono:

Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Kierownictwo CZSW, Marszałka, Wojewodę i Prezydenta miasta Opola. Posłów i Senatorów, przedstawicieli świata nauki, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, Kapelanów więziennych, przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW, kolegów z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, dyrektorów ZK i AŚ w okręgu opolskim, panią Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, koleżanki i kolegów z ZO NSZZ FiPW oraz serdecznych przyjaciół naszego związku.

Uroczystości przewodził będzie Biskup Diecezji Opolskiej Andrzej Czaja.

Zarząd Okręgowy
NSZZ FiPW
w Opolu

Dodano 08.12.2010


Nowości na stronie


Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego z Parlamentarzystami.

 

 

W dziale Aktualności dodano informację ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego z Parlamentarzystami.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 07.12.2010


Projekty aktów prawnych


Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w dziale Projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Projekty dodano: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia trybu i warunków przyznawania świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin i drugi projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 04.12.2010


Nowości na stronie


Odpowiedź Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego na petycję przedłożoną Rządowi w dniu 22 września 2010 r.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono odpowiedź Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego na petycję przedłożoną Rządowi dnia 22 września 2010 r. podczas manifestacji Związków Zawodowych Sfery Budżetowej.

Pełny tekst pisma można znaleźć można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 02.12.2010


Nowości na stronie


Pismo Posła Jana Religi w sprawie poprawki do budżetu na 2011 rok zapewniającej wzrost uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy o prognozowany wskaźnik inflacji 2,3%.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono pismo Posła Jana Religi kierowane do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie poprawki do budżetu na 2011 rok zapewniającej wzrost uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy o prognozowany wskaźnik inflacji 2,3%.

Pełny tekst pisma można znaleźć można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 01.12.2010


Spotkanie


Zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na spotkanie w dniu 10 grudnia 2010 r., podczas którego zostanie omówiona reforma emerytalna służb mundurowych.

 

 

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kol. Wiesław Żurawski otrzymał zaproszenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na spotkanie dotyczące zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00.


ZAPROSZENIE

Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 01.12.2010


NEW


Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w odpowiedzi na pismo Federacji ZZSM, spotkanie z Premierem Donaldem Tuskkiem odbędzie się 10 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00.

 

 

W odpowiedzi na pismo, jakie Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała wczoraj, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że spotkanie premiera Donalda Tuska z przedstawicielami Federacji ZZ SM odbędzie się 10 grudnia 2010 r. o godzinie 10:00. W swoim piśmie Federacja ZZSM po raz drugi przypomniała o obietnicy podjęcia rozmów w sprawie systemu emerytalnego służb mundurowych, jaką premier złożył podczas konferencji prasowej we Włodawie.

Przypomnijmy, co wówczas premier powiedział: “….zmiany, jakie planuje rząd w systemie emerytur służb mundurowych, nie dotyczą tych, którzy są aktualnie w służbie, lecz tych, którzy dopiero będą wybierać ten zawód. Zapewniam, że niezwłocznie po powrocie do Warszawy będę się starał usiąść do rozmów z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych…” Premier stwierdził też, iż kluczem do kompromisu będzie właśnie udzielenie gwarancji rządu, że system, który obowiązuje będzie nadal obowiązywać tych, którzy są dzisiaj w służbie. Dodatkowo premier podkreślił, że “… nie można podejmować rozwiązań, które mogą być skutecznie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego a tak pewnie by się stało, gdyż prawa emerytalne funkcjonariuszy służb mundurowych mają walor praw nabytych…” Dalej premier powiedział “…Co rząd może zaoferować w zamian przyszłym funkcjonariuszom, żeby chcieli służyć…? To na pewno będzie przedmiotem rozmów ze związkowcami. Jak zadeklarował na koniec premier, “…służby mundurowe znajdą się pod moim przychylnym nadzorem…”

Z kolei przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Antoni Duda, występując w imieniu Federacji ZZ Służb Mundurowych stwierdził wówczas: “… jesteśmy gotowi do rozmów o wydłużeniu wieku emerytalnego, pod warunkiem, że zmiany obejmą tylko nowo przyjmowanych do służby – Nie zgodzimy się także na objęcie mundurowych powszechnym systemem emerytalnym. Gdyby jednak do tego zmierzano, będziemy domagać się takich samych praw, jakie ma każdy pracownik w tym kraju – wprowadzenia ewidencji czasu pracy, płatnych nadgodzin i dodatkowych stawek za pracę w święta. Antoni Duda stwierdził, że będą proponować powrót do koncepcji Grzegorza Schetyny, nad którą prace przerwano przed rokiem. Wynikało z niej, że policjanci, funkcjonariusze i żołnierze pozostaną ubezpieczeni w branżowych kasach emerytalnych. Uzyskają prawa emerytalne minimum po 22 – 25 latach służby, ale wypłacanie świadczeń będzie zawieszone do uzyskania przez nich wieku np. 55 lat. Jeśli ktoś odejdzie ze służby wcześniej, na mundurową emeryturę będzie musiał poczekać do tego wieku. – I o tym wariancie będziemy chcieli rozmawiać w przyszłym tygodniu z premierem – mówi Antoni Duda.

Oczekiwanie na rozmowy z premierem trwało nieco dłużej, niż zapowiedziany tydzień, jednak ważne, że się w końcu odbędą.

Źródło: http://fzz-sm.pl

Dodano 30.11.2010


Nowości na stronie


Wystąpienie Federacji Związków Zawodowy Służb Mundurowych do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska.

 

 

W dziale Aktualności dodano wystąpienie Federacji Związków Zawodowy Służb Mundurowych do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska. Nawiązuje ono do dzisiejszej zapowiedzi Premiera, podczas konferencji prasowej, o spotkaniu w grudniu ze związkami zawodowymi reprezentującymi służby mundurowe. Tematem tegoż ma być planowana reforma emerytalna.

Pełny tekst wystąpienia można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 30.11.2010


Wystawa


Otwarcie wystawy “Efekty więziennej izolacji” na wydziale Humanistyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

W dniu 19 listopada bieżącego roku o godzinie 10:00 w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno – Pedagogicznego odbyło się oficjalne otwarcie wystawy „Efekty więziennej izolacji”. Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Zenon Jasiński wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW Danuta Malkusz, a także przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu mjr Andrzej Baranowski oraz rzecznik prasowy OISW w Opolu kpt. Jacek Światły. Pomysłodawcą oraz organizatorem całego przedsięwzięcia był pracownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Mariusz Snopek.

Na wystawie można było zobaczyć eksponaty wykonane przez skazanych m. in. obrazy, rzeźby, wiersze oraz własnoręcznie skonstruowane narzędzia do wykonywania tatuaży, przedmioty służące do uszkodzeń ciała, samookaleczeń itp.
Celem zorganizowania wystawy było zapoznanie studentów z różnego rodzaju działalnością osób skazanych na karę pozbawienia wolności.

Zarząd Okręgowy
NSZZ FiPW
w Opolu
Fot. Barbara Polaczek

Dodano 29.11.2010


Projekty aktów prawnych


Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w dziale Projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Projekty dodano: 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
3. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 26.11.2010


Porozumienie


Osiągnięto konsensus pomiędzy stroną służbową a Zarządem Okręgowym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Łodzi.

 

 

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem sprawy naszego kol. Waldemara Świątka pełniącego funkcję z wyboru w Zarządzie Terenowym w ZK w Sieradzu, Zarządzie Okręgowym w Łodzi i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FiPW, Zarząd Okręgowy w Łodzi odstępuje od podjęcia akcji protestacyjnej zaplanowanej na dzień 29 listopada 2010 r.

Jednocześnie pragnę gorąco podziękować Zarządom Okręgowym, które solidaryzowały się z nami i ogłosiły gotowość do podjęcia wspólnej akcji protestacyjnej na terenie całego kraju.

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW
Krzysztof Frątczak

Dodano 24.11.2010


Protest


Akcja protestacyjna ogłoszona przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Łodzi.

 

 

W związku z brakiem woli ze strony służbowej na zakończenie sporu dotyczącego naruszenia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu ustawy o związkach zawodowych w stosunku do kol. Waldemara Świątka, który pełni funkcję z wyboru w Zarządzie Terenowym, Zarządzie Okręgowym i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FiPW, Zarząd Okręgowy w Łodzi podjął uchwałę o odwieszeniu akcji protestacyjnej z dnia 10 listopada 2010 r.


UCHWAŁA ZO NR 22/10

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW
Krzysztof Frątczak

Dodano 24.11.2010


Nowości na stronie


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano apel Zarządu Okręgowego w Szczecinie i Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Międzyrzeczu o pomoc dla syna funkcjonariusza SW.

W dziale Projekty dodano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień.

W dziale Pragmatyka – zarządzenia dodano nowe akty prawne związane z funkcjonowaniem Służby Więziennej.

Dodano 23.11.2010


Nowości na stronie


Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie „założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych”.

 

 

W dziale Aktualności dodano Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie „założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych”.

Pełny tekst stanowiska można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 22.11.2010


Nowości na stronie


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego po konferencji w dniu 22 listopada 2010 r.

 

 

W dziale Aktualności dodano Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski po konferencji w dniu 22 listopada 2010 r.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.11.2010Obchody XX – lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zorganizowane przez Zarząd Okręgowy w Opolu.

 

 

Na stronie Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu dodano zdjęcia z obchodów XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zorganizowanych w ODK SW w Turawie.

Zdjęcia można znaleźć na stronie ZO, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…ZO w Opolu…

Dodano 19.11.2010


Nowe uchwały


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z 18 listopada 2010 r.

 

 

W dziale Uchwały – Zarządu Głównego dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

Uchwała 154-VII/2010 – w sprawie analizy sytuacji panującej w polskim więziennictwie po wejściu w życie nowej ustawy o Służbie Więziennej oraz pierwszego etapu reformy.

Uchwała 155-VII/2010 – dotycząca przesłanie dokumentacji wskazującej na łamanie ustawy o związkach zawodowych, nieprawidłowości w stosowaniu ustawy o Służbie Więziennej do Biura ZG.

Uchwała 156-VII/2010 – zawierająca decyzje Prezydium NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z dnia 18 listopada br. w sprawie:

wystąpienia na drogę sądową przeciwko Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Słupsku,

– akcji solidarnościowych z Zarządem Okręgowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Łodzi,

– rozwiązania organizacji terenowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w AŚ w Toruniu,

– lokalu Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu,

– eskalacji problemów w Zarządzie Okręgowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie.

Uchwały można znaleźć w dziale Uchwały – Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.11.2010


Nowe akty prawne


Na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe akty prawne związane ze Służbą Więzienną.

 

 

W dziale Pragmatyka służbowa – zarządzenia dodano nowe akty prawne związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Służby Więziennej.

Dokumenty można znaleźć w dziale Pragmatyka, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.11.2010


Nowy projekt aktu prawnego


Na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

 

 

W dziale Projekty dodano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu.

Projekt rozporządzenia można znaleźć w dziale Projekty, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.11.2010


Nowości na stronie


Oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 15 listopada 2010 r.

 

 

W dziale Aktualności dodano oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” będące reakcją na wypowiedź Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska z dnia 13 listopada 2011 r.

Pełny tekst oświadczenia można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 14.11.2010


NEW


Podczas konferencji prasowej we Włodawie, w dniu 13.11.2010, Premier Donald Tusk odpowiadając na pytania dotyczące reformy emerytur służb mundurowych, potwierdził gwarancje utrzymania obecnego systemu dla funkcjonariuszy, którzy są aktualnie w służbie.

 

 

Na początku dziennikarze dociekali między innymi, skąd premier powziął wiadomość, że związki zawodowe sygnalizują gotowość do rozmów. Premier najpierw oświadczył, że dowiedział się o tym z mediów a później uciął te dociekania, stwierdzając, że nie jest ważne źródło informacji, lecz sam fakt, że : “…nasi partnerzy w służbach mundurowych rozumieją nasze intencje…” i zaraz zapewnił, iż zmiany, jakie planuje rząd w systemie emerytur służb mundurowych, nie dotyczą tych, którzy są aktualnie w służbie, lecz tych, którzy dopiero będą wybierać ten zawód. Premier zapewnił, że niezwłocznie po powrocie do Warszawy będzie się starał usiąść do rozmów z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Na pytanie; jak sobie wyobraża kompromis w tych rozmowach, premier wyjaśnił, iż kluczem do kompromisu jest właśnie udzielenie gwarancji rządu, że system, który obowiązuje będzie nadal obowiązywać tych, którzy są dzisiaj w służbie. Dodatkowo premier podkreślił też, że nie można podejmować rozwiązań, które mogą być skutecznie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego a tak pewnie by się stało, gdyż prawa emerytalne funkcjonariuszy służb mundurowych mają walor praw nabytych.

Dalej premier poinformował, że jest projekt ustawy, której efektem będzie włączenie nowo podejmujących służbę do powszechnego systemu emerytalnego. Najważniejszym jednak zadaniem jest zadośćuczynienie tym nowym funkcjonariuszom utraty prawa do wcześniejszej emerytury, co było dotychczas głównym magnesem przyciągającym młodzież do służby. “…Co rząd może zaoferować w zamian przyszłym funkcjonariuszom, żeby chcieli służyć…? To na pewno będzie przedmiotem rozmów ze związkowcami. Jak zadeklarował na koniec premier, “…służby mundurowe znajdą się pod moim przychylnym nadzorem…”.

Wiadomości TVN24 krótko po konferencji prasowej premiera, w której wypowiadał się na temat służb mundurowych, nadały wypowiedź przewodniczącego NSZZ Policjantów Antoniego Dudy.

Widzimy ogólnoeuropejską tendencję do przedłużania wieku emerytalnego. Jestem świeżo po spotkaniu w EuroCopie – europejskiej organizacji zrzeszającej związki zawodowe działające w policji, które miało miejsce w Brukseli. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prędzej, czy później w panujących realiach wydłużenie wieku emerytalnego funkcjonariuszy musi stać się faktem. Warunek wstępny jest taki, że nowe rozwiązania obejmą tych, którzy dopiero przyjdą do służby, aby prawo nie działało wstecz.

Źródło: http://fzz-sm.pl

Dodano 13.11.2010


Nowe akty prawne


Na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe akty prawne związane ze Służbą Więzienną.

 

 

W dziale Pragmatyka służbowa – rozporządzenia dodano nowe akty prawne związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Służby Więziennej.

Rozporządzenia można znaleźć w dziale Pragmatyka, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.11.2010


Protest


Ogłoszenie gotowości do podjęcia akcji protestacyjnej przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Łodzi.

 

 

W związku z naruszeniem przez Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu ustawy o
związkach zawodowych w art. 32 ust 1 pkt. 2 oraz art. 3 w stosunku do przewodniczącego ZT
NSZZ FiPW oraz członka Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Waldemara Świątka, Zarząd Okręgowy
NSZZ FiPW w Łodzi ogłasza gotowość do podjęcia akcii protestacyjnej. Proszę przewodniczących ZT NSZZ FiPW o przygotowanie flag związkowych i transparentów z napisem “Akcja Protestacyjna NSZZ FiPW”.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW
Krzysztof Frątczak

Dodano 11.11.2010


11 Listopada


Uroczyste obchody Święta Niepodległości i złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

 

 

W dniu 11 listopada odbyły się wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Katowicach. W uroczystościach uczestniczyła delegacja służbowo – związkowa z okręgu katowickiego. We Mszy Świętej z okazji 11 Listopada udział wzięli m.in. płk Mirosław Gawron – Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach, ppłk Ryszard Szczepanik – Zastępca Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach i kol. Jarosław Migas – Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Katowicach.
Delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa, który wydał „Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”. Dekret
funkcjonował przez 10 lat i dał dobre podstawy do kształtowania się polskiego systemu penitencjarnego, tj. odrzucenia represyjnej i odwetowej funkcji kary na rzecz poprawy więźnia.
Data wydania dekretu, czyli 8 lutego została, poprzez inicjatywę Związku, zapisana w nowej ustawie jako święto Służby Więziennej.

Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 11.11.2010Posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego w ODK SW w Olszanicy.

 

 

W dniach 08-09.11.2010 r w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy z inicjatywy Zarządu NSZZ FiPW Okręgu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie organizacji związkowych służb mundurowych działających na terenie województwa podkarpackiego. Na spotkaniu obecny był Poseł na Sejm Kazimierz Moskal, który wysłuchał zebranych funkcjonariuszy. Na spotkanie zostali zaproszeni również szefowie wojewódzcy służb; tj. Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej.

Podstawowym celem zorganizowanego spotkania było powołanie porozumienia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. Reprezentacje formacji po przedstawieniu problemów z którymi aktualnie się boryka dana służba podjęły decyzję iż w obliczu licznych zagrożeń min. próby obniżania uposażeń funkcjonariuszom, ograniczaniu uprawnień emerytalnych jak również tworzeniu złego prawa będą mówić jednym głosem i działać razem w obronie swoich praw.

Zdjęcia ze spotkania i pozostałe informacje można znaleźć na podstronie ZO w Rzeszowie lub klikając na poniższy odnośnik.

…ZO w Rzeszowie…

Dodano 11.11.2010


Spotkanie z Posłami


Spotkanie zorganizowane przez ZO NSZZ FiPW w Opolu z Przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszardem Kaliszem.

 

 

W dniu 9 listopada 2010r. w sali narad Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu z inicjatywy Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu, odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszardem Kaliszem. W spotkaniu brali udział Poseł Tomasz Garbowski, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Płk Wiktor Głowiak, który reprezentował Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW kol. Czesław Tuła, Dyrektor Okręgowy SW w Opolu ppłk Ilona Pietrasz, Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego Ryszard Becella i Danuta Malkusz, członkowie Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu, Dyrektorzy Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych okręgu opolskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej. Na spotkaniu poruszono ważne dla służby tematy. Kolega Przewodniczący Czesław Tuła przedstawił bardzo istotne sprawy nurtujące funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa m.in. :

1. poprawka Posła Ludwika Dorna do ustawy budżetowej dot. podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych w 2011 roku,

2. planowane cięcia w urzędach państwowych dot. zwolnień pracowników cywilnych,

3. planowana nowelizacja Ustawy dot. pomniejszenia uposażenia funkcjonariuszy z tyt. zwolnienia chorobowego,

4. brak środków finansowych służby więziennej na realizację zadań statutowych co rzutuje na brak etatów w nowo wybudowanych oddziałach mieszkalnych dla osadzonych,

5. odniesienie się do informacji medialnych dot. zmiany ustawy emerytalnej funkcjonariuszy.

Pan Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka po wysłuchaniu wyżej wymienionych problemów z wielką atencją i przychylnością deklarował, że będzie popierał w Parlamencie procedowanie powyższych aktów prawnych, co zostało przyjęte przez uczestników z zadowoleniem. Spotkanie przebiegało w sympatycznej i przyjaznej atmosferze w głównej mierze dzięki wyjątkowej osobowości Posła Kalisz.

Zarząd Okręgowy
NSZZ FiPW
w Opolu

Dodano 10.11.2010Obchody XX – lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zorganizowane przez Zarząd Okręgowy w Katowicach.

 

 

Na stronie Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach dodano informacje i zdjęcia ze zorganizowanych w dniach 8 – 9 listopada br. w ODK SW w Wiśle obchodów XX-lecia NSZZ FiPW.

Informacje i zdjęcia można znaleźć na stronie ZO, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…ZO w Katowicach…

Dodano 03.11.2010Nowe informacje na stronach Zarządów Okręgowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy i Opolu.

 

 

Na podstronach Zarządów Okręgowych NSZZ FiPW w Bydgoszczy i Opolu dodano komunikaty związane z bieżącą pracą Zarządów. W Opolu ze spotkania z Arcybiskupem Alfonsem Nossolem, a w Bydgoszczy komunikat dotyczący bieżących szkoleń i wystąpienia Zarządu Okręgowego w sprawie podatku od ulgi PKP.

Informacje można przeczytać na poszczególnych podstronach Zarządów Okręgowych po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…okręgi…

Dodano 02.11.2010


Konkurs ubezpieczeniowy


Konkurs Kancelarii Brokerskiej King – Broker obsługującej grupowe ubezpieczenie na życie “Związkowiec”.

 

 

Poniżej oraz w dziale Ubezpieczenia – Gerling zamieszczono szczegóły konkursów dla osób ubezpieczonych w polisie grupowego ubezpieczenia na życie “Związkowiec” oraz dla osób obsługujących polisy.


KONKURS DLA UBEZPIECZONYCH W POLISIE “ZWIĄZKOWIEC”


KONKURS DLA PROWADZĄCYCH UBEZPIECZENIE “ZWIĄZKOWIEC”

Szczegóły można znaleźć w dziale Ubezpieczenia – Gerling, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

 

…czytaj więcej…

Dodano 28.10.2010


Nowości na stronie


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący spotkania w Sejmie w sprawie zgłoszonej poprawki dotyczącej waloryzacji uposażeń.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący spotkania w Sejmie w sprawie zgłoszonej poprawki dotyczącej waloryzacji uposażeń.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 25.10.2010


Projekty aktów prawnych


Projekty zmian w przepisach pragmatycznych w dziale Projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Projekty dodano założenia do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych, które zawierają zmianę dotyczącą odpłatności za okres podczas którego funkcjonariusz przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 25.10.2010


Nowości na stronie


Poprawka Posła Ludwika Dorna do ustawy budżetowej, której celem jest zapewnienie wzrostu uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy o prognozowany wskaźnik inflacji 2,3%.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono projekt poprawki Posła Ludwika Dorna do ustawy budżetowej, której celem jest zapewnienie wzrostu uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy o prognozowany wskaźnik inflacji 2,3.

W dniu 22 października 2010 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli FZZ Służb Mundurowych reprezentowanych przez Wiesława Puchalskiego (Związek Zawodowy Strażaków “Florian”), Waldemara Stefaniaka (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej) i Zbigniewa Głodowskiego (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa) z Ludwikiem Dornem – posłem na Sejm RP. Powodem spotkania było planowane zgłoszenie przez Ludwika Dorna poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2011, umożliwiającej wzrost przyszłorocznych uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy o prognozowany wskaźnik inflacji (2,3 %).

Pełny tekst poprawki można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.10.2010


Obchody XX-lecia NSZZ FiPW


Wręczenie pamiątkowego medalu w związku z obchodami XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dniu 22 października 2010 roku odbyło się zebranie Zarządu Terenowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Raciborzu. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu Pan mjr Marek Kulewicz, który z rąk Przewodniczącego ZT kol. Marka Pisuli oraz członkini ZT kol. Ewy Węglarz, otrzymał pamiątkowy medal wybity z okazji XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Zarząd Terenowy NSZZ FiPW w Raciborzu postanowił uhonorować Dyrektora medalem z uwagi na dobrą współpracę oraz ze względu na zrozumienie dla problemów związkowych. Dyrektor, choć sam nie będąc członkiem Związku, wykazuje dużą wrażliwość na problemy załogi. Liczy się ze zdaniem partnera społecznego oraz wykazuje akceptację i chęć wsparcia dla działań organizacji terenowej ukierunkowanych na poprawę warunków socjalno – bytowych funkcjonariuszy i pracowników ZK w Raciborzu.

Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 23.10.2010


Nowa informacje


Nowe informacje Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie.

 

 

Na podstronie Zarządu Okręgowego w Olsztynie zamieszczono komunikat nr 3/2010 Przewodniczącego Zarządu Okręgowego dotyczący bieżącej działalności Związku.

Poniżej link prowadzący do strony Zarządu Okręgowego.

…idź do strony…

Dodano 21.10.2010


Nowe akty prawne


Na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe akty prawne związane ze Służbą Więzienną.

 

 

W dziale Pragmatyka służbowa – zarządzenia dodano nowe akty prawne związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Służby Więziennej.
Natomiast w dziale Wyroki dodano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie lekarza ambulatorium AŚ w Białymstoku.

Zarządzenia można znaleźć w dziale Pragmatyka, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.10.2010


Reforma SW


Rządowy projekt “Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni”.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono pismo Dyrektora Generalnego SW dotyczące reformy jednostek penitencjarnych w ramach rządowego projektu “Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni”.

Pełny tekst pisma można znaleźć można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 18.10.2010


Obchody XX-lecia NSZZ FiPW


Obchody XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu.

 

 

W dniu 15 października 2010 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Turawie Zarząd Okręgowy NSZZ F i PW w Opolu zorganizował obchody 20 lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Na ten jubileusz zostali zaproszeni znamienici goście. Wśród zaproszonych znaleźli się posłowie: Beata Kempa, Jan Religa i Ryszard Galla. Płk Wiktor Głowiak, który reprezentował Dyrektora Generalnego SW, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Wiesław Żurawski oraz byli Przewodniczący ZG i Lucyna Skubis, przedstawiciel świata nauki prof. Zenon Jasiński, Pani Dyrektor Okręgowa ppłk Barbara Ilona Pietrasz, były Dyrektor Okręgowy płk Andrzej Majewski, koledzy z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Kapelani więzienni, Dyrektorzy Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych oraz wielu innych znaczących gości. Spotkanie ubogacili także swoją obecnością przedstawiciele Związków Zawodowych z Niemiec z Dyrektorem Generalnym SW z kraju Nadrenii – Palatynatu.

Odczytano listy skierowane do ZO NSZZ FiPW w Opolu na ręce Przewodniczącego Czesława Tuły od Wiceministra Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego, Dyrektora Generalnego SW płk. Jacka Włodarskiego oraz Wojewody Opolskiego. Uroczystość rozpoczął Przewodniczący Czesław Tuła, który powitał gości. Następnie wręczono odznaczenia resortowe i związkowe, listy gratulacyjne oraz pamiątkowe upominki. W dalszej kolejności przedstawiono historię naszej organizacji okręgowej w krótkim pokazie multimedialnym.

W drugiej części obchodów Przewodniczący Czesław Tuła poprowadził panel dyskusyjny w którym zaproszeni do dyskusji goście wspominali swoje przeżycia związane z działalnością związkową oraz nawiązywali do współpracy z naszą organizacją opolską. Następnie przedstawiciele ZO NSZZ FiPW w Opolu podziękowali kol. Czesławowi za wszystko co zrobił i wniósł do naszej organizacji wręczając mu „Dyplom dla najlepszego szefa”. Można było zauważyć że fakt wręczenia Dyplomu bardzo zaskoczył i wzruszył Przewodniczącego. Życzenia złożyli również zaproszeni goście wręczając okolicznościowe upominki. Część oficjalną zakończył Przewodniczący ZG NSZZ FiPW Wiesław Żurawski dziękując Zarządowi Okręgowemu w Opolu na czele z Przewodniczącym za wspaniale zorganizowaną uroczystość, życząc wielu sukcesów w dalszej działalności.

Zarząd Okręgowy
NSZZ FiPW
w Opolu

Dodano 13.10.2010


Nowości na stronie


Stanowisko Biura Dyrektora Generalnego SW w przedmiocie czasu służby i rozliczania urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono stanowisko Biura Dyrektora Generalnego SW w przedmiocie czasu służby i rozliczania urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Natomiast w dziale Projekty dodano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pełny tekst pisma dotyczącego czasu służby i urlopów można znaleźć można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.10.2010


XIV Pielgrzymka


XIV Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na Jasną Górę w Częstochowie.

 

 

W dniu 10 października 2010 roku odbyła się XIV Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do Częstochowy. Na Jasnej Górze, gdzie licznie zebrała się delegacje funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, w tym również związkowa, obecny był m.in. Dyrektor Generalny SW płk Jacek Włodarski, gen. Paweł Nasiłowski, Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Paweł Wojtas, Dyrektorzy Okręgowi, Dyrektorzy ZK i AŚ, Kapelani więzienni. Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentowali: Wiceprzewodniczący ZG Czesław Tuła, Przewodniczący ZO w Katowicach Jarosław Migas, Przewodniczący ZO w Rzeszowie Dariusz Jaśkowski.

Zdjęcia z pielgrzymki można obejrzeć w Galerii na stronie Zarządu Okręgowego w Katowicach, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…galeria zdjęć…

Dodano 07.10.2010


Informacja ZG


Gratulacje dla Kolegi Ryszarda Chruściela z okazji awansu zawodowego w Służbie Więziennej.

 

 

Koledze Ryszardowi Chruścielowi, Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Szczecinie, składam w imieniu swoim oraz Koleżanek i Kolegów z Zarządu Głównego gratulacje z okazji awansu zawodowego. Mam nadzieję, że objęcie stanowiska Zastępcy Dyrektora w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, pozwoli krzewić idee związkową na nowym, kierowniczym gruncie. Wierzę, że zdobyte doświadczenie na niwie związkowej będzie procentować w pracy na innym podłożu lecz również z ludźmi, o których dobro zabiegałeś jako Przewodniczący Zarządu Okręgowego. Miło jest widzieć, że ciężka praca związkowa jest również doceniana przez Przełożonych w służbie. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że taki sposób doceniania ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz Związku nie będzie odosobniony.

Przewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

Dodano 07.10.2010


Informacja ZG


Komunikat ze spotkania w dniu 6 października 2010r. przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z Dyrektorem Generalnym SW Panem płk Jackiem Włodarskim.

 

 

W dniu 06 października odbyły się dwa spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW w osobach: Przewodniczącego ZG kol. Wiesława Żurawskiego i Wiceprzewodniczącego ZG kol. Krzysztofa Frątczaka z przedstawicielami CZSW. W pierwszym stronę służbową reprezentowali: Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Jacek Włodarski oraz z-ca Dyrektora Generalnego SW ppłk Jacek Kwieciński. Natomiast w spotkaniu popołudniowym dodatkowo uczestniczyli Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego płk Włodzimierz Paszkowski oraz z-ca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego ppłk Tomasz Raczyk.

Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu najważniejszych problemów jakie zostały postawione przed Służbą. Dyrektor Generalny zapoznał stronę związkową ze swoimi poglądami na temat restrukturyzacji i szeroko rozumianej reformy Służby Więziennej. Stwierdził, że nie może być odwrotu od zapoczątkowanych zmian ale nie wyklucza przeanalizowania tych rozwiązań, które są źródłem krytyki zarówno ze strony związkowej jak i kierownictwa jednostek. Reforma jest przeprowadzana nie dla reformy lecz po to aby zracjonalizować, usprawnić, te obszary, które są istotą naszej Służby. Płk Jacek Włodarski podziela zdanie strony związkowej, że reformowane muszą być i będą wszystkie podmioty Służby. Dyrektor Generalny otwarty jest na argumenty i zapowiedział, że nic nie będzie robione wbrew zdrowemu rozsądkowi, a już na pewno nie po to aby generować dodatkowe koszty. Dyrektor liczy również w tej dziedzinie na współpracę ze stroną związkową.

Popołudniowe spotkanie w szerszym gronie poświęcone było głownie problemom zgłoszonym przez stronę związkową. Dyskutowaliśmy między innymi na temat interpretowania na niekorzyść funkcjonariuszy niektóry zapisów ustawy pragmatycznej takich jak: liczenie czasu służby i urlopów. Zgłosiliśmy nasze uwagi, które zostały wyartykułowane w uchwale podjętej na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, a dotyczące grup interwencyjnych, oficerów prasowych, stanowisk dowodzenia, doradców dyrektora na poziomie OISW oraz restrukturyzacji „małych jednostek”. Dyrektor Generalny z uwagą wysłuchał problemów i zapewnił, że wspólnie będziemy szukać takich rozwiązań, które zadowolą obie strony. Przypomnieliśmy Panu Dyrektorowi nierozwiązane do tej pory problemy występujące w okręgach: rzeszowskim, opolskim i białostockim. Oświadczyliśmy, że już dłużej nie możemy czekać. Pan Dyrektor zaproponował pewne rozwiązania, które zapoczątkują rozwiązanie we wspomnianych wcześniej okręgach. Zgodziliśmy się z tym, że są to trudne sprawy wymagające czasu na ich rozwiązanie ale możliwe do zrealizowania. Dyrektor Generalny zachęcał nas do wspólnego opracowywania rozwiązań, które pozwolą znowelizować obowiązującą ustawę pragmatyczną na co wyraziliśmy zgodę. Nie będzie wyznaczał pełnomocnika do spraw kontaktów ze związkiem zawodowym. Z przedstawicielami Zarządu Głównego będzie kontaktował się osobiście.

Wiceprzewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Krzysztof Frątczak

Dodano 07.10.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Uchwały dodano uchwały Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (141-151-VII/2010) z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FiPW, które odbyło się w ODK SW w Popowie w dniach 28 – 29 września 2010 r.
Ponadto w dziale Pragmatyka dodano nowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które ukazały się w ostatnich dniach w Dzienniku Ustaw.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 06.10.2010


Nowa galeria zdjęć


Na stronach Zarządów Okręgowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe galerie zdjęć.

 

 

Na podstronach Zarządów Okręgowych NSZZ FiPW w Bydgoszczy, Lublinie i Katowicach dodano nowe galerie zdjęć z manifestacji ZZ Sfery Budżetowej w Warszawie, obchodów XX-lecia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Zdjęcia można obejrzeć na poszczególnych podstronach Zarządów Okręgowych po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…okręgi…

Dodano 06.10.2010


Oferta ubezpieczeniowa


Oferta ubezpieczeniowa Kancelarii Brokerskiej King – Broker dla ubezpieczonych w grupowym programie na życie HDI-Gerling Życie T.U. S.A.

 

 

W dziale Ubezpieczenia – Gerling dodano ofertę ubezpieczeniową Kancelarii Brokerskiej King – Broker dla ubezpieczonych w grupowym programie na życie HDI-Gerling Życie T.U. S.A.

Poniżej link prowadzący do oferty ubezpieczeniowej.

…czytaj więcej…

Dodano 05.10.2010


Konkurs z okazji XX-lecia NSZZ FiPW


Konkurs na napisanie wspomnień związanych z działalnością związkową, swoją lub innych osób, z okresu 20-letniej działalności NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – przedłużenie konkursu.

 

 

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa postanowił przedłużyć termin nadsyłania prac do konkurs na napisanie wspomnień związanych z działalnością związkową, swoją lub innych osób, z okresu 20-letniej działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Prace należy przesłać w terminie do 30 listopada 2010 roku, drogą mailową, na adres nszzfipw@nszzfipw.org.pl. Dla laureatów przewidziano cenne nagrody, których fundatorami są: Kancelaria Brokerska King – Broker – I miejsce Laptop i Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa II i III miejsce nagrody rzeczowe.

Szczegóły konkursu można znaleźć poniżej oraz w dziale Aktualności.

…konkurs…

Dodano 02.10.2010
Obchody XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Popowo – Warszawa 29 – 30 wrzesień 2010 r.

 

 

W dniach 29 – 30 września 2010 r. odbyły się uroczystości centralne XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników. Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Głównego w obchodach wzięli udział m.in. Piotr Kluz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Przedstawiciel Prezydenta RP – Przemysław Siejczuk, obecny Dyrektor Generalny SW – płk Jacek Włodarski, Przewodniczący FZZ – Tadeusz Chwałka, wszyscy uprzedni Przewodniczący ZG, uprzedni Dyrektorzy Generalni SW, Przewodniczący Związków Zawodowych Służb Mundurowych Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji. Delegacje zagraniczne z Niemiec i Litwy. Licznie zgromadzeni członkowie Zarządu Głównego, Zarządów Okręgowych i Terenowych NSZZ FiPW.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia resortowe i po raz pierwszy Ordery XX-lecia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Jednym z najważniejszych punktów obchodów było podpisanie międzynarodowej umowy o współpracy Związków Zawodowych z Niemiec i Polski, która jest podwaliną pod międzynarodową organizację związkową służb penitencjarnych.

Wieczorem zebrani wznieśli toast symbliczną lampką szampana, a Przewodniczący ZG poczęstował każdego jubileuszowym tortem.

W drugim dniu obchodów zebrani wzięli udział we Mszy Świętej odprawionej przez Metropolitę Warszawskiego Arcybiskupa Kazimierza Nycza. W trakcie mszy obecny był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski. Podczas Mszy Św. poświęcono sztandar Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.

Poniżej można znaleźć pozostałe informację, zdjęcia z obchodów i wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego:

…szczegółowe informacje…

Dodano 01.10.2010Gratulacje Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z okazji jubileuszu XX-lecia istnienia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Nowości na stronie

Pozostałą część wystąpienia oraz list gratulacyjny Przewodniczącego OPZZ można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 01.10.2010


Ustawa podpisana


Premier Donald Tusk na wniosek Ministra Sprawiedliwości powołał dzisiaj na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jacka Włodarskiego.

 

 

Premier Donald Tusk na wniosek Ministra Sprawiedliwości powołał dzisiaj na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jacka Włodarskiego, który swoje obowiązki obejmie 2 października 2010 r.
Ppłk Jacek Włodarski w więziennictwie pełni służbę od 20 maja 1981 r., zajmując kolejno stanowiska: instruktora, młodszego inspektora, inspektora działu gospodarczego Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych. 16 września 1985 r. – przeniesiony do Centralnego Zarządu Zakładów Karnych i mianowany na stanowisko inspektora Wydziału Kwatermistrzowskiego. 31 marca 1991 r. mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. 1 kwietnia 1991 r. objął stanowisko dyrektora Biura Kwatermistrzowsko – Finansowego Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. 1 lipca 1995 r. mianowany na stanowisko dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej. 20 listopada 2009 r. na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej mianowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więzienne

Nowym zastępcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od 4 października 2010 r. zostanie płk Krzysztof Keller.
Płk Krzysztof Keller został przyjęty do Służby Więziennej 15 października 1985 r.
W trakcie pełnionej służby zajmował stanowiska: wychowawcy działu penitencjarnego, kierownika działu penitencjarnego, zastępcy naczelnika Rejonowego Aresztu Śledczego oraz specjalisty Okręgowego Inspektoratu SW w Białymstoku ds. penitencjarnych. Od 1 maja 2001 r. dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku.
18 listopada 2009 r. został powołany na stanowisko pełnomocnika ministra sprawiedliwości do spraw opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych w Służbie Więziennej.

Nowym Dyrektorom Służby Więziennej, Zarząd Główny NSZZ FiPW na czele z Przewodniczącym, składa serdeczne gratulacje równocześnie życząc wiele wytrwałości w służbie na rzecz poprawy polskiego więziennictwa. Liczymy, że nowy etap przyniesie zmianę relacji związkowo – służbowych i da wymierne efekty, w tej szczególnej chwili jaką jest “zmaganie się” z nową ustawą o SW i perspektywa zamrożenia płac w sferze budżetowej.

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 27.09.2010


Centralne obchody XX-lecia NSZZ FiPW


Centralne obchody XX – lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Popowo – Warszawa, 29 – 30 września 2010 r.

 

 

W dniach 29 i 30 września br. w ODK SW w Popowie i Warszawie odbędą się centralne obchody XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W obchodach wezmą udział m.in. Przedstawiciel Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, wszyscy Przewodniczący NSZZ FiPW, Przewodniczący Związków Zawodowych bratnich służb mundurowych, delegacja z Niemiec, Litwy oraz wielu znamienitych gości, których nazwisk nie wymieniamy jedynie z braku miejsca.
W trakcie obchodów zostaną wręczone odznaczenia resortowe i związkowe. Zaplanowano również uroczyste podpisanie umowy międzynarodowej pomiędzy NSZZ FiPW a przedstawicielami związków zawodowych więziennictwa z Niemiec, która to jest początkiem powołania międzynarodowych struktur związków zawodowych służb penitencjarnych.
W drugim dniu zaplanowano Mszę Świętą w Archikatedrze Świętego Jana w Warszawie z udziałem kompani honorowej Służby Więziennej. W trakcie mszy zostanie również poświęcony sztandar Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Katowicach.

Harmonogram obchodów można znaleźć poniżej.

…harmonogram obchodów…

Dodano 25.09.2010


Projekty aktów prawnych


Nowe projekty aktów prawnych w dziale Projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Projekty dodano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju oraz projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, który to przewiduje zmianę ustawy o Służbie Więziennej w zakresie wysokości wypłacanego zasiłku pogrzebowego.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 23.09.2010


Nowości na stronie


Manifestacja Związków Zawodowych Sfery Budżetowej, z licznym udziałem funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, Warszawa 22 września 2010r.

 

 

W dniu 22 września 2010 roku w Warszawie odbyła się manifestacja Związków Zawodowych Sfery Budżetowej. W proteście udział wzięło 16 związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zebranych było kilka tysięcy, w tym kilkuset funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa

Więcej informacji, zdjęcia i film można znaleźć na podstronie, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…szczegóły protestu…

Dodano 22.09.2010


Nowości na stronie


Podziękowanie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW Wiesława Żurawskiego dla uczestników manifestacji.

 

 

…Znacząca część manifestantów wywodziła się z szeregów NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Tej kilkusetosobowej grupie w imieniu własnym oraz władz krajowych naszego Związku, pragnę wyrazić najbardziej gorące podziękowania za ogromne zaangażowanie w przygotowanie i udział w dzisiejszej manifestacji.
Rozumiem ile trudu i wyrzeczeń wymagało uczestnictwo w tym wydarzeniu, tym większe słowa uznania i wszelkich serdeczności…

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.09.2010


Oflagowanie


Oflagowanie budynku Biura Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie.

 

 

Zgodnie z podjętą przez Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uchwałą nr 140-VII/2010 z 20 września br. punktualnie o godzinie 12.00 zawisły flagi związkowe przed wejściem do Biura ZG.

Oflagowanie

Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 20.09.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Uchwała Prezydium Zarządu Głównego 140-VII/2010 z 20 września 2010 roku dotycząca oflagowania jednostek penitencjarnych.

 

 

…W związku z ogłoszoną gotowością do podjęcia akcji protestacyjnej wizualizacją tego stanu winno być oflagowanie jednostek penitencjarnych (wyłącznie flagami związkowymi) począwszy od godz. 12.00 w dniu 21 września 2010 r. do godz. 12.00 w dniu 23 września 2010 r….

Pełny tekst uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 20.09.2010


Nowa informacje


Komunikat ze spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono komunikat ze spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, które odbyło się w dniu 20 września 2010 roku w Warszawie.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.09.2010


Nowości na stronie


Pismo Przewodniczącego ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Zastępcy Dyrektora Generalnego SW.

 

 

…W nawiązaniu do pisma z dnia 7 września 2010 r. BPR-0220-15/10/2935 uprzejmie proszę o wyjaśnienie nasuwających się wątpliwości, czy wykup ulg dla określonej grupy funkcjonariuszy oznacza zniesienie prawa do zwrotu kosztów dojazdu do służby i z powrotem dla wszystkich, to znaczy również dla tych, którzy z ulg nie korzystają. Konstytucyjna zasada równości wydaje się wskazywać, iż ci którzy z ulg nie korzystają w dalszym ciągu mają prawo do zwrotu kosztów dojazdu o ile zajmują lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby…

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.09.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (138-139-VII/2010) zawierające ocenę projektu regulaminu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz projektu regulaminu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.09.2010Oświadczenia Ogólnopolskich Central Związkowych dotyczące manifestacji, które odbędą się we wrześniu w Warszawie.

 

 

W dziale Aktualności dodano stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie manifestacji pracowników sfery budżetowej planowanej w dniu 22 września 2010 r. oraz oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie wrześniowych akcji protestacyjnych.

Pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.09.2010


Manifestacja 2010


Manifestacja związków zawodowych sfery budżetowej w dniu 22 września 2010r.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono komunikat organizacyjny zawierający szczegółowe informacje dotyczące manifestacji w dniu 22 września br, która odbędzie się w Warszawie.

Pełny tekst komunikatu organizacyjnego wraz z plakatem można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.09.2010


Nowości na stronie


Komunikat dotyczący manifestacji związków zawodowych sfery budżetowej w dniu 22 września 2010r. w Warszawie.

 

 

W dniu dzisiejszym w siedzibie PSP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej. Celem spotkania było ustalenie szczegółów protestu, który zaplanowano na dzień 22 września 2010 r. w Warszawie. W trakcie spotkania ustalono wspólne stanowisko dotyczące manifestacji. Komunikat można znaleźć w dziale Aktualności. Dalsze szczegóły organizacyjne będą przekazywane na bieżąco, ale już teraz apelujemy do licznego udziału w proteście funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.09.2010


Konkurs z okazji XX-lecia NSZZ FiPW


Konkurs na napisanie wspomnień związanych z działalnością związkową, swoją lub innych osób, z okresu 20-letniej działalności NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ogłasza konkurs na napisanie wspomnień związanych z działalnością związkową, swoją lub innych osób, z okresu 20-letniej działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Prace należy przesłać w terminie do 22 września 2010 roku, drogą mailową, na adres nszzfipw@nszzfipw.org.pl. Dla laureatów przewidziano cenne nagrody, których fundatorami są: Kancelaria Brokerska King – Broker i Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Szczegóły konkursu można znaleźć poniżej oraz w dziale Aktualności.

…konkurs…

Dodano 09.09.2010


Nowości na stronie


Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW nr 135-VII/2010 dotyczącą wykupu ulg na przejazdy koleją.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa nr 135-VII/2010 dotyczącą wykupu ulg na przejazdy koleją.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.09.2010


Nowości na stronie


Spotkanie przedstawicieli Prezydium ZG NSZZ FIPW z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisławem Chmielewskim.

 

 

W dniu 7 września br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie strony związkowej z kierownictwem resortu sprawiedliwości. W dziale Aktualności można znaleźć komunikat Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa kol. Krzysztofa Frątczaka ze spotkania.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.09.2010


Nowości na stronie


Posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące akcji protestacyjnej.

 

 

W dniu 8 września br. w siedzibie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące akcji protestacyjnej. Komunikat ze spotkania został zamieszczony w dziale Aktualności.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.09.2010


Uchwała Zarządu Głównego


Ogłoszenie gotowości NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do podjęcia akcji protestacyjnej.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (137-VII/2010) dotyczącą ogłoszenie gotowości NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do podjęcia akcji protestacyjnej.

Uchwałę można przeczytać po kliknięciu w poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 03.09.2010


Uchwała Zarządu Głównego


Regulamin przyznawania przez Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW ORDERU XX – lecia NSZZ FiPW członkom Związku i innym osobom wspierającym działania Związku.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (136-VII/2010) dotyczącą regulaminu przyznawania przez Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW ORDERU XX – lecia NSZZ FiPW członkom Związku i innym osobom wspierającym działania Związku.

Uchwałę można przeczytać po kliknięciu w poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 01.09.2010


Nowości na stronie


Pismo kierowane do Zastępcy Dyrektora Generalnego SW w sprawie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na wykup 50% ulgi na przejazdy koleją.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Zastępcy Dyrektora Generalnego SW w sprawie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na wykup 50% ulgi na przejazdy koleją.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 01.09.2010


Informacja ZG


Komunikat Zarządu Funduszu Pomocy Doraźnej działającego przy Zarządzie Głównym NSZZ FiPW.

 

 

W związku z licznymi, a niecierpiącymi zwłoki wnioskami do Funduszu o udzielenie pomocy, Zarząd Funduszu prosi osoby składające takie wnioski, o równoczesny pilny kontakt z Przewodniczącą Funduszu, w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku, co zdecydowanie przyspieszy jego rozpatrzenie.

Jednocześnie przypomina się Wszystkim, że zgodnie z §12 ust.7 Regulaminu FPD, Organizacja Związkowa ( terenowa lub okręgowa ) obligatoryjnie winna przedstawić swoją opinię w danej sprawie, w tym informacje o podejmowanych działaniach własnych.

kontakt: Barbara Hańczuk – tel. kom. 609-410-959

e-mail: barbara.hanczuk@nszzfipw.org.pl.

Przewodnicząca
Funduszu Pomocy Doraźnej
Barbara Hańczuk

Dodano 26.08.2010Wykup 50 % ulgi na przejazdy koleją dla funkcjonariuszy Służby Więziennej bez akceptacji Związku.

 

 

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z oburzeniem przyjęło fakt wykupu dla Funkcjonariuszy Służby Więziennej uprawnień do przejazdów z ulgą 50 % w 2010 roku w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach uruchamianych przez kilku przewoźników „szynowych”. Jest to fakt bez precedensu w XX letniej historii naszego Związku, że Centralny Zarząd Służby Więziennej pozbawił nas uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych i nie przedstawił do konsultacji społecznych chęci wykupu takiej ulgi. Naruszenie postanowień ustawy dotyczy sfery socjalnej, czyli będącej w największym zainteresowaniu każdego związku.
Całą uchwałę możesz przeczytać tutaj: Uchwała Nr 135-VII/2010

Dodano 26.08.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (133-135-VII/2010) dotyczące powołania przez Zarząd Główny NSZZ FiPW Fundacji “CLAVIS”, uwag do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej, oraz kontrowersji związanych z wykupem 50 % ulgi na przejazdy koleją dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 26.08.2010


Informacja ZG


Komunikat ze spotkania w dniu 25 sierpnia 2010r przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZFiPW z zastępcą Dyrektora Generalnego ppłk Jackiem Kwiecińskim.

 

 

W dniu 25 sierpnia 2010 r w siedzibie CZSW doszło do spotkania z-cy dyr. gen ppłk Jacka Kwiecińskiego z przedstawicielami ZG NSZZFiPW w osobach przewodniczącego Wiesława Żurawskiego, wiceprzewodniczących Czesława Tuły i Krzysztofa Frątczaka oraz Danuty Malkusz i Pawła Altwassera. W spotkaniu oprócz dyr. Kwiecińskiego stronę służbową reprezentował ppłk Tomasz Raczyk i kilka jeszcze innych osób.
Dyrektor zaproponował aby na tym spotkaniu skoncentrować się na następujących tematach:

I. Przyczyną ogłoszonej na stronie związkowej sondy na temat akcji protestacyjnej.

II. Propozycjach partnerskiej współpracy pomiędzy stroną służbową a związkiem zawodowym.

III. Pomocą dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW dotkniętych skutkami tegorocznych powodzi.

Odnieśliśmy się po kolei do zaproponowanych w dyskusji zagadnień. Ankieta na temat akcji protestacyjnej jest odzwierciedleniem nastrojów jakie panują wśród funkcjonariuszy po wprowadzonej w dniu 13 sierpnia nowej ustawy pragmatycznej oraz zapowiadanych zmian restrukturyzacyjnych SW. Informacje jakie docierają do funkcjonariuszy są często przekłamane, przekazywane pocztą pantoflową i dlatego wzbudzają emocje. Brak wytycznych np. do liczenia urlopów. Zrzucanie winy na związek zawodowy, że hamuje i opóźnia wprowadzanie rozporządzeń bo takie głosy pojawiały się na odprawach w Okręgowych Inspektoratach SW jest nadużyciem. Nie można to zrzucić na barki „ szumu komunikacyjnego „ jaki panuje pomiędzy partnerami bo takiego nie powinno być. Brak rzetelnej wiedzy jest czymś najgorszym co wywołuje frustrację i niepewność.

Związek zawodowy przyjął ze zrozumieniem i gotowością propozycję na szeroką współpracę w zakresie kształcenia funkcjonariuszy. Jak zadeklarował partner służbowy istnieje możliwość pozyskania na ten cel funduszy unijnych. Przedstawiliśmy również własne plany jakie w tym kierunku poczyniliśmy powołując na początek Fundację, która będzie miała szerokie spektrum dotyczące pomocy funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym SW.

Pomoc materialną jaką udzielił związek zawodowy funkcjonariuszom dotkniętych skutkami tegorocznych powodzi ma różny charakter. Najwięcej środków przeznaczonych na ten cel było z Funduszu Pomocy Doraźnej oraz dobrowolnych składek funkcjonariuszy. Zachęciliśmy w tym miejscu do aby coraz więcej funkcjonariuszy deklarowało przystąpienie do tego funduszu. Znalazło to uznanie i aprobatę w oczach dyr. Kwiecińskiego. Istnieje również możliwość przeznaczenia na ten cel środków z dywidendy otrzymywanej z PZU.

Zostały powołane na początek dwa zespoły pomiędzy partnerami do wyjaśnienia najbardziej palących spraw dotyczących funkcjonariuszy.

Wiceprzewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Krzysztof Frątczak

Dodano 18.08.2010


Projekty aktów prawnych


Nowe projekty regulaminów w dziale Projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Projekty dodano nowe projekty regulaminów Dyrektora Generalnego Służby Więziennej: projekt regulaminu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz projekt regulaminu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 14.08.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Rady Ministrów związane z wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Więziennej.

 

 

W dziale Pragmatyka służbowa nowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Rady Ministrów związane z wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Więziennej. Również w tym dziale można znaleźć tekst jednolity ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku

Ustawę i rozporządzenia można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 14.08.201050 % ulga na przejazdy koleją dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

Od poniedziałku, 16 sierpnia 2010 roku funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli korzystać z 50% ulgi na przejazdy krajową komunikacją kolejową w pociągach uruchamianych przez następujących przewoźników: – PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, – Przewozy Regionalne zp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, – Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, – Konsorcjum Firm Rail Polska S.A i Arriva Polska sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie.
Ulga dotyczy wyłącznie opłaty za bilety na przejazd z wyłączenie opłat dodatkowych np. za wydanie biletu w pociągu, miejscówkę.

Dodano 13.08.2010


Informacja ZG


Spotkanie z Z-cą Dyrektora Generalnego Panem ppłk Jackiem Kwiecińskim dotyczące bieżącej sytuacji w Służbie Więziennej.

 

 

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Generalnego Panem ppłk Jackiem Kwiecińskim dotyczące bieżącej sytuacji w Służbie Więziennej. W spotkaniu ze strony Związku udział wzięli Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Wiesław Żurawski, Kierownik Biura Zarządu Głównego NSZZ FiPW Radosław Kwiatoń.
W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:
– kwestię występowania w umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście nowej ustawy. Obecnie przygotowywane jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze w czasie wykonywania zadań służbowych nie mają obowiązku noszenia umundurowania
i wyposażenia polowego, uwzględniając miejsce pełnienia służby oraz specyfikę wykonywanych zadań służbowych.

I tak zwolnieni z noszenia mundurów będą funkcjonariusze działu penitencjarnego pełniący służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonym oraz funkcjonariusze pełniący służbę w dziale służby zdrowia, funkcjonariusze prowadzący prace, roboty i czynności specjalistyczne wymagające, według odrębnych przepisów, stosowania odzieży ochronnej lub roboczej, kontrolujący wykonujący swoje obowiązki poza jednostką macierzystą.
– wykup ulg na przejazdy koleją. Od poniedziałku, 16 sierpnia br. funkcjonariusze będą mogli kupować bilety komunikacji kolejowej na przejazdy w kraju z 50% zniżką.
– poruszono temat zgłoszony przez funkcjonariuszy (pracujących w systemie zmianowym), a dotyczący obawy błędnego naliczania urlopu wg nowych zapisów. W błąd mógł wprowadzić artykuł z sierpniowego Forum Penitencjarnego, który nie do końca przejrzyście wyjaśniał tą kwestię. Funkcjonariusze zmianowi będą otrzymywali należny im urlop zgodnie z literą prawa. Sprostowanie ma ukazać się w terminie późniejszym.
– zasygnalizowano pojawiające się problemy z interpretacją zapisów ustawowych dotyczących art. 178 w zakresie wypłaty równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.
– przedstawiono sytuacje problematyczne zgłaszane przez ZO w Białymstoku i Bydgoszczy.

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 13.08.2010


wywiad


Czy jesteście gotowi nawet wyjść na ulice?
– Oczywiście. Przede wszystkim nie godzimy się, by system praw nabytych obowiązywał tylko tych, którzy na dzień wejścia w życie nowych przepisów będą mieli uprawnienia emerytalne.

 

 

W portalu zwiazkowiec.info ukazał się wywiad z Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Antonim Dudą.

Pełny tekst wywiadu można przeczytać po kliknięciu w poniższy link.

…czytaj więcej…

Dodano 13.08.2010


NSZZ FiPW


Nowa ustawa o Służbie Więziennej wchodzi w życie 13 sierpnia 2010 r. Minister Sprawiedliwości zobowiązany jest wydać około 50 rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Świętem Służby Więziennej ustanowiono dzień 8 lutego.

 

 

“Nad projektem nowej ustawy o Służbie Więziennej pracowaliśmy ponad 3 lata” – wspomina Wiesław Żurawski – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Ściśle mówiąc – nie był to jeden projekt. Było ich bodaj kilkanaście. Na przestrzeni lat, każdy rząd wnosił inny projekt. Ustawa daje ministrowi sprawiedliwości delegacje do wydania około 50 rozporządzeń wykonawczych. Projekty rozporządzeń opiniowaliśmy z różnym skutkiem, nie zawsze nasze opinie znalazły uznanie twórców ustawy” – dodaje Wiesław Żurawski. W par 15 nowej ustawy znajduje się już zapis, iż świętem Służby Więziennej jest dzień 8 lutego.

W stosunku do poprzedniej ustawy z 1996 roku, obecna zawiera między innymi nakaz humanitarnego traktowania więźniów oraz przeciwdziałania mobbingowi. Ustawa określa także katalog środków przymusu bezpośredniego, które mogą zostać użyte przez strażników zarówno wobec osadzonych, jak i osób, które przychodzą do nich na widzenie, a zakłócą porządek w więzieniu.

Wobec więźniów strażnicy będą mogli używać paralizatorów i środków utrudniających ucieczkę (chodzi o specjalną blokadę na kolano, którą zakłada się skazanemu, by nie mógł uciec).

Wobec odwiedzających skazanego, którzy zakłócą porządek na terenie więzienia, możliwe będzie stosowanie: siły fizycznej, kajdanek lub prowadnic, siatki obezwładniającej, chemicznych środków obezwładniających, urządzeń oślepiających, paralizatorów, pałek służbowych i pocisków niepenetracyjnych z broni gładkolufowej.
Zgodnie z ustawą, mają zostać zlikwidowane sądy dyscyplinarne Służby Więziennej. W zamian za to wymierzaniem odpowiedzialności służbowej zajmą się dyrektorzy jednostek.

Ustawa wprowadza ograniczenia dla funkcjonariuszy i pracowników SW co do podejmowania przez nich działań mogących podważyć ich autorytet urzędowy lub co do działalności, w której wykorzystuje się służbowe informacje do celów pozasłużbowych. W przepisie pojawił się zakaz utrzymywania przez nich jakichkolwiek pozasłużbowych kontaktów z osobami pozbawionymi wolności, a także zobowiązanie do utrzymania w tajemnicy informacji o “podopiecznych”.

W ustawie zapisano, że kandydat do SW musi poddać się m.in. procedurze sprawdzającej (przesłanka dawania rękojmi zachowania tajemnicy) i otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa na mocy ustawy o ochronie tajemnicy.
Ustawa wymienia też przesłanki do zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych i jego uprawnienia co do wysokości otrzymywanego uposażenia. Chodzi o doprecyzowanie przepisów określających zasady zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusza Służby Więziennej, gdy zostanie aresztowany.

Zastrzeżono, że zawieszenie w czynnościach służbowych powinno trwać przez cały okres aresztu. Obligatoryjne zawieszenie ma następować w przypadku przestępstw umyślnych, a fakultatywne – w przypadku przestępstw nieumyślnych i naruszenia przepisów dyscyplinarnych.

Nowe przepisy mają także wypełnić lukę prawną dotyczącą zakresu gromadzenia, przetwarzania informacji i danych osobowych o aresztowanych i skazanych – w tym także czekających na odbycie kary oraz zasad i trybu udzielania przez SW informacji o osobach obecnie lub w przeszłości pozbawionych wolności. Na mocy ustawy Służba Więzienna będzie mogła przetwarzać informacje i dane osobowe, także bez zgody i wiedzy osób, których dotyczą..

Z Wiesławem Żurawskim
Przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
rozmawiał – (jp)
Źródło: www.nszzp.pl

Dodano 11.08.2010


Nowości na stronie


Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

W dziale Projekty dodano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pełny tekst aktu prawnego można znaleźć w dziale Projekty, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.08.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 9 sierpnia br. dotyczący przyjęcia własnego planu działań, który w konsekwencji może doprowadzić do akcji protestacyjnej w przypadku braku waloryzacji płac w 2011.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.08.2010


Poparcie OPZZ


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera żądania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

 

 

Nawiązując do listu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do premiera Tuska w sprawie odejścia od rządowego pomysłu zamrożenia płac służb mundurowych w ustawie budżetowej na rok 2011.,3 sierpnia 2010 r. do premiera w tej sprawie zwrócił się również przewodniczący OPZZ Jan Guz:

Szanowny Panie Premierze,
w przedłożonych partnerom społecznym założeniach projektu budżetu państwa na rok 2011 wyraźnie akcentuje się, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie popyt krajowy. Tymczasem rząd zakłada zamrożenie płac w sferze budżetowej, co wzbudza nasz niepokój, bowiem zamrożenie płac budżetówki będzie silnie oddziaływać na ogólny spadek konsumpcji. Nie ulega wątpliwości, że zamrożeniu płac w sferze budżetowej towarzyszyć będzie presja na płace w sektorze prywatnym w kierunku ograniczenia ich wysokości – to także wpływać będzie na spadek popytu. Tym samym rośnie ryzyko dla przewidywanej w założeniach prognozy wzrostu gospodarczego.

Szczególne niezadowolenie wzbudza zamrożenie płac służb mundurowych, uwzględniając fakt, że już drugi rok ich uposażenia pozostają na niezmienionym poziomie. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca uwagę, że poziom uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Żołnierzy Zawodowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, w której to służbie codziennie narażają swoje życie i zdrowie, nie może wynikać z bieżącej koniunktury gospodarczej.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera słuszne żądania dotyczące waloryzacji płac przekazane Panu Premierowi w piśmie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 27 lipca 2010 roku znak FZ-14/2010.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się do Pana Premiera o dokonanie korekty w założeniach do budżetu państwa na 2011 rok i uwzględnienie wzrostu wynagrodzeń w służbach mundurowych w stopniu co najmniej uwzględniającym inflację z lat 2009 i 2010 oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jak również zabezpieczenie środków na wypłatę zaległych wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przewodniczący OPZZ
Jan Guz
Warszawa, 3 sierpnia 2010 r.
Źródło: Kronika związkowa OPZZ nr 11(1840)/2010

Dodano 29.07.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Premiera Polski Pana Donalda Tuska w sprawie zamrożenia płac państwowej sfery budżetowej.

Pełne teksty pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.07.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (130-132-VII/2010) dotyczące zarządzeń Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, które mają wejść w życie wraz z nową ustawą o Służbie Więziennej.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 27.07.2010Nowe informacje Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Białymstoku i Olsztynie.

 

 

Na podstronach Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Białymstoku i Olsztynie zamieszczono nowe informacje. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Poniżej link prowadzący do stron Zarządów Okręgowych.

…czytaj więcej…

Dodano 22.07.2010


Informacja ZG


Spotkanie robocze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego.

 

 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego. Federację ZZ Służb Mundurowych reprezentowali: Antoni Duda Przewodniczący NSZZ Policjantów, Mariusz Tyl – Przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wiesław Żurawski – Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Radosław Kwiatoń – Kierownik Biura ZG NSZZ FiPW.
Ze strony Konwentu Dziekanów w spotkaniu uczestniczyli: płk Anatol Tichoniuk – Przewodniczący Konwentu Dziekanów, płk Janusz Chwiejczak – Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych.

W trakcie spotkania omówiono tematykę budżetów służb mundurowych w 2011 roku w świetle rządowych planów zamrożenia płac. Wypracowano wspólne stanowisko, które zostanie przedstawione zespołowi ds. budżetu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu, a niezwykle ważnym dla funkcjonariuszy mundurowych, to kwestia reformy emerytalnej. Wszyscy obecni zadeklarowali ścisłą współpracę podczas rozmów ze stroną rządową w trakcie prac nad ewentualnymi zmianami. Godnym podkreślenia jest, że uzgodniono wstępne założenia, które znajdują akceptację przedstawicieli funkcjonariuszy i będą pomocne przy negocjacjach.

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 14.07.2010


Nowa informacje


Wystąpienie Zarządu Głównego NSZZ FiPW do Ministra Sprawiedliwości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

 

 

(…) Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, będąc jedynym ustawowym reprezentantem interesów osób zatrudnionych w Służbie Więziennej pragnie wyrazić krytyczne stanowisko wobec następujących zjawisk, mających miejsce w ostatnim czasie w naszej formacji, której jednym z najważniejszych zadań jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw (…)

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 14.07.2010


Nowości na stronie


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Uchwały Zarządu Głównego dodano kolejną uchwałę Zarządu Głównego NSZZ FiPW (119-VII-2010) z posiedzenia ZG w Popowie oraz uchwały Prezydium Zarządu Głównego (120-123-VII-2010).

W dziale Projekty dodano nowe projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Dodano 02.07.2010


Wybory Prezydenckie


Uchwała Nr 102-VII/2010 Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z dnia 23 czerwca 2010 r.

 

 

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Apeluje do wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin o czynny i świadomy udział w II turze wyborów prezydenckich w dniu 4 lipca 2010 roku.

Dodano 01.07.2010


Nowości na stronie


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano apel do Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej w sprawie wsparcia dla Funduszu Pomocy Doraźnej niosącego pomoc naszym koleżankom i kolegom oraz sprawozdanie Zarządu tego funduszu.

W dziale Projekty dodano nowe projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości oraz Rady Ministrów.

W dziale Uchwały Zarządu Głównego dodano kolejne uchwały Zarządu Głównego NSZZ FiPW ( 97-115-VII-2010) z posiedzenia ZG w Popowie.

Dodano 30.06.2010


Informacja ZG


Członkowie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Koleżanki i Koledzy Funkcjonariusze.

 

 

W ostatnim czasie otrzymaliście Państwo, bądź otrzymacie wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, które jest po części odpowiedzią na pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 7 czerwca 2010 roku.

Złożone w piśmie gwarancje i zapewnienia dla żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy zachowania warunków przechodzenia na emeryturę, odpraw i świadczeń jest potwierdzeniem naszych wystąpień.

W związku z powyższym proszę wszystkich funkcjonariuszy o wystąpienie do właściwych przełożonych w sprawach osobowych z raportami w sprawie włączenia ww. pisma Premiera RP do akt osobowych jako dokument, który może być wykorzystany w przyszłości przy ewentualnych próbach zmiany obecnego systemu emerytalnego i świadczeń z tym związanych. Wszyscy Ci, którzy takiego pisma nie otrzymali mogą się zwrócić o jego wydanie do służb kadrowych bo taka była intencja Premiera RP aby dotarło ono do każdego funkcjonariusza.

Wiceprzewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Czesław Tuła

Dodano 29.06.2010


Nowy regulamin FPD


Nowy regulamin Funduszu Pomocy Doraźnej prowadzonego przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Fundusze dodano nowy regulamin Funduszu Pomocy Doraźnej uchwalony przez Zarząd Główny NSZZ FiPW podczas ostatniego posiedzenia w Popowie.
Przypominamy, że fundusz działa dzięki dobrowolnym składkom funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Z pomocy funduszu na przestrzeni ostatnich lat skorzystało kilkaset osób. Również te, które zostały poszkodowane w trakcie ostatniej powodzi.
Zachęcamy każdego do wypełnienia deklaracji, która znajduje się w dziale Fundusze i przekazywanie co miesiąc dowolnej kwoty, która przysłuży się do pomocy naszym koleżankom i kolegom, a może kiedyś, czego nikomu nie życzymy i nam samym.

Pełne teksty regulaminu można znaleźć w dziale Fundusze, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…nowy regulamin…

Dodano 28.06.2010W odpowiedzi na wystąpienie FZZ Służb Mundurowych z 7 czerwca 2010 roku Premier Polski wystosował list otwarty do funkcjonariuszy służb mundurowych.

Nowości na stronie

Dodano 28.06.2010


Nowości na stronie


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano list otwarty Premiera RP Pana Donalda Tuska kierowany do funkcjonariuszy.

W dziale Projekty dodano nowe projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W dziale Uchwały Zarządu Głównego dodano pierwszą część uchwał Zarządu Głównego NSZZ FiPW ( 89-96-VII-2010) z posiedzenia ZG w Popowie.

Dodano 27.06.2010


Posiedzenie ZG


Posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dniach 21 – 24 czerwca 2010 roku w ODK SW w Popowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FiPW. Na zaproszenie Przewodniczącego ZG Wiesława Żurawskiego w obradach udział wzięli ppłk Jacek Kwieciński – Zastępca Dyrektora Generalnego SW, płk Krzysztof Keller – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Reformy SW oraz Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych płk Marian Puszka. W trakcie spotkań przedstawiono bieżącą sytuację Służby Więziennej przez pryzmat zachodzących zmian. Omówiono problematykę napaści na funkcjonariuszy oraz temat samobójstw wśród osadzonych. W trakcie spotkania z Pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego ds. kontaktu ze Związkiem Zawodowym ppłk Jackiem Kwiecińskim poruszono temat nasilania się negatywnych zdarzeń na linii Dyrektor Okręgowy – Zarząd Okręgowy w niektórych okręgach oraz konsekwencji jakie z takich sytuacji będą wynikały.

W dniach 23 – 24 czerwca 2010 r. dodatkowo odbyło się szkolenie dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych.
Wkrótce w dziale Uchwały zostaną zamieszczone podjęte w trakcie posiedzenia uchwały Zarządu Głównego.

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 27.06.2010


Nowa informacje


Nowe informacje Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.

 

 

Na stronie Zarządu Okręgowego w Katowicach zamieszczono nowe informacje związane z ostatnim posiedzeniem Zarządu Okręgowego, które odbyło się w dniu 18 czerwca br. w ZK w Jastrzębiu zdr.

Poniżej link prowadzący do strony Zarządu Okręgowego.

…idź do strony…

Dodano 27.06.2010


Nowa galeria zdjęć


Dzień Dziecka zorganizowany przez Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Zakładzie Karnym w Dębicy.

 

 

Na podstronie Zarządu Okręgowego w Rzeszowie zamieszczono galerię zdjęć ze zorganizowanego przez zarząd terenowy NSZZ FiPW w Dębicy festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Poniżej link prowadzący do galerii zdjęć Zarząd Okręgowego w Rzeszowie.

…oglądaj zdjęcia…

Dodano 17.06.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący problemu reformy emerytalnej służb mundurowych i stanowisk poszczególnych kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w tej kwestii.

Pełne teksty pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.06.2010


Nowa galeria zdjęć


Dzień Dziecka zorganizowany przez organizacje związkowe NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie i Inowrocławiu.

 

 

Na podstronie Zarządu Okręgowego w Warszawie i Bydgoszczy zamieszczono galerie zdjęć ze zorganizowanych przez te zarządy festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka.

Poniżej link prowadzący do stron Zarządów Okręgowych.

…oglądaj zdjęcia…

Dodano 17.06.2010


Nowy Przewodniczący


Nowy Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Białymstoku.

 

 

Podczas obrad Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Białymstoku dokonano wyboru nowego Przewodniczącego ZO. Obecnie stanowisko to będzie piastował kol. Adam Gryka. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów na niwie związkowej.

Poniżej link prowadzący do podstrony zarządu w Białymstoku.

…czytaj więcej…

Dodano 15.06.2010


Projekty aktów prawnych


Nowe projekty aktów prawnych w dziale Projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Projekty dodano nowe projekty aktów prawnych związanych ze Służbą Więzienną: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej, rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych, projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie, projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 12.06.2010


Międzynarodowa konferencja


Międzynarodowa Konferencja Związków Zawodowych Służb Penitencjarnych – Zakopane 13 – 16 czerwiec 2010 r.

 

 

Już jutro w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja Związkowa. Jej celem ma być podpisanie umowy o międzynarodowej współpracy pomiędzy organizacjami związkowymi z Polski i Niemiec. Porozumienie to będzie zalążkiem dla międzynarodowej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników jednostek penitencjarnych. Stronę niemiecką reprezentować będą Przewodniczący Kraju Turyngii, Przewodniczący Kraju Sary, Przewodniczący Kraju Nadrenii i Palatynatu. Ze strony polskiej w spotkaniu wezmą udział członkowie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W spotkaniu udział zapowiedzieli również Ministrowie Sprawiedliwości niemieckich landów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski, Zastępca Dyrektora Generalnego SW ppłk Jacek Kwieciński. W roli obserwatorów i późniejszych sygnatariuszy porozumienia, zaproszeni zostali przedstawiciele związków zawodowych litewskich organizacji poprawczych.

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 12.06.2010


Nowa galeria zdjęć


Dzień Dziecka zorganizowany przez Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Włodawie.

 

 

Na podstronie Zarządu Okręgowego w Lublinie zamieszczono galerię zdjęć i opis ze zorganizowanego przez Zarząd Terenowy NSZZ FiPW Dnia Dziecka dla pociech funkcjonariuszy i pracowników tego zakładu.

Poniżej link prowadzący do galerii zdjęć.

…oglądaj zdjęcia…

Dodano 12.06.2010


Nowa galeria zdjęć


VII Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Koszykówce – Ośrodek Szkolenia SW w Kulach – galeria zdjęć.

 

 

Zapraszamy do działu Galeria, gdzie zamieszczono zdjęcia z VII Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Koszykówce, które odbyły się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Poniżej link prowadzący do galerii zdjęć.

…oglądaj zdjęcia…

Dodano 12.06.2010


Upały...uff


Wysokie temperatury – przepisy nakładające na dyrektorów obowiązek zapewnienia napojów dla funkcjonariuszy SW.

 

 

W związku z faktem, iż otrzymujemy sygnały o tym, że nie zapewnia się funkcjonariuszom napojów przysługującym im w okresie podwyższonych temperatur, przypominamy, że tą kwestię reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Tekst rozporządzenia można znaleźć pod tym linkiem: Tekst rozporządzenia. Przypadki dalszego nierespektowania przepisów prosimy zgłaszać do Biura Zarządu Głównego.

Dodano 10.06.2010


Nowości na stronie


Zmiany w przepisach dotyczących emerytur mundurowych mają nastąpić od 2012 r.; nie będą dotyczyć funkcjonariuszy będących obecnie w służbie, a jedynie tych, którzy wtedy do niej wstąpią – powiedział w Sejmie wiceszef MSWiA Zbigniew Sosnowski.

 

 

Odpowiadał on na pytanie Stanisława Wziątka (Lewica), który chciał wiedzieć, czy w kancelarii premiera pracuje zespół zajmujący się zmianą systemu emerytalnego służb mundurowych. Pytał także, czy planowane jest odebranie służbom mundurowym dodatków służbowych oraz innych świadczeń.
– Plany te nie dotyczą emerytur funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR będących obecnie w służbie, tylko tych, którzy przystąpią do niej w 2012 r. – zapewnił Sosnowski.
– Taką nowelizację musi jeszcze przyjąć parlament – zaznaczył.

Jednocześnie podkreślił, że liczba byłych funkcjonariuszy korzystających już teraz z emerytur mundurowych jest większa od liczby funkcjonariuszy pozostających w służbie, stąd konieczność zmian. Średnia emerytura mundurowa to – według Sosnowskiego – 2760 zł brutto, renta – 2130 zł brutto, a renta rodzinna – 2160 zł brutto.
– W czasie tej szczególnej tragedii powodzi, w którym strażacy ratują życie i dobytek ludzi, a policjanci dbają o ich bezpieczeństwo, pracuje się nad takimi zmianami. Oni traktują to jak votum nieufności” – mówił poseł. Według informacji od związkowców ze służb mundurowych – na które powołał się Wziątek – nawet 40 tysięcy funkcjonariuszy w związku z planowaną zmianą nosi się z zamiarem odejścia ze służby – co grozi destabilizacją systemu bezpieczeństwa.

– Nic mi nie wiadomo o pracy zespołu, który miałby odbierać dodatki służbowe – zapewnił wiceminister Sosnowski, który w MSWiA nadzoruje m.in. biuro emerytalne. Przypomniał, że w styczniu tego roku premier Donald Tusk zaprezentował w Sejmie plan konsolidacji finansów na lata 2010-11, mający na celu ograniczenie deficytu i długu publicznego. Plan ten mówi o nowym uregulowaniu systemu emerytalnego służb mundurowych, w połączeniu z mechanizmami zachęt do pozostania w służbie i przekwalifikowywania się na czas odejścia z niej.

źródło: witualna polska

Dodano 10.06.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przyjęte na posiedzeniu federacji w dniu 8 czerwca 2010 roku.

Pełne teksty pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.06.2010


Nowości na stronie


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano apel o pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi z okręgu rzeszowskiego

W dziale Projekty dodano projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczące prowadzenia dokumentacji w aktach funkcjonariuszy SW oraz szkoleń i doskonalenia zawodowego.

W dziale Uchwały Zarządu Głównego dodano kolejne uchwały Prezydium ZG NSZZ FiPW( 81-88-VII-2010).

Dodano 02.06.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w związku ze wzrostem zaniepokojenia środowiska służb mundurowych oraz komunikat Federacji ZZ SM po spotkaniu z Przewodniczącym Klubu Lewicy posłem Grzegorzem Napieralskim oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłem Stanisławem Wziątkiem.

Pełne teksty pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 02.06.2010


Projekty aktów prawnych


Nowe projekty aktów prawnych w dziale Projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Projekty dodano nowe projekty aktów prawnych związanych ze Służbą Więzienną: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy SW oraz projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 01.06.2010


Nowości na stronie


Apel o pomoc dla funkcjonariusza z Zakładu Karnego w Płocku, poszkodowanego w trakcie powodzi.

 

 

W dziale Aktualności zamieszczono apel Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Płocku o pomoc dla funkcjonariusza z tegoż zakładu, poszkodowanego w trakcie powodzi.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 31.05.2010


Nowa galeria zdjęć


Nowa galeria zdjęć na stronie Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu.

 

 

Na podstronie Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu dodano galerię zdjęć, wraz z opisem, ze spotkania przedstawicieli ZO, strony służbowej, księży z honorowym członkiem NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ks. Arcybiskupem Alfonsem Nossolem. Zapraszamy do galerii.

Poniżej link prowadzący do podstrony zarządu w Opolu.

…czytaj więcej…

Dodano 28.05.2010


Powódź 2010


VII Mistrzostwa Polski SW o Puchar Przechodni Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW dobiegły końca.

 

 

W dniu wczorajszym zakończyły się VII Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Koszykówce o Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Mistrzostwa te, organizowane co dwa lata wspólnie ze stroną służbową, cieszą się dużą popularnością wśród funkcjonariuszy SW.Osiem drużyn OISW, wyłonionych na etapie eliminacji, rywalizuje między sobą w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W tym roku w finałach zagrały drużyny z OISW w :Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Lublinie, Poznaniu, Koszalinie, we Wrocławiu i Rzeszowie.
Klasyfikacja finałowa przedstawia się następująco: 1 miejsce OISW we Wrocławiu,2 miejsce OISW w Rzeszowie, 3 miejsce OISW w Koszalinie; 4 miejsce OISW w Poznaniu, 5 miejsce OISW w Opolu, 6 miejsce OISW w Lublinie, 7 miejsce OISW w Bydgoszczy, 8 miejsce OISW w Łodzi.
Gratulujemy uczestnikom i już wkrótce zapraszamy do galerii zdjęć z mistrzostw.

Dodano 28.05.2010


Nowości na stronie


Nowa organizacja terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W zakładzie Karnym w Kluczborku w dniu 24 maja 2010 roku na zebraniu założycielskim powołano z woli funkcjonariuszy organizację terenową NSZZFiPW. Była to ostatnia jednostka penitencjarna w okręgu opolskim, w której nie było związków. ZO NSZZFiPW w Opolu życzy powodzenia i wielu sukcesów wybranym władzom terenowym na płaszczyźnie działalności związkowej, służbowej dla dobra funkcjonariuszy tego zakładu jak i całej Służby Więziennej.

Wiceprzewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Czesław Tuła

Dodano 27.05.2010II Turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty.

 

 

Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie ma zaszczyt zaprosić na II Turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty 2010 o puchar Wojewody Podkarpackiego.

Do udziału w Turnieju zaproszone zostały podkarpackie drużyny: Służby Więziennej, Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej jak również drużyny służb mundurowych ze Słowacji, Ukrainy i Niemiec.

Turniej odbędzie się w dniach 04, 05 czerwiec 2010 roku na terenie Ludowego Klubu Sportowego w Pustyni k. Dębicy.

Ramowy Program Turnieju:

04.06.2010 piątek

10.00 uroczyste otwarcie turnieju

11.00 rozpoczęcie rozgrywek w grupach

18.00 zakończenie rozgrywek wyłaniających finalistów

05.06.2010 sobota

9.00 mecz o III miejsce

11.00 mecz finałowy

13.30 wręczenie pucharów i nagród oraz uroczyste zakończenie Turnieju

…pobierz plakat…

Dodano 26.05.2010


Projekty aktów prawnych


Nowe projekty aktów prawnych w dziale Projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Projekty dodano nowe projekty aktów prawnych związanych ze Służbą Więzienną. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 25.05.2010


Nowości na stronie


Komunikat po odprawie służbowej w dniu 25 maja 2010 roku z kierownictwem Służby Więziennej przy udziale Ministra Sprawiedliwości.

 

 

W dniu 25 maja 2010 r. w gmachu CZSW odbyła się odprawa kierownictwa służbowego, w której udział wzięli: Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski, Dyrektor Generalny SW płk Kajetan Dubiel, jego zastępcy, Dyrektorzy OISW, Dyrektorzy Biur CZSW. Zarząd Główny NSZZ FiPW reprezentował Kierownik Biura ZG Radosław Kwiatoń.
W trakcie spotkania dokonano wstępnej oceny funkcjonowania oddziałów penitencjarnych. Z przekazanych informacji wynika, że w tych jednostkach, gdzie zaczęły funkcjonować, wzrosła liczba funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi – wzrost o 46%. Wzmocniono funkcjonariuszy działu ochrony – wzrost o 108%. Wspomniany wzrost dotyczy godzin pracy administracji.
Dyrektor Generalny poruszył problematykę samobójstw wśród osadzonych, która w ostatnim okresie wzrasta, choć nadal utrzymuje się w średnich. Zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do tych dyrektorów jednostek penitencjarnych, gdzie takie zdarzenia miały miejsce, a można było im zapobiec.
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podziękował wszystkim funkcjonariuszom niosącym pomoc powodzianom. Zauważył, że takie działania są coraz szerzej komentowane przez media. Jego zdaniem dużą rolę mają tutaj do spełnienia rzecznicy prasowi. Na ręce wybranych Dyrektorów Okręgowych wręczył podziękowania dla funkcjonariuszy biorących udział w ceremoniach pogrzebowych osób tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem.
Pozostała tematyka odprawy dotyczyła kwestii inwestycyjnych, problematyki warunkowych zwolnień oraz bieżących problemów Służby Więziennej.

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 25.05.2010


Nowości na stronie


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych w SW dotyczące rozpoczęcia wdrażania oddziałów penitencjarnych.

W dziale Projekty dodano projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości związane z wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Więziennej.

W dziale Uchwały Zarządu Głównego dodano kolejne uchwały Prezydium ZG NSZZ FiPW.

W dziale Zarządy Okręgowe dodano link umożliwiający korzystanie z poczty związkowej przez www dla członków Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

Dodano 25.05.2010


Powódź 2010


Pomoc dla poszkodowanych, w wyniku powodzi i lokalnych podtopień, funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

 

W dniu dzisiejszym Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski podczas odprawy kierownictwa służbowego zapowiedział, że funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, którzy zostali poszkodowani w wyniku ostatnich podtopień i powodzi mogą liczyć na pomoc Państwa.
Pomoc ta podzielona została na trzy poziomy. W pierwszej kolejności poszkodowani mogą otrzymać “od ręki” kwotę 6 tyś. złotych w urzędzie miasta, gminy. Kolejny poziom pomocy, to kwota 20 tyś. zł, przydzielana na wniosek poszkodowanego przez samorządy. Na pomoc do 100 tyś. zł mogą liczyć ci, którzy poczekają na oszacowanie szkód przez rzeczoznawcę.

Minister Sprawiedliwości podziękował wszystkim funkcjonariuszom, którzy włożyli trud w niesienie pomocy ofiarom powodzi.

Dodano 21.05.2010


Nowy Przewodniczący


Nowy Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Gdańsku.

 

 

Podczas obrad Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Gdańsku dokonano wyboru nowego Przewodniczącego ZO. Obecnie stanowisko to będzie piastował kol. Jarosław Kichciak, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Kwidzynie. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów na niwie związkowej.

Poniżej link prowadzący do podstrony zarządu w Gdańsku.

…czytaj więcej…

Dodano 19.05.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (71-76-VII/2010) dotyczące kolejnych rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, które mają wejść w życie wraz z nową ustawą o Służbie Więziennej.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.05.2010


Nowości na stronie


Komunikat po spotkaniu przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z Ministrem Sprawiedliwości Panem Krzysztofem Kwiatkowskim.

 

 

W dniu 18 maja 2010 r. w godzinach popołudniowych w Warszawie w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości doszło do spotkania z Panem Ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim przy udziale Pana Marcina Giedrojcia Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra oraz Pana Jana Paziewskiego Dyrektora Departamentu Budżetu i Inwestycji z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który reprezentowali:

Wiesław Żurawski – przewodniczący ZG NSZZ FiPW,

Krzysztof Frątczak – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW,

Czesław Tuła – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW,

Paweł Altwasser – członek Prezydium ZG NSZZ FiPW.

W czasie spotkania omówiono stan zaawansowania prac nad wdrożeniem pierwszego etapu reformy więziennictwa. Przedłożyliśmy swoje tezy do dalszego reformowania naszej formacji i instytucji, w której służymy – pracujemy. Innym ważnym blokiem tematycznym było finansowanie więziennictwa na teraz oraz w bardziej odległej perspektywie czasowej, a także konieczność przeprowadzenia atestacji i standaryzacji stanowisk służbowych.
Zostały poruszone też sprawy interwencyjne, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć swojego pozytywnego zakończenia w duchu konsensusu. Dotyczyły one takich ośrodków, jak Białystok, Opole, szeroko pojęte Podkarpacie, a tematy te wielokrotnie gościły w naszej „księdze gości”.

Przewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

Dodano 19.05.2010


Projekty aktów prawnych


Nowy dział na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Na naszej stronie www dotychczasowy dział Prace nad ustawą został przekształcony w dział: Projekty. Będziemy tu zamieszczać otrzymywane do zaopiniowania projekty aktów prawnych. Już teraz możecie znaleźć tu około 20 projektów związanych z wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Więziennej. Dział ten powstał również z myślą o tym, że i od Was drodzy Internauci będziemy otrzymywać informacje zwrotne na temat nowo wprowadzanych rozporządzeń.

Poniżej link prowadzący do działu Projekty.

…czytaj więcej…

Dodano 12.05.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Publikacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej w Dzienniku Ustaw nr 78 z dnia 12 maja br.

 

 

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw Nr 79 z 12 maja 2010 r. pod pozycją 523 została opublikowana ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia publikacji, tj. 13 sierpnia 2010 roku

Poniższy link prowadzi do metryki opublikowanej ustawy.

…czytaj więcej…

Dodano 10.05.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczące części rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, które mają wejść w życie wraz z nową ustawą o Służbie Więziennej.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.04.2010


Ustawa podpisana


Podpisanie ustawy o Służbie Więziennej przez Marszałka Sejmu Bronisław Komorowskiego pełniącego obowiązki Prezydenta RP.

 

 

W dniu dzisiejszym podpisano ustawę o Służbie Więziennej. Podpis pod tą złożył Bronisław Komorowski, który pełni obowiązki tragicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od czasu opublikowania jej tekstu w Dzienniku Ustaw.
Obecnie członkowie Zarządu Głównego NSZZ funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa pracują nad opiniami do aktów wykonawczych – rozporządzeń do ustawy.

Dodano 29.04.2010


Ceremonie pogrzebowe


Ostatnie pożegnania tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. Funkcjonariusze Służby Więziennej złożyli hołd zmarłym.

 

 

Funkcjonariusze Służby Więziennej w całym kraju uczestniczyli w ceremoniach pogrzebowych tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. Nasi koledzy w tych ostatnich chwilach towarzyszyli tym, których życie zostało przerwane w najmniej oczekiwanej chwili. Zdjęcia z tych ceremonii możecie znaleźć na podstronach ZO w Katowicach i Rzeszowie.

Zdjęcia można obejrzeć po kliknięciu w poniższy link, który prowadzi do stron Zarządów Okręgowych.

…okręgi…

Dodano 25.04.2010


Katyń 70 Rocznica


Obchody 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej zorganizowane przez Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu i Areszt Śledczy w Ostródzie

 

 

Na podstronie Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu i Olsztynie dodano galerię zdjęć z obchodów 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej zorganizowanych w tych okręgach.

Zdjęcia można obejrzeć po kliknięciu w poniższy link, który prowadzi do stron Zarządów Okręgowych.

…okręgi…

Dodano 25.04.2010


Dywidenda za rok 2009


Informacja o wypłaconej dywidendzie za rok 2009 z tytułu ubezpieczenia związkowiec w HDI GERLING.

 

 

W dziale Aktualności dodano informację o wypłaconej dywidendzie za rok 2009 z tytułu ubezpieczenia związkowiec w HDI GERLING.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.04.2010


Pomoc prawna


Wirtualne spotkanie z Szefem działu prawnego Forum Związków Zawodowych – Panem Andrzejem Jankowskim.

 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze wirtualne spotkanie z Szefem działu prawnego FZZ – Panem Andrzejem Jankowskim. Sesja zostanie uruchomiona w czwartek (22 kwietnia br.) w godzinach 12:00 – 14:00 na stronie: www.csik.org.pl, zakładka “czat”.

Szef działu prawnego udzieli odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Aby móc skorzystać z doradztwa prawnego trzeba być zalogowanym użytkownikiem. Osoby niezalogowane mogą się zarejestrować pod adresem: www.csik.org.pl.

Bezpośredni link do strony Forum Związków Zawodowych.

…konsultacje…

Dodano 13.04.2010


Dodano 13.04.2010


Nowości na stronie


Odpowiedź Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW dotycząca programu do obliczania czasu służby.

 

 

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centalnego Zarządu Służby Więziennej dotycząca programu, który nalicza czas służby funkcjonariuszy.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.04.2010


Nowości na stronie


Kondolencje Przewodniczącego Związku Zawodowego Litewskich Instytucji Poprawczych Tadasa Cijûnajtisa.

 

 

Na ręce przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW Wiesława Żurawskiego kondolencje przekazał nasz kolega Przewodniczący Związku Zawodowego Litewskich Instytucji Poprawczych Tadas Cijûnajtis. Koledzy z Litwy łączą się z nami w smutku i żalu oraz przekazują głębokie wyrazy ubolewania w tych trudnych dla Polaków chwilach.

Dodano 10.04.2010


Nowości na stronie


Kondolencje Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano kondolencje Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Wiesława Żurawskiego złożone na ręce Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.

Pełny tekst kondolencji można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.04.2010


Żałoba Narodowa


Katastrofa samolotu prezydenckiego. Najprawdopodobniej nikt nie przeżył – zginąć mogło 96 osób, 88 członków delegacji do Katynia i 8 osób załogi.

 

 

Nikt nie przeżył katastrofy – potwierdza gubernator okręgu smoleńskiego dla rosyjskich agencji informacyjnych. Polska maszyna z parą prezydencką na pokładzie rozbiła się niedaleko lotniska wojskowego w Smoleńsku.
Do katastrofy prezydenckiego samolotu TU-154 doszło dwa kilometry od Smoleńska, przed lotniskiem wojskowym w miejscowości Pieczersk.
Premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Wszyscy ministrowie są w drodze do Warszawy.
Ostatnie momenty przed wypadkiem wyglądały następująco: maszyna TU-154 próbowała podejść do lądowania w wielkiej mgle. Nie udało jej się usiąść na pasie. Piloci przyspieszyli i chwilę później kontakt z maszyną się urwał. Rozległ się ryk silników i wybuch.

Dodano 09.04.2010


Nowości na stronie


Zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą o Służbie Więziennej – przyjęcie poprawek zgłoszonych przez Senat.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano stenogram wraz z wynikami dzisiejszych głosowań nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do ustawy o Służbie Więziennej. Tym samym prace nad ustawą na etapie parlamentu zostały zakończone.

Pełny tekst stenogramu można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 31.03.2010


Nowości na stronie


Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie niedoszacowania budżetów służb mundurowych.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów minister Elżbiety Suchockiej – Roguskiej w sprawie niedoszacowania budżetów służb mundurowych, które jest odpowiedzią na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 12.03.2010


Nowości na stronie


Zestawienie poprawek przyjętych przez Senat RP do ustawy o Służbie Więziennej uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lutego 2010 roku.

 

 

Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy o Służbie Więziennej. Zestawienie przyjętych i odrzuconych poprawek można znaleźć w dziale Aktualności.

Pełny tekst zestawienia można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.03.2010


Nowości na stronie


Komunikat po zakończeniu prac senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad ustawą o Służbie Więziennej.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat po zakończeniu prac senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad ustawą o Służbie Więziennej. Jako załącznik do komunikatu dodano również zestawienie wszystkich poprawek zgłoszonych w trakcie prac senackiej komisji.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.03.2010


Nowości na stronie


Sprawozdanie senackiej
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lutego 2010 r. ustawie o Służbie Więziennej.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano sprawozdanie senackiej
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lutego 2010 r. ustawie o Służbie Więziennej.
W tym samym dziale można również znaleźć opinie ekspertów o ustawie o Służbie Więziennej przyjętej przez Sejm w dniu 19 lutego br.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 03.03.2010


Nowości na stronie


Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po uchwaleniu Ustawy o Służbie Więziennej przez Sejm RP w dniu 19.02.2010 r.

 

 

W dziale Aktualności dodano stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po uchwaleniu Ustawy o Służbie Więziennej przez Sejm RP w dniu 19.02.2010 r. Stanowisko zostanie przedłożone w dniu 4 marca br, podczas posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworzadności i Petycji, która będzie zajmowała się uchwaloną przez Sejm ustawą o Służbie Więziennej.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 25.02.2010


Nowości na stronie


Komunikat po posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego oraz po spotkaniu z kierownictwem Służby Więziennej w dniu 24 lutego br.

 

 

W dniu 24 lutego 2010 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie z kierownictwem Służby Więziennej.
Strony reprezentowali:

płk Kajetan Dubiel – Dyrektor Generalny SW,

płk Jacek Włodarski – Z-ca Dyrektora Generalnego SW,

ppłk Jacek Kwiecinski – Z-ca Dyrektora Generalnego SW,

płk Waldemar Śledzik – Z-ca Dyrektora Generalnego SW,

Pan Michał Zoń – Dyrektor Biura Prawnego CZSW,

Wiesław Żurawski – przewodniczący ZG NSZZ FiPW,

Krzysztof Frątczak – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW,

Bronisław Ogonek-Obierzyński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW,

Czesław Tuła – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW,

Paweł Altwasser – członek Prezydium ZG NSZZ FiPW.

W czasie spotkania omówiono, min. poprawki zgłaszane po drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej, które nie znalazły uznania wśród posłów. Stanowiska obu partnerów zostały znacznie zbliżone, co dobrze rokuje przed kolejnym etapem prac legislacyjnych w Senacie RP.

Poruszono również sprawę prowadzenia działalności gastronomiczno – handlowej w jednostkach organizacyjnych w oparciu o pismo sygnowane przez Dyrektora Generalnego. Otrzymaliśmy zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla prowadzonej przez organizacje związkowe działalności gospodarczej. Kierownictwo Służby wyraziło chęć przedstawienia w trakcie odprawy służbowej w Popowie w dniu 25 lutego br. właściwej i jednoznacznej interpretacji powyższego pisma.

Uzgodniono, że w najbliższym czasie dojdzie do roboczego spotkania, w którym zostaną omówione inne ważne problemy Służby, min. reorganizacja, polityka kadrowa, ucywilnianie.

Przedstawiono nowego pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw kontaktów ze związkiem zawodowym, którym został ppłk Jacek Kwieciński – Z-ca Dyrektora Generalnego SW.

Przewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

Dodano 23.02.2010


Nowości na stronie


Pełny tekst ustawy o Służbie Więziennej uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 19 lutego 2010 roku.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano ustawę o Służbie Więziennej uchwaloną na posiedzeniu Sejmu nr 61 w dniu 19 lutego 2010 roku. Ustawa została przekazana obecnie do Senatu, gdzie w dniu 4 marca br. będzie przedmiotem obrad Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Pełny tekst ustawy można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 18.02.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie www NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącego urlopów tacierzyńskich dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i BOR.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 12.02.2010


Apel


Apel o pomoc dzieciom tragicznie zmarłego Policjanta mł.asp. Andrzeja Struj z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Stołecznej Policji.

 

 

W dziale Aktualności dodano apel o pomoc dzieciom tragicznie zmarłego Policjanta mł.asp. Andrzeja Struj z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Stołecznej Policji.

…”Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków Policjanta, Ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”

I tak z poświęceniem swojego życia bronił innych nasz kolega funkcjonariusz Andrzej Struj… Cześć Jego Pamięci!!

Pełny tekst apelu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.02.2010


Nowości na stronie


Pełny tekst ustawy o Służbie Więziennej uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 19 lutego 2010 roku.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano ustawę o Służbie Więziennej uchwaloną na posiedzeniu Sejmu nr 61 w dniu 19 lutego 2010 roku. Ustawa została przekazana obecnie do Senatu, gdzie w dniu 4 marca br. będzie przedmiotem obrad Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Pełny tekst ustawy można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 18.02.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie www NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącego urlopów tacierzyńskich dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i BOR.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 12.02.2010


Apel


Apel o pomoc dzieciom tragicznie zmarłego Policjanta mł.asp. Andrzeja Struj z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Stołecznej Policji.

 

 

W dziale Aktualności dodano apel o pomoc dzieciom tragicznie zmarłego Policjanta mł.asp. Andrzeja Struj z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Stołecznej Policji.

…”Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków Policjanta, Ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”

I tak z poświęceniem swojego życia bronił innych nasz kolega funkcjonariusz Andrzej Struj… Cześć Jego Pamięci!!

Pełny tekst apelu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.02.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie www NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano Komunikat Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 11 lutego 2010 roku. W załączeniu można znaleźć wykaz zgłoszonych poprawek w trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.02.2010


Nowości na stronie


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW podczas obchodów 91 rocznicy wydania “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” oraz podziękowanie dla wszystkich uczestników tychże.

W dziale Galeria dodano zdjęcia z bydgoskiej uroczystości. Zapraszamy wszystkich do oglądania.

W dziale Prace nad ustawą dodano najnowszy projekt ustawy o Służbie Więziennej – z lutego br. oraz stenogramy z prac w komisjach. Polecam wszystkim ich lekturę, która daje pogląd na realną pracę legislacyjną, uwidacznia, kto dane propozycje wnosi, a kto jest za ich odrzuceniem.

W dziale Pragmatyka służbowa – Wyroki Sądu Najwyższego dodano postanowienie Sądu Najwyższego, które określa jakie prawa przysługują funkcjonariuszowi, który podlega działaniom mobbingowym, izolowaniu, poniżaniu oraz pomijaniu w awansach i szkoleniach przez przełożonych.

Dodano 03.02.2010


Obchody 91 rocznicy


Obchody 91 rocznicy wydania “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” Warszawa, Bydgoszcz 7-8 luty 2010 r.

 

 

Dekret wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 8 lutego 1919 roku stał się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Datę jego wydania można traktować jako początek polskiego więziennictwa. Uroczyste obchody Święta Służby Więziennej rozpoczną się w Warszawie, w dniu 7 lutego br.

W niedzielę pod grobem Nieznanego Żołnierza i pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńce złożą Przewodniczący NSZZ FiPW – Wiesław Żurawski, Wiceprzewodniczący NSZZ FiPW Krzysztof Frątczak i Czesław Tuła, Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Kajetan Dubiel, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Adam Rapacki podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele służb mundurowych, rządowych i samorządowych. W programie uroczystości przewidziano wystąpienie Posterunku Honorowego, przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości.

Główną część obchodów zaplanowano na dzień 8 lutego br. w Bydgoszczy. Na ten dzień swój przyjazd do tegoż miasta zapowiedziało około tysiąca funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z całego kraju. Zebrani o godzinie 10.00 udają się na uroczystą Mszę w Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja. Następnie nastąpi przemarsz uczestników na Stary Rynek, gdzie na godzinę 12.00 zaplanowano rozpoczęcie uroczystości, w trakcie której zostanie poświęcony sztandar Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Bydgoszczy. Zaplanowano także przemówienia zaproszonych gości, wręczanie wyróżnień dla funkcjonariuszy. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów nastąpi przejazd uczestników do hali sportowej „Łuczniczka” na wspólny posiłek.


Pięć lat temu Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zaproponował, żeby datę wydania dekretu przyjąć, jako dzień w którym Służba Więzienna celebruje swoje powstanie. Dzięki staraniom Związku, dzień 8 lutego, już jako oficjalne święto Służby Więziennej, został zapisany w projekcie ustawy o Służbie Więziennej, który obecnie znajduje się na etapie prac sejmowych.
W poprzednich latach obchody odbywały się kolejno w: Opolu, Lublinie, Koszalinie i Krakowie. Z roku na rok ciesząc się coraz większą popularnością wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. W obchodach 90 rocznicy powstania polskiego więziennictwa, które obchodzono w Krakowie na Wawelu uczestniczyło około 1.500 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 02.02.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie www NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca kwestii podwyżek uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych w 2010 roku.

Ponadto w dziale Aktualności znaleźć można wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących wcześniejszych emerytur dla żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.01.2010


Nowości na stronie


Nowe informacje w dziale Aktualności na stronie www NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po przyjęciu sprawozdania Podkomisji Specjalnej powołanej w sprawie rządowego projektu Ustawy o Służbie Więziennej przez Sejmowa Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W dziale Aktualności znaleźć można również komunikat po konferencji Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, marszałka Sejmu i Senatu, na której m.in. poruszany był temat reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy. Do komunikatu dołączono Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010–2011, w którym mowa o planowanych zmianach dotyczących funkcjonariuszy służb mundurowych.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 16.01.2010


Obchody 91-lecia polskiego więziennictwa


Obchody związane z 91 rocznicą wydania “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”.

 

 

W tym roku po raz piąty odbędą się obchody związane wydaniem w dniu 9 lutego 1919r. “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Tym razem miastem goszczącym zaproszonych będzie Bydgoszcz. Msza rozpocznie się w dniu 8 lutego o godzinie 10.00 w Katedrze pw.Św. Marcina i Mikołaja.
W dziale Aktualności zamieszczono szczegółowe informacji dotyczące obchodów. Serdecznie zapraszamy funkcjonariuszy, pracowników i sympatyków Służby Więziennej. Zaproszenie można pobrać klikając na poniższy obrazek.

Zaproszenie na uroczystości

Szczegółowe informacje można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.01.2010


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nową uchwałę Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwałę nr 38-VII/2010 zawierającą stanowisko Związku w świetle ostatnich wydarzeń. Pozostałe uchwały z ostatniego posiedzenie Zarządu, które odbyło się w dniach 11 – 14 stycznia br., w ODK SW w Popowie, zostaną zamieszczone w przyszłym tygodniu.

Uchwałę można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.01.2010


Nowości na stronie


Komunikat ze spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Stanisławem Chmielewskim.

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2010 roku w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie z Wiceministrem Sprawiedliwości Panem Stanisławem Chmielewskim. Zarząd Główny NSZZ FiPW reprezentowali:
Wiesław Żurawski,
Barbara Hańczuk,
Krzysztof Frątczak,
Paweł Altwasser.

W trakcie spotkania zostały omówione propozycje Zarządu Głównego odnośnie zmian w projekcie nowej ustawy o Służbie Więziennej (opinia Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW zamieszczona jest na tej stronie). Z uwagi na określone ramy czasowe Pana Ministra nie wszystkie nasze propozycje zostały szczegółowo omówione.
Przedstawiliśmy nasze stanowisko do planowanej reformy polskiego więziennictwa.

Przekazaliśmy Uchwałę Nr 38-VII/2010 Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z dnia 13 stycznia br., którą dodatkowo omówiliśmy. Pan Minister Chmielewwski zadeklarował chęć współpracy przy opracowywaniu nowych aktów wykonawczych do ustawy pragmatycznej oraz przedstawił propozycję cyklicznych roboczych spotkań z przedstawicielami naszego Związku.

Przewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

Dodano 12.01.2010


Nowości na stronie


Komunikaty Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 8 stycznia 2010 r.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikaty Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Dotyczą one bieżącej sytuacji w Straży Granicznej oraz bieżącego budżetu służb mundurowych MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pełny tekst komunikatów można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 06.01.2010


Nowości na stronie


Odpowiedź Biura Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnego CZSW dotycząca kwestii wymiany umundurowania służbowego.

 

 

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Biura Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej dotycząca kwestii wymiany umundurowania służbowego.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 28.12.2009


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały nr 22 – 36 VII/2009 z ostatniego posiedzenie Zarządu, które odbyło się w grudniu br., w ODK SW w Popowie.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 18.12.2009


Nowości na stronie


Opinia Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej.

 

 

W dziale Aktualności dodano opinię Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej (druk sejmowy 2062).
W dniu wczorajszym, podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości, została ona również przekazana wszystkim jej członkom.
Stanowisko Zarządu Głównego jest swoistego rodzaju kompendium, które może być wykorzystywane w spotkaniach z Posłami, Senatorami na rzecz lobbowania pozytywnych rozwiązań dla funkcjonariuszy.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.12.2009


Informacja HDI Gerling


Informacja dotycząca ubezpieczenia “Związkowiec” prowadzonego przez HDI Gerling i Kancelarię Brokerską “King – Broker”.

 

 

Dla przystępujących do ubezpieczenia w HDI GERLING w miesiącach grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, czyli ubezpieczonych od 01.01.2010, 01.02.2010, 01.03.2010 UBEZPIECZYCIEL WPROWADZIŁ MOŻLIWOŚĆ ZNIESIENIA KARENCJI PRZY REZYGNACJI Z DOTYCHCZASOWEGO UBEZPIECZYCIELA np., PZU ŻYCIE S.A.,ERGO-HESTIA,ALLIANZ itp. Karencja nie została zniesiona tylko w stosunku do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka i wynosi 10 miesięcy.
Pozostała formuła bezkarencyjnego przystępowania dotyczy wszystkich świadczeń dla nowozatrudnionych i kończących służbę przygotowawczą.

Dodano 04.12.2009


Nowości na stronie


Komunikat ze spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z Dyrektorem Generalnym SW płk Kajetanem Dubielem.

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 04.12.09 r. w siedzibie CZSW odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ FiPW. W spotkaniu stronę związkową reprezentował kol. Przewodniczący ZG NSZZ FiPW Wiesław Żurawski oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Frątczak. Na spotkaniu oprócz Dyrektora Generalnego obecni byli Zastępcy Dyrektora Generalnego: płk Jacek Włodarski i płk Marek Ośka oraz Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk Wiktor Głowiak.

Spotkanie przebiegało w atmosferze obopólnego zrozumienia, życzliwości i deklaracji szeroko rozumianej współpracy. Dyrektora Generalnego nie trzeba było przekonywać co do roli związków zawodowych, bo na ten temat ma od dawna ugruntowane poglądy.

Na spotkaniu poruszyliśmy cały szereg ważnych problemów przed którymi stoi Służba. Znaleźliśmy wspólne płaszczyzny, gdzie nasza współpraca powinna szczególnie być owocna.

Dyrektor Generalny wyznaczył pełnomocnika d/s współpracy ze Związkiem Zawodowym. Został nim Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk Wiktor Głowiak. Nie oznacza to, że Dyrektor Generalny nie będzie kontaktował się ze Związkiem Zawodowym.

Zaproponowany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej model współpracy z Kierownictwem Służbowym został zaakceptowany przez przedstawicieli Zarządu Głównego.

Przewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

Dodano 03.12.2009


Nowa galeria zdjęć


Na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nowe galerie zdjęć.

 

 

W dziale Galeria dodano zdjęcia z manifestacji, która odbyła się 1 grudnia br. w Warszawie. Kilkudziesięcioosobowa grupa naszych funkcjonariuszy wspierała Policję w ramach współpracy Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z Międzynarodowej Konferencji Naukowej “W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego”, która odbyła się w listopadzie br. w Opolu. Na podstronie ZO w Opolu znajduje się również szczegółowa informacja na ten temat.

Zdjęcia można obejrzeć po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…zobacz zdjęcia…

Dodano 30.11.2009


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 25.11.2009


Aktualizacja


Kolejny etap protestu służb mundurowych – pikieta pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w dniu 1 grudnia br.

 

 

W dziale Aktualności dodano pisma zawierające szczegółowe informacje dotyczące pikiety funkcjonariuszy pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w dniu 1 grudnia 2009 r. W ramach wspólnych działań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa poparł obecne żądania Policjantów i zapowiedział udział przedstawicieli Związku w manifestacji. W sprawie udziału w pikiecie prosimy o kontakt z właściwymi Przewodniczącymi Okręgowymi.
Wspólne działania w kwestiach dotykających funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, są o tyle ważne, że stanowią wyraz solidarności służb, które stoją na skraju reform uprawnień emerytalno – socjanych.

Pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 24.11.2009


Posiedzenie


Wyjazdowe posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu Ustawy o Służbie Więziennej.

 

 

W dniach 25 – 26 listopada br. w ODK Służby Więziennej w Popowie zaplanowano wyjazdowe posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu Ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 2062). W planach są dwudniowe prace nad projektem z udziałem przedstawicieli Rządu, Strony Służbowej oraz przedstawicieli NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Związek będą reprezentowali: Przewodniczący Wiesław Żurawski, Wiceprzewodniczący Krzysztof Frątczak oraz Członek Prezydium Paweł Altwasser.

Dodano 12.11.2009


Szkolenie związkowe


Szkolenie dla działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Na początku listopada br. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Słuzby Więziennej w suchej odbyło się szkolenie organizowane przez Forum Związków Zawodowych we współpracy z Zarządem Głównym NSZZ FiPW.

Do szerszego opisu i zdjęć ze szkolenia prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 02.11.2009


Nowa galeria zdjęć


Na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nową galerię zdjęć.

 

 

W dziale galeria dodano zdjęcia z XV Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Badmintonie, które odbyły się w październiku, w Ośrodku Doskonalenia Kadry Służby Więziennej w Bartkowej.

Zdjęcia można obejrzeć po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…zobacz zdjęcia…

Dodano 26.10.2009


Aktualizacja


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo zawierające odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kontekście pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, a dotyczącego reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.
W dziale Galeria dodano zdjęcia z XIII Pielgrzymki Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej na Jasną Górę.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.10.2009


Nowa galeria zdjęć


Na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nową galerię zdjęć.

 

 

W dziale galeria dodano zdjęcia z XII Mistrzostw Służby Więziennej w Piłce Nożnej o Puchar Przechodni Przewodniczącego NSZZ FiPW, które odbyły się pomiędzy 6 a 10 października br. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Ustce.
Mistrzostwo Polski zdobyła drużyna z OISW w Poznaniu. Drugie miejsce zajęli zawodnicy OISW w Katowicach, a na trzecim miejscu uplasowali się piłkarze z OISW we Wrocławiu. Kolejne miejsca przedstawiają się następująco: 4. OISW Rzeszów 5. OISW Szczecin 6. OISW Opole 7. OISW Koszalin 8. OISW Olsztyn. Gratulujemy!!

Zdjęcia można obejrzeć po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…zobacz zdjęcia…

Dodano 08.10.2009


Nowości na stronie


Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na wystąpienie Federacji Służb Mundurowych w sprawie systemu emerytalnego.

 

 

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie systemu emerytalnego funkcjonariuszy.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 02.10.2009


Nowa galeria zdjęć


Na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nową galerię zdjęć.

 

 

W dziale galeria dodano zdjęcia z obchodów 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 90-lecia polskiego więziennictwa, które miały miejsce w Katyniu. W uroczystości ,,Cześć Bohaterom! Pielgrzymka delegacji Służby Więziennej do Katynia” wzięło udział około 300 funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Zdjęcia można obejrzeć po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…zobacz zdjęcia…

Dodano 01.10.2009


Pielgrzymka


Zaproszenie na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i ich Rodzina na Jasną Górę.

 

 

W dziale Aktualności dodano zaproszenie na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i ich Rodzina na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę, 11 października 2009 r.

Pełny tekst zaproszenia można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.09.2009


Nowy Statut


Zmiany w Statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmian w Statucie uchwalonych przez XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy w dniu 5 czerwca 2009 r. Nowa wersja Statutu jest już do pobrania na naszej stronie z menu głównego, lub bezpośrednio z tego linku: Statut.

Dodano 28.09.2009


Katyń


Delegacja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katyniu.

 

 

AKTUALIZACJA.
W dziale aktualności dodano tekst przemówienie wygłoszonego w Katyniu przez kol. Romana Zalikowskiego podczas obchodów 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 90-lecia polskiego więziennictwa.

W dniu 26 września br., w ramach obchodów 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 90-lecia polskiego więziennictwa, delegacja NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa złoży wieniec na Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FiPW – kol. Roman Zalikowski wygłosi również przemówienie w imieniu swoim i członków naszego Związku.

Dodano 25.09.2009


Nowa galeria zdjęć


Na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dodano nową galerię zdjęć.

 

 

W dziale galeria dodano zdjęcia z XI Mistrzostw Służby Więziennej w Piłce Siatkowej, które odbyły się na początku września w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Zdjęcia można obejrzeć po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…zobacz zdjęcia…

Dodano 25.09.2009


Mistrzostwa Polski


XII Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Piłce Nożnej, Ośrodek Doskonalenia Kadr SW w Ustce, 6 – 10 październik 2009.

 

 

W dniach od 6 do 10 października br. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Ustce odbędą się XII Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Piłce Nożnej. Ta prestiżowa impreza organizowana jest wspólnie ze stroną służbową przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Zawodnicy walczą o Puchar Dyrektora Generalnego oraz o Puchar Przechodni Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

Plakat znajduje się w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 20.09.2009


Aktualizacja


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Zapraszamy na podstronę Zarządu Okręgowego w Rzeszowie, gdzie dodano nowe informacje i galerie zdjęć. Na stronie www Zarządu Okręgowego w Katowicach również zamieszczono nowe zdjęcia i uchwały.

Poniższy link prowadzi do poszczególnych podstron Zarządów Okręgowych.

…czytaj więcej…

Dodano 10.09.2009


Nowości na stronie


Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej.

 

 

Dziś tj. 10 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej. Przedmiotem dyskusji były sprawy proceduralne i porządkowo – informacyjne. W posiedzeniu uczestniczyli:

– ze strony Sejmu:

Witold Pahl – przewodniczacy, Beata Kempa – zastępca przewodniczącego, Bożena szydłowska

– stronę rządową reprezentowali:

gen. Paweł Nasiłowski – Dyrektor Generalny SW, płk Waldemar Śledzik – z-ca Dyrektora Generalnego SW, Michał Zoń – Dyrektor Biura Prawnego CZSW, płk Zbigniew Białek – Główny Specjalista

– ZG NSZZ FiPW reprezentowali:

Wiesław Żurawski – przewodniczący, Czesław Tuła – wiceprzewodniczący.

Kolejne, już merytoryczne posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej zaplanowane jest w miesiącu październiku.

Wiesław Żurawski

Dodano 03.09.2009


Wywiad


Wywiad z Przewodniczącym Związku Zawodowego Litewskich Instytucji Poprawczych Panem Tadasem Cijûnajtisem.

 

 

W trakcie wizyty polskich związkowców na Litwie z Przewodniczącym Związku Zawodowego Litewskich Instytucji Poprawczych Panem Tadasem Cijûnajtisem rozmawiał Radosław Kwiatoń.

Wywiad można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.08.2009


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.07.2009


Nowości na stronie


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 22 lipca 2009 r.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z zespołem MSWiA ds. opracowania założeń nowej ustawy emerytalnej dla służb mundurowych.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.07.2009


Nowości na stronie


Uwagi NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy.

 

 

W dziale Aktualności dodano uwagi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.07.2009


Nowości na stronie


Projekt ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy oraz stanowisko Federacji ZZ Służb Mundurowych do założeń nowej ustawy.

 

 

W dziale Aktualności dodano projekt ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy oraz stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” do założeń nowej ustawy.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 03.07.2009


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały z pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa VII Kadencji.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 30.06.2009


Nowości na stronie


Prace nad ustawą o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA i Służby Więziennej.

 

 

W dziale Aktualności dodano założenia projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy – wersja z czerwca 2009 roku oraz komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 28.06.2009


Deszcz


Pomoc dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy ucierpieli wskutek powodzi i podtopień.

 

 

W związku z ostatnim załamaniem pogody i nieustającymi opadami deszczu, który spowodował zalania i podtopienia, prosimy o przekazanie informacji o poszkodowanych funkcjonariuszach i pracownikach Służby Więziennej. Informacje o osobach potrzebujących pomocy i wsparcia proszę przekazywać właściwym Przewodniczącym Okręgowym lub bezpośrednio do biura Zarządu Głównego. Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa nigdy nie pozostawał obojętny w obliczu ludzkiej tragedii i nieszczęścia. Przekazane i udokumentowane informacje o poniesionych szkodach pozwolą na podjęcie kroków zmierzających do udzielenia pomocy potrzebującym.

Dodano 24.06.2009


Nowości na stronie


W dniu dzisiejszym odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej.

 

 

Na dzień dzisiejszy zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej. W dziale Prace nad ustawą zamieszczono druk sejmowy nr 2062 zawierający projekt ustawy wraz z projektami aktów wykonawczych.

Aktualizacja 28.06.2009 r.

Stenogram z pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o SW.

Druk sejmowy można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.06.2009


Nowości na stronie


Zmiany w Statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Delegaci na XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który obradował w Popowie w dniach 3 – 5 czerwca br., przyjęli zmiany w Statucie NSZZ FiPW, które zaczną obowiązywać po ich rejestracji w sądzie.

Pełny wykaz zmian można znaleźć w dziale Uchwały zjazdowe z XIII Zjazdu, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.06.2009


Nowości na stronie


Uchwała problemowa i programowa XIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego NSZZ FiPW.

 

 

W dziale Uchwały zjazdowe dodano uchwałę problemową i programową XIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Pełny tekst uchwał można znaleźć w dziale Uchwały zjazdowe, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.06.2009


Nowości na stronie


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 8 czerwca 2009 r.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z zespołem MSWiA ds. opracowania założeń nowej ustawy emerytalnej dla służb mundurowych.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.06.2009


Czytaj sprawozdanie


Sprawozdanie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy.

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy. Delegaci na XIII Zjazd.

To ogromny dla mnie zaszczyt móc, już po raz piąty, stanąć przed Wami
i zaprezentować sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego. Jest to już trzecia w kolejności kadencja władz krajowych Związku, któremu przyszło mi w udziale przez te lata przewodniczyć.
….

Pełny tekst sprawozdania znajdziesz w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.06.2009


Nowa galeria


Dodano zdjęcia z XIII Zjazdu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Galeria dodano zdjęcia z XIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który odbył się w dniach 3 – 5 czerwca br., w ODK SW Popowo. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Zdjęcia można obejrzeć w dziale Galeria, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…galeria zdjęć…

Dodano 07.06.2009


Nowości na stronie


Nowy regulamin zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z Funduszu Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin.

 

 

W dziale Fundusze dodano nowy regulamin zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z Funduszu Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin,a także wzór wniosku do wypełnienia. Przypominamy, że osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są funkcjonariusze i pracownicy korzystający z dodatkowego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU.

Szczegółowy regulamin wraz z wnioskiem można znaleźć w dziale, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 06.06.2009


Nowości na stronie


Opis działań Federacji ZZ Służb Mundurowych w zakresie reformy sytemu emerytalnego służb mundurowych.

 

 

W dziale Aktualności dodano szczegółowy opis działań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w zakresie reformy sytemu emerytalnego służb zrzeszonych w Federacji.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 05.06.2009


Aktualizacja


Nowy Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dniu 4 czerwca 2009 roku, w trakcie XIII Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej NSZZ FiPW, delegaci na Zjazd dokonali wyboru Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW. Spośród zebranych zostały zgłoszone dwie kandydatury: kol. Urszuli Dudek i kol. Wiesława Żurawskiego. Z tej dwójki większą liczbę głosów otrzymał kol. Wiesław Żurawski i to on będzie piastował stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego przez następną kadencję. Gratulujemy !!

Dodano 20.05.2009


Nowości na stronie


Komunikat z drugiego spotkania Zespołu ds. opracowania projektu ustawy emerytalnej z przedstawicielami MSWiA.

 

 

W dniu 20 maja br. odbyło się drugie spotkanie Zespołu, który ma za zadanie wypracować, wspólnie z przedstawicielami MSWiA, założenia do opracowania nowej ustawy emerytalnej.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.05.2009


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nowe uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały ZG-176-VI/2009 do ZG-193-VI/2009 z 13 i 14 maja 2009r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Uchwały można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.05.2009


Nowości na stronie


Zamieszczono wyniki losowania par półfinałowych XII Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Piłce Nożnej.

 

 

W dniu 15 maja br. odbyło się losowanie par półfinałowych XII Mistrzostw Polski Służby więziennej w Piłce Nożnej. Rozgrywki wyłonią finalistów, którzy jesienią powalczą o puchar w Ustce.

Pełne zestawienie można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.05.2009


Nowości na stronie


Impreza organizowana przez ZO NSZZ FiPW oraz Dyrektora OISW w Rzeszowie: I turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty 2009.

 

 

W dniach 22 – 23 maja br. Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wspólnie z Dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie organizuje I turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty 2009.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ZO w Rzeszowie, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 13.05.2009


Nowości na stronie


Komunikat ze spotkania Zespołu ds. opracowania projektu ustawy emerytalnej z przedstawicielami MSWiA.

 

 

W dniu 12 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu, który ma za zadanie wypracować, wspólnie z przedstawicielami MSWiA, podwaliny pod nową ustawę emerytalną.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.05.2009


XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZ FiPW


Komunikat nr 1 Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności komunikat nr 1 Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie organizacji XIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego NSZZ FiPW, który odbędzie się w Popowie.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 07.05.2009


Nowości na stronie www


“Czy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone ?” – zdjęcia z konferencji Klubu Parlamentarnego PiS.

 

 

W dziale Galeria dodano zdjęcia z konferencji, która odbyła się 25 kwietnia br. w Sejmie. Tematem przewodnim spotkania zorganizowanego przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, było bezpieczeństwo Polski w kontekście ostatnich oszczędności w służbach mundurowych.

Zdjęcia można obejrzeć w dziale Galeria, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…oglądaj zdjęcia…

Dodano 29.04.2009


Nowości na stronie www


Nowy projekt Ustawy o Służbie Więziennej wraz z uzasadnieniem z dnia 21 kwietnia 2009 roku.

 

 

W dziale Prace nad ustawą dodano najnowszy, datowany na 21 kwietnia 2009 r.,projekt Ustawy o Służbie Więziennej wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem projektu.

Pełny tekst ustawy można znaleźć w dziale Prace nad ustawą, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.04.2009


XI Mistrzostwa Polski


Szczegółowe informacje nt turnieju finałowego XI Mistrzostw Polski Służby Więziennej w piłce siatkowej.

 

 

W dziale Aktualności dodano szczegółowe informacje nt turnieju finałowego XI Mistrzostw Polski Służby Więziennej w piłce siatkowej, który organizowany jest przez Centralny Zarząd Służby Więziennej wspólnie z Zarządem Głównym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 28.04.2009


Nowości na stronie www


“Czy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone ?” – materiały z konferencji Klubu Parlamentarnego PiS.

 

 

W dziale Aktualności dodano broszurę zawierającą wystąpienia polityków, przewodniczących związków zawodowych, na konferencji, która odbyła w dniu 25 kwietnia 2009 roku w Sejmie.

Pełny tekst broszury można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 27.04.2009


Nowości na stronie www


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z kierownictwem MSWiA.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 kwietnia 2009r. NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentował Przewodniczący Bronisław Ogonek – Obierzyński.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 26.04.2009


Nowości na stronie www


Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ FiPW na konferencji w Sejmie dotyczącej bezpieczeństwa naszego kraju.

 

 

W dniu 25 kwietnia br. w Sejmie RP odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było bezpieczeństwo naszego kraju. W tym dniu na ul. Wiejskiej w Warszawie stawiła się liczna grupa funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pozostałych służb mundurowych. Poniżej prezentujemy wystąpienie Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Bronisława Ogonka – Obierzyńskiego z tejże konferencji.

Aktualizacja 27.04.2009

W dziale Aktualności dodano komunikat prasowy KP PiS dotyczący sobotniej konferencji w Sejmie.

Pełny tekst wystąpienia można przeczytać po kliknięciu poniższy odnośnik oraz w dziale Aktualności.

…czytaj więcej…

Dodano 23.04.2009


Międzynarodowa Konferencja


X Międzynarodowa Konferencja niemieckiej Fundacji Otto Brennera pt Wizja Europy: Solidarność – Sprawiedliwość społeczna – zdrowa Demokracja.

 

 

W dniach 15 – 17 kwietnia br. w budynku międzynarodowych związków zawodowych w Brukseli odbyła się X Międzynarodowa Konferencja niemieckiej Fundacji Otto Brennera pt. Wizja Europy: Solidarność – Sprawiedliwość społeczna – zdrowa Demokracja. Dzięki pomocy tej organizacji i wsparciu FZZ młodzi związkowcy udali się do Brukseli.

Pełny tekst relacji z konferencji wraz ze zdjęciami można znaleźć poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 23.04.2009


Nowości na stronie www


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Opolskiego oraz RSP NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

 

 

W dziale Aktualności i na podstronach Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Opolskiego oraz RSP NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.04.2009


Aktualizacja


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w Sejmie RP z Klubem Poselskim Lewica.
Na podstronie Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy dodano zdjęcia z X Konferencji tej organizacji.

Dodano 09.04.2009


Nowości na stronie www


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

W dziale Pragmatyka służbowa – rozporządzenia dodano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. W dniu wczorajszym wspomniane rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Pragmatyka służbowa – Rozporządzenia, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.04.2009


Nowości na stronie www


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego. Konferencja z udziałem parlamentarzystów odbyła się w dniu 6 kwietnia br., w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 03.04.2009


Nowości na stronie www


Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat z dzisiejszego spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandrem Szczygło. Federację reprezentowali: Antoni Duda ZG NSZZ Policjantów, Jacek Zakrzewski KKW NSZZFSG, Wiesław Puchalski ZZS Florian,Krzysztof Frątczak ZG NSZZFiPW.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 03.04.2009


Nowości na stronie www


Nowa galeria zdjęć na stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Galeria dodano zdjęcia z manifestacji, którą organizowała Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego. 27 marca br., w Poznaniu zebrało się kilka tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy protestowali w obronie uprawnień emerytalnych

Zdjęcia można zobaczyć w dziale Galeria, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…oglądaj zdjęcia…

Dodano 27.03.2009


Nowości na stronie www


Komunikat ze spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Krzysztofem Kwiatkowskim.

 

 

Spotkanie w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości było podzielone na dwie części.
W pierwszej części – Pan Minister Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał z przedstawicielami naszego Związku w osobach:
Bronisław Ogonek-Obierzyński – Przewodniczący ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW
Krzysztof Frątczak – Członek ZG NSZZ FiPW
W drugiej części dołączyli:
gen. Paweł Nasiłowski – Dyrektor Generalny SW
płk Waldemar Śledzik – Z-ca Dyrektora Generalnego SW
Pan Michał Zoń – Dyrektor Biura Prawnego CZSW
ppłk Zbigniew Białek – Starszy Specjalista Biura Kadr i Szkolenia CZSW
W trakcie spotkania omówiono:

● stan prac nad zmianą ustawy o Służbie Więziennej, której projekt w najbliższy poniedziałek ma stanąć pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów,

● problematykę związaną z Koncepcją założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych na tle ostatnich rozmów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

● pojawiających się możliwości powołania w ramach Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych – zespołu branżowego Służb Mundurowych,

● problemy związane z realizacją tegorocznej podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej,

● inne ważne kwestie z bieżących prac kierownictwa Służby.

Według zapewnień min. Kwiatkowskiego publikacja tzw. rozporządzenia płacowego Ministra Sprawiedliwości nastąpi do 15 kwietnia br.
W dniu wczorajszym tj. 26 marca br. Komitet Stały Rady Ministrów zajmował się nowelizacją kkw.

Wiesław Żurawski

Dodano 26.03.2009


Nowości na stronie www


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

W dziale Pragmatyka służbowa – rozporządzenia dodano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. W dniu dzisiejszym wspomniane rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Pragmatyka służbowa – Rozporządzenia, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.03.2009


Nowości na stronie www


Komunikat ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych z Wicepremierem Grzegorzem Schetyną.

 

 

W dziale Aktualności dodano Komunikat ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych z Wicepremierem Grzegorzem Schetyną, które w dniu dzisiejszym odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stronę Związkową reprezentowali: Wiesław Siewierski – przewodniczący FZZ, Antoni Duda, wiceprzewodniczący FZZ, przewodniczący NSZZ Policjantów, Józef Partyka, członek Prezydium FZZ, Andrzej Jurkiewicz wiceprzewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Hetman – NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Bronisław Ogonek-Obierzyński, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 20.03.2009


Nowości na stronie www


Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo kierowane do Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczące projektów rozporządzeń w sprawie: służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej oraz zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 20.03.2009


Aktualizacja


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w dziale Aktualności i Galeria, dodano komunikat i zdjęcia ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Opolskiego z Parlamentarzystami. Zapraszamy do odwiedzenia w/w działów oraz podstrony Zarządu Okręgowego w Opolu.

Dodano 19.03.2009


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego.

 

 

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego dotyczący manifestacji, która odbędzie się w dniu 27 marca, w Poznaniu.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.03.2009


Nowości na stronie www


Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 marca 2009r.

 

 

W dziale Pragmatyka służbowa – zarządzenia, dodano zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Pełny tekst zarządzenia można znaleźć w dziale Pragmatyka służbowa – Zarządzenia, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 13.03.2009


Federacja


Spotkanie Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej ze stroną rządową. MSWiA reprezentowali: Adam Rapacki, Zbigniew Sosnowski, Jan Węgrzyn i Artur Wdowczyk. W spotkaniu nie wziął udziału zapowiadany wcześniej Wicepremier Grzegorz Schetyna.

Spotkanie podzielone zostało na trzy bloki tematyczne. Pierwszy obejmował problematykę zmian emerytalnych dla funkcjonariuszy mundurowych. Drugi dotyczył zmian reorganizacyjnych, które nastąpią w Straży Granicznej. Trzeci natomiast poświęcony był oszczędnościom, które dotknęły Służby Mundurowe.

Strona rządowa nie przekazała żadnych nowych informacji dotyczących zmian emerytalnych. Powielone zostały założenia, które zawarte były w koncepcji założeń projektu ustawy emerytalnej z dnia 6 marca br. Przedstawiony został natomiast harmonogram, wg którego rząd chciałby ustawę tą wprowadzić w życie.

I tak w kwietniu miałyby się odbyć konsultacje społeczne gotowego projektu ustawy. W maju ustawą miałby zająć się rząd. W czerwcu, wg pomysłodawców, projekt trafiłby do parlamentu, tak aby mógł być zaakceptowany do końca roku. Życzeniem strony rządowej byłoby to, żeby ustawa zaczęła obowiązywać od stycznia 2010 roku.

W opinii osób uczestniczących w zebraniu, dzisiejsze spotkanie nie wniosło nic nowego w temacie zmian emerytalnych. Otrzymano zapewnienie, że Rząd oczekuje na sygnały od związków zawodowych, funkcjonariuszy, co do propozycji, które miałaby zawierać ustawa w swoim ostatecznym kształcie.
Pełny komunikat FZZ SM po spotkaniu można znaleźć w dziale Aktualności.

Dodano 06.03.2009


Nowości na stronie www


Koncepcje założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo kierowane do Członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie wyrażenie w trybie pilnym opinii do koncepcji założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Załącznik do w/w stanowi projekt zmian przedłożony w dniu 5 marca 2009r.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 05.03.2009


Nominacja


Generał Paweł Nasiłowski został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

 

 

W dniu dzisiejszym Prezes Rady Ministrów na wniosek Minister Sprawiedliwości Andrzeja Czumy powołał na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Generała Pawła Nasiłowskiego. Nominację wręczył osobiście Minister Sprawiedliwości oraz Sekretarz Stanu Krzysztof Kwiatkowski.

Generał Paweł Nasiłowski (ur. 1962 w Siedlcach) – wykształcenie wyższe-pedagogiczne. Ukończył także Podyplomowe Studium Penitencjarystyki i Zarządzania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1988 r. funkcjonariusz Służby Więziennej. Pomysłodawca i współzałożyciel Ośrodka Działań Kulturalnych przy Zakładzie Karnym w Siedlcach (1988 r.), pierwszego w kraju domu kultury w więzieniu.
Od 1991 r. współpracuje z duńskim więziennictwem oraz Duńskim Komitetem Helsińskim i organizacjami z jego kręgu. Przez wiele lat angażował się w działalność postpenitenitencjarną i probacyjną. Realizując zadania międzynarodowego programu aktywizującego działania postpenitencjarne i probacyjne w ramach Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, które za swoją działalność otrzymało w 2004 roku nagrodę główną w konkursie “Pro Publico Bono”, a gen. Paweł Nasiłowski wyróżniony został nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawaną najlepszemu urzędnikowi w służbie państwa i społeczeństwa

Dodano 04.03.2009


Nowości na stronie www


Nowe informacje na stronach zarządów okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Na podstronach Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy dodano nowe galerie zdjęć oraz filmy z manifestacji w Gdańsku – dział multimedia.
Na podstronie Zarządu Okręgowego w Rzeszowie dodano komunikat po spotkaniu Zarządów Okręgowych Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Parlamentarzystami.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dziale Zarządy Okręgowe, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.02.2009


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Przewodniczących ZO NSZZ FiPW.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo kierowane do Przewodniczących Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zawierające uwagi Biura ZG NSZZ FiPW odnośnie “Założeń do projektu ustawy emerytalnej”.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.02.2009


Nowa galeria


Nowe materiały multimedialne na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Galeria dodano zdjęcia z manifestacji służb mundurowych, które odbyły się w dniu 19 lutego 2009 r. w Gdańsku i Krakowie. W pikiecie uczestniczyło kilkuset funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ramię w ramię manifestowali z Policjantami, Strażakami, Funkcjonariuszami Straży Granicznej w obronie uprawnień emerytalnych.
Zapraszamy również na podstrony zarządów okręgowych w Bydgoszczy i Krakowie, gdzie również dodano zdjęcia z pikiet. Dodatkowo na stronie ZO w Bydgoszczy, w dziale multimedia można obejrzeć film z manifestacji.

Zdjęcia można obejrzeć w dziale Galeria, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…galeria zdjęć…

Dodano 17.02.2009


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano list otwarty Komitetu Protestacyjnego kierowany do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

 

 

Szanowny Panie Premierze!

NSZZ Policjantów oraz związki zawodowe Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej wyrażają sprzeciw w związku z przedłożonym projektem zmian dotyczących świadczeń emerytalnych służb mundurowych. Zmiany te w sposób rażący dotykają całego środowiska szkodząc tym samym interesowi Państwa i bezpieczeństwu obywateli.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 14.02.2009


Aktualizacja


Nowości na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Na podstronie Zarządu Okręgowego w Opolu, w dziale Bieżące informacje, umieszczono zaproszenie na spotkanie organizowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Opolskiego z parlamentarzystami ziem Opolszczyzny.
Natomiast na podstronie Zarządu Okręgowego w Krakowie zamieszczono link do galerii zdjęć uchwyconych obiektywem funkcjonariuszki z tegoż okręgu.
W dziale Przydatne programy dodano nową wersję programu do obliczania orientacyjnej wysokości emerytury.

Dodano 10.02.2009


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano podziękowanie Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do uczestników obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa.

 

 

…Nim umilkną echa naszej krakowskiej uroczystości, poświęconej 90-leciu powstania polskiego więziennictwa, pragnę jeszcze raz gorąco Wam podziękować za tak liczny, i efektowny, udział w tej imprezie…

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.02.2009


Nowa galeria


Dodano zdjęcia i filmy wideo z uroczystości 90-lecia polskiego więziennictwa, które odbyły się w dniu 7 lutego br. w Krakowie.

 

 

W dziale Galeria dodano zdjęcia z obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa, które Służba Więzienna świętowała w Krakowie. Ponad tysiąc funkcjonariuszy uczestniczyło we mszy świętej koncelebrowanej przez Kardynała Stanisława Dziwisza i Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. 90-lecie świętowali z nami politycy, na czele z Ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim, kierownictwo Służby Więziennej pod przewodnictwem gen. Pawła Nasiłowskiego, bratnie służby mundurowe oraz koledzy z Niemiec i Czech.
Szerszą informację związaną z uroczystościami wraz z filmami, można znaleźć po kliknięciu na poniższy link.

Uroczystości 90-lecia polskiego więziennictwa

…szczegółowe informacje…

Dodano 06.02.2009


Komunikat


Komunikat po spotkaniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

 

 

W dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Panem Aleksandrem Szczygło. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentowali Przewodniczący Bronisław Ogonek-Obierzyński i Wiceprzewodniczący Wiesław Żurawski. Spotkanie początkowo zaplanowane na kilkanaście minut, trwało ponad godzinę.
Wizycie towarzyszyła bardzo życzliwa atmosfera i duże zrozumienie dla problemów służb mundurowych, zwłaszcza tych, jakie mogą pojawić się w przypadku zmiany uprawnień emerytalnych.
W trakcie spotkania uzyskano zapewnienie, że żadne rewolucyjne zmiany nie uzyskają poparcia BBN i Prezydenta. Biuro nie jest zwolennikiem zmian, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Państwa. Aleksander Szczygło zaznaczył, że bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Narodowego jest właśnie Służba Więzienna.
Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa transmitowana przez TVN24, Polsat News i inne telewizje. Spotkanie było bardzo konstruktywne i zostało pozytywnie ocenione przez przedstawicieli naszego Związku

Dodano 03.02.2009


Nowości na stronie www


Nowe informacje na stronie www Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

Dział Uchwały Zarządu Głównego uzupełniono o uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu Zarządu.

Zapraszamy również do działu Aktualności, gdzie dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych będący efektem posiedzenia FZZ, które odbyło się w dniu dzisiejszym.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.01.2009


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano dwa pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych związane z ostatnimi wydarzeniami.

 

 

W dziale Aktualności dodano dwa pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Wicepremiera Grzegorza Schetyny oraz do Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” – Pana Janusza Śniadka.

Pełny tekst pism można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.01.2009


Wywiad telewizyjny


Na stronie Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu dodano wywiad telewizyjny.

 

 

Na podstronach Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w dziale multimedia, dodano wywiad telewizyjny. Na pytania odpowiadał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego – Kolega Czesław Tuła. Zapraszamy do oglądania!

Wywiad można obejrzeć po kliknięciu w poniższy odnośnik, który prowadzi do działu multimedia

…czytaj więcej…

Dodano 24.01.2009


Pismo kierowane do Ministra Sprawiedliwości


W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW kierowane do Ministra Sprawiedliwości Pana Andrzeja Czumy.

 

 

…W związku z powołaniem Pana na stanowisko Ministra Sprawiedliwości proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia pomyślności i wytrwałości w pełnieniu tej zaszczytnej, a jednocześnie niezwykle odpowiedzialnej, funkcji, w szczególności gdy obejmuje ją Pan w trudnym – dla całego wymiaru sprawiedliwości – okresie…

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 23.01.2009


Nowości na stronie www


Dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz uchwały ZG.

 

 

W dziale Uchwały Zarządu Głównego dodano uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu ZG, które odbyło się w dniach 19-22 stycznia br.

W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Dyrektorów Okręgowych i Przewodniczących Zarządów Okręgowych NSZZ FiPW odnośnie zmian w obchodach 90-lecia polskiego więziennictwa.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 22.01.2009


Podwyżki 2009


Dodano protokół uzgodnień zawartych pomiędzy Grupą Negocjacyjną NSZZ FiPW, a stroną służbową.

 

 

W dniu 21 stycznia 2009 roku w trakcie posiedzenia Zarządu Głównego został podpisany protokół pomiędzy Grupą Negocjacyjną Zarządu Głównego NSZZ FiPW, a Zespołem Negocjacyjnym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Porozumienie

Tekst porozumienia wraz z załącznikami można również znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.01.2009


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nową uchwałę Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwałę ZG-170-VI/2009 z dnia 21 stycznia 2009r. ZG Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczącą sytuacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, która swój początek miała po samobójczej śmierci Pazika.

Uchwałę można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.01.2009


Nowości na stronie www


W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale Aktualności dodano pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w związku z ostatnimi wydarzeniami w Płocku.

Pełny tekst pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 14.01.2008


Obchody 90-lecia polskiego więziennictwa


Obchody związane z 90 rocznicą wydania “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”.

 

 

W tym roku po raz czwarty odbędą się obchody związane wydaniem w dniu 9 lutego 1919 r. “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Tym razem miastem goszczącym zaproszonych będzie Kraków. Msza rozpocznie się w dniu 7 lutego o godzinie 11.00 w Katedrze Wawelskiej.
W dziale Aktualności zamieszczono specjalny komunikat Przewodniczącego ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w tej sprawie. Serdecznie zapraszamy funkcjonariuszy, pracowników i sympatyków Służby Więziennej. Specjalnie przygotowane dla Was zaproszenie można pobrać klikając na poniższy obrazek.

Zaproszenie na uroczystości

Dodano 09.01.2009


Uchwały Zarządu Głównego


Dodano nową uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

 

W dziale uchwały Zarządu Głównego dodano uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczącą uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Aktualizacja 12.01.2009 – w dziale Aktualności dodano opiniowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Uchwałę można przeczytać po kliknięciu na poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy