NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

INFORMACJE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Zarząd  Okręgowy  NSZZ FiPW   w Białymstoku

Marcin Makarewicz Przewodniczący  ZO AŚ Suwałki
Justyna Dudzińska Z-ca przewodniczącego AŚ Białystok
Sławomir Rafalski Z-ca przewodniczącego AŚ Suwałki
Paweł Łatka Skarbnik ZK Czerwony Bór
Wacław Kozak Sekretarz AŚ Giżycko
Dariusz Olszewski Członek zarządu ZK Przytuły Stare
Grzegorz Pieńkowski Członek zarządu ZK Czerwony Bór
Daniel Jacewicz Członek zarządu ZK Grądy -Woniecko
Radosław Kossakowski Członek zarządu ZK Grądy -Woniecko
Mariusz Kamiński Członek zarządu ZK Czerwony Bór
Magdalena Kołodziejska Członek zarządu AŚ Giżycko
Ireneusz Grabowski Członek zarządu ZK Czerwony Bór
Tomasz Jackiewicz Członek zarządu ZK Czerwony Bór
Jarosław Kryszajtys Członek zarządu ZK Czerwony Bór
Paweł Stachurski Członek zarządu AŚ Białystok
Kamil Kulka Członek zarządu ZK Białystok
Jacek Hruświcki Członek zarządu AŚ Suwałki
Marcin Łęczycki Członek zarządu AŚ Hajnówka

Okręgowa Komisja Rewizyjna NSZZ FiPW w Białymstoku

 

Tomasz Moroz Przewodniczący AŚ Suwałki
Paweł Bożewicz Członek AŚ Suwałki