Informacje na temat pozwu zbiorowego dotyczącego waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy SW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej, niemałym wysiłkiem, przygotowaliśmy w okręgu warszawskim projekt odzyskania niewypłaconej waloryzacji w latach 2009 i 2010. Ustawa budżetowa przewidywała w roku

2009 waloryzację na poziomie 3,9 % i w roku 2010 na poziomie 1 %. Łącznie to 4,9 %.

Po wielomiesięcznych pracach i negocjacjach przygotowany pozew zbiorowy

z 221 uczestnikami z okręgu warszawskiego i złożyliśmy w dniu 23 stycznia 2013 r.

Kwota roszczenia wraz z ustawowymi odsetkami wskazanych powyżej uczestników

to kwota od 5000 do 10000 zł na osobę, w zależności od zarobków uczestnika.

Istotne jest i to, że nasze wynagrodzenia po zwycięstwie będą zwaloryzowane o 4,9 %

Okres roszczenia od 01 stycznia 2009 r. do 31 października 2012 r. – 3 lata i 10 miesięcy.

Do dnia dzisiejszego sąd nie zajął stanowiska. Po pierwsze nie odrzucił pozwu, czy to ze względów formalnych czy merytorycznych. Można wyciągnąć wniosek, że gdyby mógł to by to uczynił, co jest dobra prognozą.

Obowiązkiem sądu, po przyjęciu pozwu, jest wyznaczanie terminu – jednomiesięcznego

na przyłączenie się tych, którzy mają identyczną sytuację jak 221 uczestników.

Do pozwu mogą przystąpić funkcjonariusze i jednocześnie związkowcy.

 Dlaczego tylko związkowcy? Po pierwsze związkowcy ponoszą wysiłek organizacyjny

i finansowy i stąd skoncentrowaliśmy się na tej grupie. Po drugie związek zawodowy

jest zwolniony z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Możemy, więc oczekiwać,

że zostaniemy z kosztów sadowych zwolnieni. Dla każdego, kto przystąpi do pozwu

to kwota 100 zł. Jest to średnia wyliczona z dotychczasowych 221 uczestników.

Koszt przypadający na jednego uczestnika za obsługę prawną procesu, wyliczenia kwoty roszczenia i ustawowych odsetek przez uprawnionych księgowych i przygotowanie stosownej dokumentacji to 290 zł. dla każdego przystępującego do pozwu przed rozpoczęciem procesu. Po zwycięstwie, po uzyskaniu stosownych kwot roszczenia z odsetkami, każdy przystępujący uczestnik zobowiązany jest zapłacić kancelarii 140 zł.

Jeszcze raz wyszczególniam powyższe kwoty dla pełnej jasności:

100 zł -koszty sądowe

            290 zł – obsługa prawna przed procesem

            140 zł – tylko po zwycięstwie w sprawie

 Gdy sąd podejmie decyzję o zwolnieniu z kosztów sadowych to kancelaria zwróci

te pieniądze ( 100 zł) każdemu przyłączającemu się uczestnikowi.

Podkreślam, że jesteśmy przekonani o słuszności i podstawie prawnej do powyższego roszczenia. Rzetelnie przygotowaliśmy ten pozew i przekonani jesteśmy, że odniesiemy sukces.

Przygotowaliśmy się też na wypadek porażki i zabezpieczyliśmy każdego uczestnika pozwu zbiorowego przed finansowymi konsekwencjami porażki. Nikt nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Jedynym kosztem – ryzykiem jest kwota 290 zł lub w przypadku decyzji sądu o nie zwolnieniu nas z kosztów sądowych  to 390 zł.

Stąd każdy zainteresowany musi sam podjąć decyzję o przystąpieniu do pozwu zbiorowego kalkulując bilans zysku lub ewentualnych strat.

Jak się domyślacie było, jest i będzie wiele dyskusji na powyższy temat. Drogo, tanio, można inaczej itp. W tym miejscu powtórzę to, co powiedziałem Kolegom w okręgu.

Nikogo nie przekonujcie i nie namawiajcie. Przedstawcie ofertę i każdy sam musi podjąć decyzję.

I takie jest nasze stanowisko nikogo nie namawiamy i nie przekonujemy. Dajemy ofertę, z której po spełnieniu powyższych wymogów można skorzystać.

Ze swego punktu widzenia z przekonaniem stwierdzam, że jest to najlepsza oferta

w sensie prawnym i finansowym, jaką po wielu negocjacjach wspólnie z kancelarią Omega wypracowaliśmy. Dla zobrazowania dodam, że jestem uczestnikiem pozwu i będzie w nim uczestniczyło grubo ponad połowa związkowców z okręgu warszawskiego.

Podzielę się też refleksją, że przedsięwzięcie to nie było i nie jest łatwe, skoro przy tylu uwagach i rozmowach na temat braku waloryzacji żadna z central związkowych,

czy organizacje związkowe do tej pory się tego nie podjęły.

Propozycje organizacyjne

Najlepszym rozwiązaniem będzie, aby w każdym okręgu przewodniczący lub wskazana przez niego osoba zajmowała się sprawami pozwu zbiorowego.

  1. Tworzymy listy uczestników, którzy chcą się przyłączyć do pozwu zbiorowego.
  2. Każdy, kto chce się przyłączyć musi uzyskać z działu finansowego zaświadczenie
  • o zarobkach za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 października 2012 r.

Można to uzyskać dwiema drogami: indywidualnie lub zbiorowo przez przedstawicieli związku po sporządzeniu listy uczestników.

Załączam wzór zaświadczenia, w którym każda zmiana w poszczególnych elementach wynagrodzenia musi być precyzyjnie określona datą: dzień, miesiąc i rok. Zarówno przy ruchach płacowych w górę jak i w dół.

  1. 3.      Należy dokonać stosownych wpłat na konto:

Millenium Bank : 47 1160 2202 0000 0002 0411 1335

Ważne: Wpłaty dokonuje przewodniczący lub wskazana przez niego osoba po sporządzeniu pełnej listy uczestników z danego okręgu, po zebraniu wszystkich zaświadczeń o zarobkach

i pieniędzy od wszystkich zgłoszonych uczestników. Na przelewie wpłacający dokonuje adnotacji, jaki okręg wysyła pieniądze i ilu uczestników. Zaświadczenia przekazuje pod wskazany przez Pana Jarosława Sędzika adres.

Namiary przedstawione są poniżej. Po uzgodnieniach z Panem  Jarosławem Sędzikiem możliwe jest przesłanie wg powyższego schematu list uczestników zaświadczeń i pieniędzy

w dwóch turach. Należy dokonać takich ustaleń z Panem Dyrektorem Sędzikiem

e- mail: dr_generalny@omega-kancelaria.pl

kom. 602 725 200

Zaświadczenia przesyłać wraz listą uczestników na adres:

Omega kancelarie prawne logo

21-500 Biała Podlaska

al. Jana Pawła II 141

wzór zaświadczenia……

Na koniec chcę podkreślić, że wszystkie wskazane warunki wraz z utworzonym do tego celu bankowym kontem są zabezpieczone umowami.

Po spełnieniu powyższych wymogów księgowi wyliczą kwotę roszczenia i ustawowe odsetki dla każdego uczestnika i kancelaria przygotuje oświadczenia z wyliczonymi kwotami dla każdego indywidualnie. W oświadczeniu wskazany zostanę, jako pełnomocnik uczestników pozwu zbiorowego. Wyznaczone  osoby w okręgu będą musiały rozprowadzić oświadczenia do podpisu przez każdego uczestnika, ponownie zebrać

i przekazać kancelarii.

Termin, w jakim chcielibyśmy się zmieścić to 15 styczeń 2014 r.

 

Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF i PW

(-) Zbyszek Głodowski

 

 

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy