Komunikat

W dniu 29.11.2016 w siedzibie CZSW w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu negocjacyjnego w składzie:

Zarząd Główny NSZZ FiPW reprezentowany przez:

 1. Czesława Tułę – Przewodniczącego ZG
 2. Bożenę Gosztyłę
 3. Pawła Altwassera

Centralny Zarząd Służby Więziennej reprezentowany przez:

 1. Grzegorza Bajdę – Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia
 2. Krystynę Grzybek
 3. Barbarę Cieślak
 4. Marka Rajewicza

Spotkanie dotyczyło wypracowania założeń podziału środków na wzrost uposażeń   funkcjonariuszy od dnia 01/01/2017 w związku z przyjętym przez Rząd projektem ustawy o ustanowieniu „Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020” .

Projekt ustawy zakłada wzrost uposażenia  zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym średnio o kwotę 250,40 zł brutto na jeden etat.

Wstępna propozycja podziału środków finansowych zakłada:

– wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy w równej wysokości kwotowej, bez uwzględnienia stanowiska młodszego referenta,

– wzrost dodatku z tytułu wysługi lat w związku ze wzrostem uposażenia zasadniczego,

– realizację awansów w stopniu i na stanowiskach służbowych funkcjonariuszy SW w ramach kryteriów przyjętych w toku dalszych uzgodnień,

 – realizację awansów w stopniach po ukończeniu szkolenia zawodowego SW,

– realizację wzrostu dodatku służbowego dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej.

Ponadto strona związkowa zaproponowała wprowadzenie zmian w zakresie ustalania wysokości dodatku służbowego, polegające m.in. na wprowadzeniu minimalnego dodatku służbowego dla funkcjonariuszy SW w okresie służby przygotowawczej, stałej,  po ukończeniu szkolenia zawodowego  oraz dla funkcjonariuszy z 15 letnim stażem służby w Służbie Więziennej na poziomie:

 • 100,00 zł – przyjęci do służby
 • 200,00 zł – mianowani do służby stałej
 • 300,00 zł – ukończenie szkoły podoficerskiej
 • 400,00 zł – ukończenie szkoły chorążych
 • 500,00 zł – ukończenie szkoły oficerskiej

oraz minimalnego dodatku służbowego dla funkcjonariuszy z 15 letnim stażem w SW na poziomie 15-20% .

Strona służbowa nie negując propozycji strony związkowej dotyczącej pewnej standaryzacji wysokości dodatków służbowych w skali kraju, zwróciła uwagę, że dodatek służbowy stanowi istotny element motywacyjnej polityki kadrowej kierowników jednostek organizacyjnych.

Jednakże dostrzegając dysproporcje w wysokościach dodatków służbowych na równorzędnych stanowiskach zaproponowano, aby część środków przewidzianych na wzrost uposażeń przeznaczyć na działania mające na celu zminimalizowanie tych dysproporcji.

Powyższe zagadnienie będzie przedmiotem dalszych analiz i uzgodnień po podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej realizacji wzrostu uposażeń, według założeń we wstępnej propozycji podziału środków, o których mowa wyżej.

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy