Komunikat po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 5 października 2022r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa odbyło się spotkanie robocze w sprawie m.in. wysokości , zasad i terminów wypłaty waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W spotkaniu udział wzięli ;

Ministerstwo Sprawiedliwości:

 • Nadzorujący Służbę Więzienną Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś

Strona służbowa:

 • Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński
 • Zastępca Dyrektora Generalnego ppłk Piotr Sękowski
 • Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia ppłk Grzegorz Bajda
 • Dyrektor Biura Budżetu  mjr Izabela Wierzchowska
 • St. Specjalista w CZSW kpt. Agata Jadczak

Przedstawiciele NSZZFiPW:

 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Kamil Bachanowicz
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Jarosław Ćmiel
 • Członek Prezydium, Skarbnik Zarządu Głównego NSZZFiPW Bolesław Groński
 • Członek Prezydium NSZZFiPW Paweł Altwasser
 • Członek Prezydium NSZZFiPW  Mirosław Cichoracki

Przedstawiciele:

 • Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność pod przewodnictwem Przewodniczącego Andrzeja Kołodziejskiego.

Podczas spotkania Pan Minister Michał Woś przedstawił ;

– założenia realizacji waloryzacji uposażeń dla funkcjonariuszy SW oraz innych służb mundurowych i żołnierzy zawodowych , zgodnie z propozycjami rządowymi, która ma wynosić 7,8% i na podstawie art. 38 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 waloryzacja uposażeń ma obejmować funkcjonariuszy pozostających w służbie na dzień 1 marca 2023 r.

– propozycję reformy dodatku za wysługę lat dla funkcjonariuszy ze stażem co najmniej 15 letnim

– propozycję wprowadzenia na wzór propozycji dla służb podległych MSWiA dodatku dla funkcjonariuszy ze stażem służby powyżej 15 lat , dodatkowe 1% za każdy rok służby powyżej 15 lat, lecz nie wliczanego do podstawy emerytury.

Podczas spotkania przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawili swoje stanowisko w następujących sprawach:

 • Brak zgody na waloryzację uposażeń na poziomie niższym niż 50% realnej inflacji, oraz na jej realizację od 01.03.2023 r. zamiast od 01.01.2023 r. Potwierdzili, że oczekiwaną przez środowiska mundurowe reprezentowane przez Związki Zawodowe Federacji ZZ Służb Mundurowych, wysokość waloryzacji na poziomie 20% , takie stanowisko zostanie przedstawione na najbliższym posiedzeniu Prezydium Federacji.
 • Brak zgody na wprowadzenie reformy dodatku za wysługę bez wliczania do wysługi emerytalnej,
 • Pilnej nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej w zakresie wprowadzenia zasadny obligatoryjnej ochrony prawnej funkcjonariusza Służby Więziennej jeżeli wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 • Pilnej nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, które wprowadziła rozwiązania gorsze niż w innych służbach mundurowych tj.

– delegowania funkcjonariusza bez jego zgody na okres do 12 miesięcy,

– wydłużenia zatarcia kar dyscyplinarnych,

– przywrócenia prawa odwołania w sprawach dyscyplinarnych do Sądu Pracy.

 • Pilnej nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej w zakresie mianowania,
  a nie powoływania funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierowników działów i ich zastępców.
 • Zgłoszono wniosek do strony służbowej o dokonanie przeglądu pokoi gościnnych, które są w dyspozycji formacji i w których nocują funkcjonariusze podczas delegowań i będący w konwojach.
 • Wyrażony został zdecydowany sprzeciw wobec wydawania decyzji przez Dyrektorów ZK i AŚ, którzy ustalają nowy dodatek służbowy funkcjonariuszom podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Pan Dyrektor Generalny Służby Więziennej oświadczył, że nie polecił przeprowadzenia żadnej akcji polegającej na ponownym ustaleniu wysokości dodatku służbowego dla przebywających na zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy i że leży to wyłącznie w gestii Dyrektorów jednostek organizacyjnych , dlatego prosimy Przewodniczących Zarządów Okręgowych NSZZFiPW o pisemne zgłaszanie do Biura Zarządu Głównego wszelkich przypadków takich działań, zwłaszcza w stosunku do członków Naszego Związku Zawodowego.

Przewodniczący Zarządu Głównego oraz Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Kol. Czesław Tuła podjął decyzję o zwołaniu w dniu 11.10.2022 roku posiedzenia Prezydium FZZ SM, na którym zostanie omówiona aktualna sytuacja w związku z pismem skierowanym przez Radę FZZ SM do Premiera RP oraz podjęcia dalszych działań przez FZZ SM.

Przewodniczący Czesław Tuła , pełniący funkcje Przewodniczącego Rady Federacji, otrzymał od Prezydium Zarządu Głównego NSZZFiPW wszelkie plenipotencje łącznie z możliwością przeprowadzenia akcji protestacyjnej wszystkich służb mundurowych.

Biuro Zarządu Głównego NSZZFiPW w Warszawie

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy