Komunikat Przewodniczącej Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocowym Służby Więziennej.

Uprzejmie informuję, iż w związku z przekazaniem przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, funkcjonowanie Funduszu Pomocowego Służby Więziennej zostało wznowione.

W związku z powyższym, uprzejmie przypominam, iż środki Funduszu przeznacza się na udzielanie pomocy finansowej osobom uprawnionym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  w związku:

  • z leczeniem i rehabilitacją;
  • z zakupem leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, itp.;
  • ze szczególnie uzasadnionym przypadkiem, wynikającym z indywidualnych zdarzeń losowych;
  • z finansowaniem wypoczynku dla dzieci z rodzin posiadających niskie dochody, organizowanego wspólnie przez organy NSZZFiPW oraz kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Pomoc finansowa z Funduszu udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej.
Do wniosku każdorazowo należy dołączyć oryginały lub kopie dokumentów świadczących
o aktualnej sytuacji uprawnionego, potwierdzających zaistniałe zdarzenie upoważniające do ubiegania się o pomoc, w szczególności: zaświadczenia lekarskie, protokół powypadkowy, opisana dokumentacja medyczna oraz potwierdzenie poniesionych kosztów związanych
z danym zdarzeniem,  (opisane imienne faktury, rachunki, paragony nie są akceptowane).

Należy również wskazać, że pomoc finansowa z Funduszu nie ma charakteru obligatoryjnego i nie może być przedmiotem roszczenia, a decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Treść Regulaminu, a także wniosek o przyznanie pomocy finansowej dostępne są na stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce Służba Więzienna/Prawo/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej, stronie internetowej NSZZFiPW
w zakładce Menu Główne/Fundusze/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej oraz na stronie intranetowej Służby Więziennej w zakładce BIURA/Biuro Kadr i Szkolenia/Działalność socjalna/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej.

(-) Przewodnicząca

Komisji Zarządzającej

Funduszem Pomocowym Służby Więziennej

płk dr n. med. Alicja Kozłowska

 

 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2020 roku.

Wniosek obowiązujący od 18.09.2020r.

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy