KOMUNIKAT RADY FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 12 marca 2018 r. w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, przy udziale Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Rada Federacji ZZ SM kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości z żądaniami podjęcia niezwłocznych rozmów w celu:

  1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
  4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po
    1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

We wniosku skierowanym do poszczególnych ministrów, Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zastrzegła, że w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 r., określającego sposoby i terminy realizacji poszczególnych żądań, zmuszona będzie do podjęcia decyzji o uruchomieniu przez wszystkie organizacje członkowskie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Decyzja ta zostanie poprzedzona referendum w sprawie ustalenia form protestu i osobistego zaangażowania się funkcjonariuszy.

W przyjętym stanowisku Rada Federacji wskazuje na problemy wymagające najpilniejszych rozwiązań, by formacje mundurowe w najbliższym czasie mogły odzyskać należną im pozycję na rozwijającym się rynku pracy. Jak oceniła Federacja, obecne realia nie pozostawiają wątpliwości, że uposażenia funkcjonariuszy muszą zdecydowanie wzrosnąć, a system emerytalny – współdecydujący o atrakcyjności służby – zostać przywrócony do stanu sprzed dnia 1 stycznia 2013 r. To samo dotyczy przedwyborczych obietnic Partii sprawującej dziś władzę, które wciąż nie zostały zrealizowane pomimo od dawna przygotowanych przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów w zakresie likwidacji kontrowersyjnego art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej
w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

Szczegółowe uzasadnienie żądań Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r. zawarte jest w Stanowisku Rady FZZ SM.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych jednoznacznie stwierdza, że na konstruktywny dialog przy stole negocjacji nie jest jeszcze za późno!

   w imieniu Federacji ZZ SM

Przewodniczący Federacji ZZ SM

Marcin KOLASA

2018.02.12 stanowisko MS

2018.03.12 pismo MF

2018.03.12 komunikat Rada

2018.03.12 pismo MS

2018.03.12 pismo MSWiA

2018.03.12 stanowisko MF

2018.03.12 stanowisko MSWiA

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy