Komunikat z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych w dniu 5 marca 2018 r.

5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podzespół przyjął program działania na rok 2018 i zajął się kilkoma kluczowymi dla środowiska służb mundurowych sprawami.

Przewodniczący Podzespołu Mariusz Tyl – ale także inni członkowie Podzespołu reprezentujący związki zawodowe – zwrócili uwagę na nieobecność przedstawicieli Rządu posiadających kompetencje decyzyjne podkreślając, że bez nich trudno mówić o partnerstwie społecznym i jeszcze trudniej o rozwiązywaniu konkretnych problemów. Przewodniczący Podzespołu postanowił, że zwróci się do Pani Minister Rafalskiej – Przewodniczącej RDS – z wnioskiem o zorganizowanie pilnego spotkania z Prezesem Rady Ministrów i z ministrami nadzorującymi służby mundurowe. Tematem tego spotkania mają być żądania wysuwane przez organizacje wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz omówienie problemów pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Członkowie Podzespołu zwracali uwagę na kwestie: przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń funkcjonariuszy w roku bieżącym do poziomu przywracającego formacjom mundurowym należytą pozycję na rynku pracy; podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.; odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948); wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych oraz równania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386).

Wielokrotnie podkreślano, że dialog ma odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych takich jak Rada Dialogu Społecznego dając konkretne rozwiązania.

W przyjętym programie działania znalazły się między innymi takie zagadnienia, jak:

  • Monitorowanie realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej w latach 2017- 2020”.
  • Nadzór nad prawidłowym podziałem środków na wzrost uposażeń w 2018 i 2019 roku.
  • Przegląd i wypracowanie wspólnych i systemowych oraz ustawowych rozwiązań dla pracowników zatrudnionych w służbach mundurowych, zawierających podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady ich wynagradzania.
  • Zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy służb mundurowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
  • Monitorowanie informacji dot. proponowanych zmian, zasad i przepisów systemu emerytalnego służb mundurowych.
  • Monitorowanie prac związanych z wprowadzeniem zmian do tzw. ustawy o L4.
  • Prowadzenie działań dotyczących zmiany zapisu art. 15a.
  • Reagowanie na zgłaszane problemy pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych m.in. próby ograniczania i wprowadzania zakazów dot. dodatkowego zarobkowania.
  • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dialogu społecznego w poszczególnych służbach mundurowych.

W porządku obrad Podzespół zajął się m.in.: projektem ustawy o jawności życia publicznego w zakresie jawności oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy. To zagadnienie zreferował Krzysztof Hetman; Robert Osmycki przedstawił informację o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w kontekście art. 15a ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Sporo miejsca poświecono dyskusji na temat statusu i sytuacji materialnej pracowników służb mundurowych oraz szukaniu rozwiązań tego tak ważnego problemu. Sytuację pracowników służb mundurowych referowała Pani Małgorzata Lewicka oraz Danuta Hus.

Termin kolejnego spotkania zostanie wyznaczony po spotkaniu z przedstawicielami Rządu RP.

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy