NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Komunikat – sprostowanie

Zarząd Główny NSZZ FiPW po zapoznaniu się z komunikatem z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oświadcza, że działania Ministra Sprawiedliwości  nie odbiegają od działań podjętych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W pełni popiera dotychczasowe działania Rady Federacji i zgłasza akces naszego związku do wszelkich działań przyjętych na ostatnim posiedzeniu.

Żądamy sprostowania komunikatu w zakresie współpracy naszego związku z Ministrem Sprawiedliwości . Sprostowanie komunikatu powinno być skierowane do wszystkich organów i instytucji do których został wysłany. Szczegóły naszych uzgodnień z Ministrem Sprawiedliwości zostały przedstawione w komunikacie z dnia 24/09/2018.

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ FiPW

(-) Czesław Tuła

Previous Article
Next Article