Komunikat z wideokonferencji Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZFiPW

W dniu 24 marca 2020 r.  w związku z działaniami profilaktycznymi służącymi w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zmieniony został charakter posiedzenia Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa polegający na tym, że spotkanie odbyło się poprzez wideokonferencję, w której udział wzięli również przedstawiciele Zarządów Terenowych z niektórych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Wideokonferencja odbyła się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie oraz we wszystkich Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Celem wideokonferencji było omówienie najważniejszych spraw Związkowych dotyczących finansów, sytuacji pilnych wymagających podjęcia interwencji Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz sytuacji związanej ze stanem epidemii w Polsce.

Na początku wideokonferencji głos zabrał Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, który prosił podziękować wszystkim załogom w jednostkach podstawowych za postawę jaką prezentują podczas tak trudnej sytuacji w jakiej znajduje się Służba Więzienna. Podczas swojego wystąpienia Dyrektor Generalny zapewnił, że Służba Więzienna jest wyposażona w środki zapewniające bezpieczne warunki pełnienia służby funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa w obliczu przeciwdziałania z koronawirusem. Pan Dyrektor odniósł się do działań jakie podejmowane są przez Centralny Zarząd Służby Więziennej m.in. do zakazów i ograniczeń jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie w naszych jednostkach. Poinformował, że decyzje te były przemyślane i zaplanowane z dużą precyzyjną, aby zapewnić bezpieczeństwo w jednostkach, które jest najważniejsze.  Dyrektor zwrócił się również z apelem o solidarność wszystkich funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w tych trudnych chwilach, abyśmy wspólnie poradzili sobie z sytuacją w jakiej się znaleźliśmy. Pan Dyrektor poprosił również o wszelkie sygnały dotyczące nieprawidłowych postępowań w czasie walki z epidemią.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Kol. Czesław Tuła podziękował za zaangażowanie członkom Związku, którzy podejmują odpowiednie działania w jednostkach mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością zapewnienia prawidłowego toku służby. Kol. Czesław Tuła m.in. przedstawił i omówił odpowiedź na pismo Zarządu Głównego NSZZFiPW skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą stanu realizacji porozumienia z dnia 19 listopada 2018 r. Przewodniczący poinformował również, że pomimo sytuacji w jakiej się znajdujemy, sprawy, które wymagają interwencji Zarządu Głównego będą realizowane.

W czasie wideokonferencji poruszono m.in sprawy dotyczące:

– okręgu koszalińskiego, w związku działaniami jakie są podejmowane przez kierownictwo niektórych jednostek mające na celu zdeprawowanie członków Związku NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,

– okręgu łódzkiego, w związku ze sporządzaniem i wysyłaniem do wybranych funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim opinii służbowej o nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, gdzie jedynym argumentem jest utrata dyspozycyjności w czasie absencji chorobowej, pomimo, że wcześniejsze opinie służbowe były dotychczas pozytywne, a także sprawy dotyczącej wywierania nacisku na funkcjonariuszu w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

– okręgu katowickiego dotyczącego majątku Związku Zawodowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w związku z działaniami podjętymi w ZK w Jastrzębiu-Zdroju,

– okręgu bydgoskiego w związku z wnioskami, które wpłynęły do Zarządu Głównego przez członków NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz sytuacją jaka panuje pomiędzy stroną Związkową, a stroną Służbową,

– transportu i zatrudnienia osadzonych, w czasie ogłoszenia stanu epidemii na terenie Polski,

– kwestii zmiany art. 43 ust. 3 pkt. 3 Statutu NSZZFiPW dotyczącej składki członkowskiej w wysokości 10 zł. od dnia 1 kwietnia 2020 r. dla członków związku wymienionych w art. 10 ust. 2 i 3 ( emeryci, renciści i byli funkcjonariusze lub pracownicy czasowo pozostający bez pracy w związku z jej poszukiwaniem bezpośrednio po zwolnieniu ze Służby Więziennej) lub przebywających na urlopie bezpłatnym. Ww. członkowie Związku, którzy opłacili składkę z góry za cały rok, zobowiązani są do uregulowania zaległej kwoty.

– opinii Zarządu Głównego do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zarząd Główny zgłosił uwagi do uzasadnienia projektu rozporządzenia w kwestii strony społecznej porozumienia, ponieważ porozumienie zostało zawarte pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, a nie innym związkiem działającym w Służbie Więziennej, a także w kwestii wyrażonego stanowiska przez Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, co do formy realizacji podwyżki.

Na zakończenie wideokonferencji Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła zwrócił się z prośbą do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa o zachowanie wszelkiej ostrożności w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej epidemii oraz przestrzeganiem zaleceń i obostrzeń jakie zostały podjęte w ostatnim czasie.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

/-/ Kamil Bachanowicz

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy