Nerwowo w sprawie podwyżek w Służbie Więziennej

Służba Więzienna, a dokładnie Centralny Zarząd Służby Więziennej udostępnił wspólny komunikat dotyczący tego, jak będą wyglądać podwyżki w formacji, o których kształt od ponad miesiąca trwa spór. Jak się okazuje, w najważniejszym punkcie nie osiągnięto porozumienia, a publikacja stanowiska doprowadziła do pojawienia się kolejnych, jak się wydaje, nieporozumień. Tym razem jednak, między samymi związkowcami.

Przypomnijmy, że mundurowi nie są zadowoleni z rozwiązań podwyżkowych, zaproponowanych przez kierownictwo i resort sprawiedliwości. Według związkowców, funkcjonariusze SW traktowani są, nie po raz pierwszy, “gorzej niż inne służby mundurowe” do których także trafić mają podwyżki wynikające z wejścia w życie ustawy modernizacyjnej oraz waloryzacji. Problem stanowi propozycja, którą poznali 11 stycznia. Jak ocenili, resortowe rozwiązania zakładają “obniżenie planowanej podwyżki od 1 stycznia 2022 roku o prawie 30 proc, tj. około 187 zł średnio na każdy etat funkcjonariusza”. Środki te, jak dodawali, mają zostać wykorzystane na trzy składniki uposażenia, czyli na dodatek za wysługę lat i realizację postulatu zaliczenia lat “z cywila”, dodatek za stopień i dodatek służbowy. Negatywnie o rozwiązaniu tym wypowiadali się zarówno związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, jak i Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.

Na początku lutego doszło do spotkania wiceministra Michała Wosia (odpowiedzialnego w resorcie za więziennictwo), gen. Jacka Kitlińskiego (szefa SW) ze związkowcami. Z komenatrzy po nim wynikało raczej, że strona społeczna i służbowa są na drodze do rozwiązania sporu, ale nie udało im się tego celu jeszcze osiągnąć. Gotowe jest jednak, jak widać, wspólne stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, każdy funkcjonariusz SW otrzyma, oczywiście ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku, podwyżkę uposażenia nie niższą niż 624 złote brutto (a z nagrodą roczną nie niższą niż 677 złotych brutto). Średnio wyniesie ona 637 złotych brutto na etat (ok. 690 złotych brutto z nagrodą roczną). Co ważne jednak, i o co trwał (i jak widać trwa dalej) największy spór, resort, kierownictwo i związkowcy nie dogadali się w sprawie składników uposażenia, które zrealizują podwyżkę, a o których wspomniano wcześniej.

Wiadomo również, z treści komunikatu, że szczegółowy sposób realizacji podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Więziennej zostanie, zgodnie z przepisami, określony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, które wprowadzi zmiany w dokumencie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego mundurowych tej formacji. Uwzględniać ma ono rozróżnienie części składowych dodatku służbowego na: motywacyjną (realizowaną na dotychczasowych zasadach) oraz modernizacyjną (ustalona zgodnie z zasadami realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia br.). Co więcej, obniżenie dodatku służbowego z powodu kary dyscyplinarnej lub skazania prawomocnym wyrokiem będzie następowało wyłącznie z części motywacyjnej tego dodatku służbowego, a w przypadku mundurowych, wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna na dzień 1 stycznia br., dodatek służbowy w części modernizacyjnej zostanie przyznany od 1 stycznia br. zgodnie z zasadami realizacji podwyżki uposażeń. CZSW podaje również, że nowo przyjęci funkcjonariusze otrzymają podwyżkę na tych samych zasadach, co mundurowi pozostający w służbie pierwszego dnia tego roku. Natomiast w przypadku ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat z uwzględnieniem okresów dotychczas nieuwzględnionych lub nieudokumentowanych, dodatek służbowy będzie podlegał odpowiedniej modyfikacji w części modernizacyjnej, ustalonej zgodnie z zasadami realizacji podwyżki uposażeń. We wspólnym komunikacie pojawiła się również deklaracja podjęcia działań, które zmierzać mają do pozyskania dodatkowych środków finansowych, przeznaczonych na zwiększenie limitu uposażeń w budżecie więziennictwa.

Zgodnie z planem, uposażenie z wyrównaniem od początku roku miałyby pojawić się na kontach mundurowych na początku marca, ale – jak czytamy – “warunkiem realizacji podwyżki 1 marca br., jest zaopiniowanie rozporządzenia przez Związki Zawodowe w terminie krótszym niż wynikający z ustawy 21 dni”, umożliwiającym wejście w życie dokumentu przed 28 lutego.

Pod wspólnym komunikatem, który opublikowany został na stronie formacji, brakuje jednak jednego z podpisów. W spotkaniu 4 lutego udział brali bowiem przedstawiciele dwóch związków: NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność. I to przewodniczący tego drugiego, Andrzej Kołodziejski nie zdecydował się podpisać pod tymi ustaleniami. Jak poinformował, nie akceptuje on proponowanych rozwiązań i – razem z całym związkiem – pozostaje na stanowisku, że wszyscy funkcjonariusze powinni otrzymać podwyżkę uposażenia w wysokości 624 złotych brutto w całości do dodatku za stopień służbowy (tak jak dzieje się to w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji).

W wyniku tych konsultacji (wewnętrznych w związku – przyp. red.) zapadła jednogłośna decyzja o braku możliwości przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie podwyżek ze Stroną Służbową, które to stanowisko, de facto byłoby swego rodzaju przyzwoleniem na wprowadzenie szkodliwych w naszej ocenie rozwiązań.
Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność

Oprócz jak najszybszego wypłacenia podwyżek poprzez podwyższenie dodatku za stopień służbowy, związkowcy z Solidarności oczekują również realizacji zaliczenia do dodatku za wysługę lat z tzw. pracy cywilnej “niezwłocznie po wygospodarowaniu na ten cel niezbędnych środków finansowych”. Dodają również, że odpowiedzialność za konsekwencje wprowadzenia podwyżki w ramach trzech składników uposażenia będzie ponosić nie tylko kierownictwo formacji i resortu, ale również NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa “akceptujący to rozwiązanie i dążący do natychmiastowego porozumienia w tej sprawie ze stroną służbową”.

NSZZ FiPW podkreśla jednak, że złożenie podpisu pod komunikatem nie świadczy o zgodzie na proponowane przez kierownictwo rozwiązania, a o zapoznaniu się z komunikatem. Dodaje również, że nie zmienia swojego stanowiska w sprawie, co oznacza, że nie zaakceptował realizacji części podwyżki w formie regulacji dodatków służbowych.

Nie ma wątpliwości co do tego, że dodatkowe nieporozumienia między związkowcami raczej nie pomogą w forsowaniu korzystniejszych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rozwiązań. Innymi słowy, zgodnie ze starą zasadą, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/sluzba-wiezienna/nerwowo-w-sprawie-podwyzek-w-sluzbie-wieziennej

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy