NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Pismo Ministerstwa Finansów skierowane Ministra Sprawiedliwości

Poniżej zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości odnośnie podniesienia budżetu Służby Więziennej na rok 2019.

Previous Article
Next Article