Podsumowanie pracy wiceministra Patryka Jakiego w Ministerstwie Sprawiedliwości

W związku wyborem do Parlamentu Europejskiego wiceminister Patryk Jaki podsumował swoją pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości i Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Przez prawie cztery lata przygotował wiele kluczowych projektów legislacyjnych i odpowiadał za ważne przedsięwzięcia w resorcie.

– Czuję się w obowiązku, aby rozliczyć się z pracy, którą wykonałem w Ministerstwie – powiedział na dzisiejszej (3 czerwca 2019 r.) konferencji prasowej.

Reforma Służby Więziennej

Ustawa modernizacyjna

Od 2016 roku Służba Więzienna przeszła gruntowną reformę. Zrealizowano plan, który obejmował ustanowienie i wprowadzenie w życie pierwszego po 1989 roku „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”. W ramach tego programu przeznaczono ponad 1,5 mld złotych na poprawę bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych, a także na poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa. Wzrosły również wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników tej formacji.

Praca dla więźniów

Minister przygotował i wdrożył program „Praca dla więźniów”, co pozwoliło zwiększyć zatrudnienie do ponad 86% skazanych zdolnych do pracy. To przedsięwzięcie bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych, a nie z pieniędzy podatników. Dzięki programowi, np. w 2017 roku zatrudnieni więźniowie posiadający zobowiązania alimentacyjne, wpłacili na rzecz funduszu alimentacyjnego prawie 13 mln zł, a ich liczba wzrosła o ponad 1000. Więźniowie wypracowują rocznie ok. 350 mln zł.

Program opiera się na trzech filarach:

  • budowie w zakładach karnych hal produkcyjnych (zbudowano już 25 hal, 11 będzie oddane w tym roku);
  • rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów;
  • ulgach dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Uruchomienie rejestru pedofilów

Dzięki wprowadzeniu rejestru przestępców seksualnych znacząco zwiększono ochronę dzieci. Publiczne rejestry z danymi pedofilów funkcjonują na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Są dobrym sposobem na zapobieganie krzywdzie ofiar, bo pozwalają na skuteczną kontrolę takich przestępców.

Rejestr składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.

Poprawa funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego

Stworzono warunki do właściwego funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego. Przed zmianami zainicjonowanymi przez Ministra Patryka Jakiego sądy orzekały i umieszczały w SDE średnio 4 osoby miesięcznie, co w skali roku dawało kilkadziesiąt osób. W wyniku nowelizacji przepisów jest tych osób już ok. 5 tys. miesięcznie. SDE okazuje się prawie 10 razy tańszy niż utrzymywanie osadzonego w zakładzie karnym.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki

Minister Patryk Jaki był inicjatorem powstania Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki. Od czasu PRL-u w Służbie Więziennej szkolenia miały charakter zawodowy. Obecnie, dzięki utworzeniu specjalistycznej wyższej uczelni, zmieniono system na nowoczesny, spełniający wymogi XXI wieku. Dzięki wykształconej kadrze znacząco wzrośnie poziom wykształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Resocjalizacja

Dzięki uzyskaniu dodatkowego finansowania ze środków europejskich przeprowadzono szkolenia zawodowe dla ok. 40 tys. osadzonych. Nauka nowego zawodu pozwoli im bez konfliktu z prawem powrócić do społeczeństwa. Potwierdzają to statystyki, które wskazują, że powrotność do przestępstwa osób opuszczających zakłady karne jest niższa niż np. w USA czy Wielkiej Brytanii.

Działalność komorników

Wprowadzone zmiany, które zostały przygotowane pod kierunkiem Ministra Patryka Jakiego dotyczyły:

  • zwalczania nadużyć komorników;
  • nowego system egzekucji;
  • nowych zasad nadzoru na komornikami;
  • obowiązku nagrywania czynności komorniczych;
  • niższych kosztów egzekucyjnych.

Dzięki zmianom w prawie, komornicy bez kwalifikacji odejdą z zawodu, jeżeli nie uzupełnią braków w wykształceniu.

Warto podkreślić, że statystyki potwierdzają efektywność wprowadzonych zmian – co najważniejsze wzrosła skuteczność prowadzonych egzekucji, dzięki m.in. niższym kosztom egzekucji i większej ilości kancelarii komorniczych.

Większa ochrona zwierząt

Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zwierząt, przygotowana pod kierunkiem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, zwiększyła kary za nieuzasadnione zabijanie zwierząt i za znęcanie się nad nimi z 3 do 5 lat za czyny popełnione z wyjątkowym okrucieństwem. Przyczyną zmian legislacyjnych były sytuacje, w których zbyt często osoby w bestialski sposób traktujący zwierzęta, dostawały kary odbiegające, w poczuciu społecznym, od zasady sprawiedliwości. Były to często kary niedotkliwe, w zawieszeniu. Nowe przepisy znacząco poprawiły sytuację zwierząt. Wyszły naprzeciw zgłaszanym przez wiele lat uwagom organizacji działających na rzecz ochrony praw zwierząt.

Przygotowano również informator prawny skierowany do policji, prokuratorów i sędziów – www.ms.gov.pl/poradnikzwierzeta.

Koniec zabierania dzieci za biedę

Z danych zgromadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz informacji przekazywanych przez organizacje pozarządowe wynikało, że w wielu przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną podstawą orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną. Po uchwaleniu ustawy przygotowanej w resorcie sprawiedliwości takie sytuacje są już niemożliwe.

Kary za cofanie liczników w autach

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w prawie pozwolą ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach.

Walka z mafią reprywatyzacyjną

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajęła się badaniem stanu prawnego ponad 1000 nieruchomości. Dzięki działaniom Komisji organy ścigania zajmują się obecnie 200 nieruchomościami w Warszawie. Wartość szkód spowodowanych dziką reprywatyzacją w Warszawie oszacowano na ponad 3 mld zł. Prowadzone jest 70 śledztw, w których zarzuty postawiono blisko 40 osobom.

Komisja wydała 97 decyzji dotyczących nieruchomości w Warszawie, których łączna wartość wynosi ok. 1 mld zł. O intensywności prac Komisji świadczy także ilość rozpraw i posiedzeń. Było ich do tej pory aż 116.

Warto podkreślić, że Komisja musi także występować przed sądami. Obecnie toczy się ponad 800 postępowań dotyczących działań Komisji, np. w sądach administracyjnych ponad 200. Do dziś na korzyść Komisji rozstrzygnięto ponad 450 spraw.

Komisja przyznała ofiarom reprywatyzacji 4 227 815,50 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania (147 decyzji).

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Minister Patryk Jaki był pomysłodawcą utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które powstało w byłym areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Upamiętnia m.in. takie legendy walki o niepodległość jak Witold Pilecki, August Fieldorf „Nil” czy Łukasz Ciepliński. Od czasu oficjalnego powołania jednostki przeprowadzono wiele niezbędnych przetargów, wkrótce ma ruszyć procedura wyboru wykonawcy finalnego kształtu Muzeum.

źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/podsumowanie-pracy-wiceministra-patryka-jakiego-w-ministerstwie-sprawiedliwosci

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy