NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Ruszyła akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy

Związki zawodowe wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozpoczęły akcję zbiórki składania podpisów i udzielenia poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Projekt przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyłoniony przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, o którego pracach informowaliśmy na naszej stronie. Do Sejmu projekt ma trafić jako obywatelski. W poniedziałek 1 grudnia 2014′ ruszyła akcja zbierania podpisów. Zgodnie z prawem, aby zgłosić obywatelski projekt, w ciągu trzech miesięcy trzeba zebrać 100 tys. podpisów.

Poniżej Projekt ustawy obywatelskiej

Projekt ustawy obywatelskiej

Uzasadnienie do projektu ustawy

Wskazówki przy zbieraniu podpisów

Arkusz do zbierania podpisów

Previous Article
Next Article