Prasa

MS do RPO: Reguły Nelsona Mandeli – tematem szkoleń Służby Więziennej

W 2015 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło tzw. Reguły Nelsona Mandeli, czyli rekomendacje w celu poprawy sytuacji więźniów na świecie ...

Media o stanowisku Zarządu Głównego – Służba Więzienna upomina związkowców i „uprzejmie przypomina” jakie ma kompetencje

"(…) uprzejmie przypominam, że kształtowanie polityki kadrowej i ustalanie racjonalnego wykorzystywania środków finansowych, w tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ponosi ...

Zarządy okręgowe

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Areszcie Śledczym w Łodzi przekazał sprzęt do siłowni

Dnia 1 grudnia 2022 r. Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Areszcie Śledczym w Łodzi, ze środków pozyskanych ...

Kurs doskonalący dla funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Opolu

Kurs doskonalący z zakresu samoobrony i technik interwencji dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu zorganizowany przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników ...

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Krakowie przekazał rękawice ochronne

W ramach poprawy bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu krakowskiego, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ...

Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Bydgoszczy przekazał sprzęt do siłowni

Tym razem Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Bydgoszczy przekazał sprzęt do siłowni dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego we Włocławku ...

Zarządy okręgowe NSZZ

Mapa

ZO Białystok

ZO Olsztyn

ZO Gdańsk

ZO Koszalin

ZO Szczecin

ZO Bydgoszcz

ZO Warszawa

ZO Lublin

ZO Rzeszów

ZO Kraków

ZO Łódź

ZO Katowice

ZO Opole

ZO Poznań

ZO Wrocław

mapa ZO

Inne

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement