Prasa

Media o stanowisku Zarządu Głównego – Służba Więzienna upomina związkowców i „uprzejmie przypomina” jakie ma kompetencje

"(…) uprzejmie przypominam, że kształtowanie polityki kadrowej i ustalanie racjonalnego wykorzystywania środków finansowych, w tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ponosi ...

Zarządy okręgowe

Organizacja Związkowa NSZZ FiPW w Hrubieszowie włączyła się w akcję “Szlachetna Paczka”

Organizacja Związkowa NSZZ FiPW w Hrubieszowie czynnie po raz kolejny włączyła się w akcję "Szlachetna Paczka" - Pomagamy Pani Katarzyna ...

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Gdańsku przekazał rękawice ochronne

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Gdańsku przekazał rękawice antyprzekłuciowe ochronne do Zakładu Karnego w Sztumie i OZ w Malborku  ze środków ...

Kolejna jednostka z Okręgu Warszawskiego otrzymała sprzęt sportowy i ochronny zakupiony przez NSZZFiPW.

W dniu 05.12.2022 r. Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Warszawie Grzegorz Pronobis wraz z Przedstawicielami Zarządu Terenowego z A.Ś. Warszawa ...

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu przekazał rękawice ochronne oraz doposażył siłownie i zorganizował szkolenia

Ze środków prewencyjnych pozyskanych od firmy PZU siłownie w jednostkach okręgu poznańskiego zostały doposażone w sprzęt sportowy, który znacząco wpłynie ...

Zarządy okręgowe NSZZ

Mapa

ZO Białystok

ZO Olsztyn

ZO Gdańsk

ZO Koszalin

ZO Szczecin

ZO Bydgoszcz

ZO Warszawa

ZO Lublin

ZO Rzeszów

ZO Kraków

ZO Łódź

ZO Katowice

ZO Opole

ZO Poznań

ZO Wrocław

mapa ZO

Inne

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement