XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZF i PW 21-23 czerwca 2017 roku OSSW Popowo

W dniach 21-23 czerwca 2017 roku w OSSW Popowo odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W czasie Zjazdu podsumowano najważniejsze działania, jakie podejmował w minionej kadencji Zarząd Główny. Po wysłuchaniu sprawozdania, które przedstawił Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła i udzieleniu absolutorium, 110 Delegatów dokonało wyborów na: Przewodniczącego Zarządu Głównego, wyborów uzupełniających skład Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

Kolejne cztery lata Związkiem Zawodowym pokieruje Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła.

W wyborach uzupełniających  członkami Zarządu Głównego zostali: Altwaser Paweł, Polańska Joanna, Chajduk Alicja, Miazek Marek, Dymianowski Mariusz, Szymczak Arkadiusz, Górski Jarosław, Groński Bolesław, Lewke Beata, Łojek Mateusz, Michalska Małgorzata, Wiśniewski Adam, Janiak Marcin, Cichoracki Mirosław, Laszczyk Paweł.

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali: Gazda Dawid, Młyński Jacek, Dudzińska Justyna i Kowalczyk Jarosław a jej Przewodniczącym został kolega Edward Jasik.

Wszystkim wybranym do władz Związku składamy serdeczne gratulacje.

W Zjeździe uczestniczyli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Andrzej Leńczuk oraz Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia mjr Grzegorz Bajda. Dyrektor Generalny złożył gratulacje Przewodniczącemu Zarządowi Głównemu NSZZ FiPW Czesławowi Tuła oraz zapowiedział dalszą współpracę. Dyrektorzy odpowiadali na pytania Delegatów oraz zobowiązali się do odpowiedzi na piśmie na wszystkie pytania, na które nie zdążyli odpowiedzieć.

Bardzo duże podziękowania należą się powołanym na czas Zjazdu komisjom: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Dzięki ich zaangażowaniu udało się sprawnie przeprowadzić Zjazd. Podjęto szereg uchwał, które wyznaczą główne kierunki działalności Zarządu Głównego. Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła oraz Przewodniczący Zjazdu Paweł Altwaser podziękowali wszystkim Delegatom XVII Zjazdu za wytrwałość i wysiłek jaki włożyli w uczestnictwo w obradach oraz byłym już Członkom Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej za dotychczasową pracę. Obrady zakończyły się w późnych godzinach nocnych.

Po Zjeździe odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FiPW, podczas którego Zarząd ukonstytuował się określając ilość wiceprzewodniczących i składu prezydium dokonując ich wyboru oraz Skarbnika i osób reprezentujących Związek
w sprawach majątkowych i finansowych Związku.

Wiceprzewodniczącymi Zarządu Głównego zostali: Danuta Malkusz,  Jarosław Ćmiel, Jarosław Szyszka, Kamil Bachanowicz i Zbigniew Haściłło, którzy z urzędu wchodzą
w skład Prezydium.

Dodatkowo w skład Prezydium wybrani zostali: Paweł Altwaser, Bolesław Groński oraz Marcin Makarewicz.

Skarbnikiem Zarządu Głównego wybrany został Bolesław Groński.

Osoby reprezentujące Związek w sprawach majątkowych i finansowych poza Przewodniczącym Zarządu Głównego zostali Wiceprzewodniczący i Skarbnik Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła zapowiedział kontynuację funkcjonowania zespołów: Interwencyjnego, Kadrowo-Płacowego, Ochronnego, Penitencjarnego i Prasowo-Informacyjnego oraz powołanie nowego zespołu Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego. Ich członkowie zostaną wybrani na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. Zapowiedział również, że duży nacisk położony będzie na promowanie i wizerunek Związku Zawodowego w służbie i na zewnątrz oraz na właściwy przekaz informacji poszczególnym strukturom Związkowym. Przewodniczący wymagał będzie dużego zaangażowania w swoją pracę od wszystkich Członków Zarządu Głównego, przed którymi stoi wiele zadań, które wytyczył XVII Zjazd Krajowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Należy dodać, że XVII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  rozpoczął się nieprzyjemnym incydentem. Na salę zjazdową weszli związkowcy reprezentujący Okręg Katowicki pod przywództwem pana Andrzeja Kołodziejskiego, którzy wcześniej zostali pozbawieni mandatów delegatów na Zjazd przez Zarząd Główny NSZZ FiPW. Zarząd Główny NSZZ FiPW na podstawie wniosku zawartego w stanowisku Głównej Komisji Rewizyjnej  stwierdził , że uchwały podjęte na Konferencji Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ FiPW w Katowicach są sprzeczne ze statutem. W Konferencji w Katowicach brali udział nieuprawnieni delegaci z organizacji terenowej w ZK Racibórz, a uchwały na konferencji podjęto z naruszeniem Statutu min uchwalenie absolutorium dla Zarządu Okręgowego w Katowicach oraz wybór Przewodniczącego ZO NSZZ FiPW w Katowicach. Udział delegatów wybranych na Konferencji, której ważność budził wątpliwości oraz brak złożenia przez Pana Andrzeja Kołodziejskiego wyjaśnień w tej sprawie na prośbę Przewodniczącego ZG kolegi Czesława Tuły, spowodowałby, że Zjazd można byłoby uznać za nieważny.

W trakcie trwania Zjazdu na wniosek związkowców z okręgu katowickiego uchwała ZG NSZZ FiPW w tej sprawie została poddana ocenie przez Zjazd. Delegaci przeważającą ilością głosów uznali ją za zgodną ze Statutem. Dzięki postawie prowadzącego w tej części Zjazd kolegi Przewodniczącego Czesława Tuły oraz obniżeniu poziomu agresji i napięcia związkowców z Okręgu katowickiego, którzy następnie opuścili Zjazd, udało się kontynuować jego obrady.

W związku z rozwiązaniem Zarządu Okręgowego w Katowicach i powołaniu Zarządu Komisarycznego, Zarząd Główny wystosował pisma do Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach oraz wyposażył Zarząd Komisaryczny we wszelkie potrzebne prerogatywy i pełnomocnictwa. Zarząd Komisaryczny w osobach Alicji Chajduk, Bolesława Grońskiego i Dawida Gazdy wspierać będą członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej w osobach Jacka Młyńskiego Jarosława Kowalczyka i Justyny Dudzińskiej. Ustalono, że najbliższe posiedzenie ZG NSZZ FiPW z udziałem GKR odbędzie się we wrześniu 2017 roku.

Przewodniczący XVII Zjazdu

(-) Paweł Altwasser

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego

(-) Kamil Bachanowicz


Sponsor strategiczny

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy