XVIII Zjazd Sprawozdawczy NSZZF i PW 18-19 czerwca 2019 roku w OSSW w Popowie

W dniach 18-19 czerwca 2019 roku w OSSW w Popowie odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W czasie Zjazdu podsumowano najważniejsze działania jakie podejmował Zarząd Główny w czasie trwania pierwszej połowy kadencji. Po wysłuchaniu sprawozdania, które przedstawił Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła Delegaci, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielili Zarządowi Głównemu absolutorium.

Przewodniczący Zarządu Głównego podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim członkom Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, a w szczególności Przewodniczącej Funduszu Pomocy Doraźnej kol. Alicji Chajduk, organizatorowi kolonii dla dzieci kol. Danucie Malkusz oraz wszystkim Przewodniczącym zespołów powołanych przez Zarząd Główny.

W Zjeździe uczestniczyli również: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Andrzej Leńczuk.

Dyrektor Generalny odniósł się do zaostrzenia kodeksu karnego, ze szczególnym naciskiem na zmianę przepisów pod względem ochrony i bezpieczeństwa funkcjonariuszy, którzy są atakowani przez skazanych. Dyrektor Generalny SW przedstawił potrzebę zróżnicowania dodatków służbowych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w różnych typach Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, podkreślając różny charakter zakresu obowiązków.  Dyrektor poinformował również o nagrodach uznaniowych dla funkcjonariuszy, które będą wypłacane po 24 czerwca 2019 r.

Dyrektor Biura Penitencjarnego poinformował o tym, że środki finansowe na podwyżki dla pracowników cywilnych są zabezpieczone w budżecie Służby Więziennej i liczy o jak najszybszy proces legislacji aktów prawnych, aby można było je zrealizować. Dyrektor poinformował, że podwyżki oraz nagrody dla pracowników cywilnych powinny być wypłacone w miesiącu lipcu br.

Dyrektorzy odpowiadali na zadawane pytania przez Delegatów oraz odnosili się do problemów jakie panują w Służbie Więziennej.

Dyrektor Generalny podkreślił bardzo dobrą współpracę pomiędzy Przewodniczącym Zarządu Głównego oraz Dyrektorem Generalnym SW, która powinna również przekładać się na współprace strony służbowej ze stroną związkową na różnych szczeblach.

W czasie Zjazdu Delegaci zgłosili zmiany i poprawki do Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Uchwalone zmiany wejdą w życie po zarejestrowaniu Statutu przez Krajową Radę Sądownictwa. Uchwalono również wnioski zgłaszane przez Delegatów, które zobowiązują Zarząd Główny do podejmowania odpowiednich działań.

W dzień poprzedzający Zjazd Krajowy, obyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FiPW, podczas którego min. omówiono decyzję Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 4/19  oraz projektu nowelizacji ustawy złożonego przez Prezydenta RP dot. „rozszerzenia prawa funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji i Straży Granicznej w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych” Zjazd Krajowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wyraził swoje niezadowolenie oraz wzywa wszystkie Zarządy Okręgowe oraz Zarządy Terenowe do podejmowania działań w sprawie przeciwdziałaniu próbie upolitycznienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych poprzez odwiedzanie biur poselskich i senatorskich w swoich okręgach i informowaniu posłów i senatorów o negatywnych skutkach jakie mogą przynieść zmiany.

Podjęta została min. uchwała wzywająca Ministra Sprawiedliwości do realizacji zapisów zawartych w § 2 Porozumienia z dnia 19 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, dotyczących podwyżek wynagrodzenia  pracowników cywilnych w terminie do dnia 05 lipca 2019 r.

W trakcie Zjazdu ogromny wysiłek włożyły powołane komisje tj. Mandatowa, Skrutacyjna, Statutowa oraz Uchwał i Wniosków, którym należą się bardzo duże podziękowania.

Szczególne podziękowania należą się kol. Pawłowi Altwasserowi – Przewodniczącemu Zjazdu, za bardzo sprawnie przeprowadzone obrady, a jego wiedza i  doświadczenie sprawiły, że obrady przebiegły w sposób wyjątkowo spokojny, oraz koledze Bolesławowi Grońskiemu – Kierownikowi Zjazdu, który czuwał nad wszelkimi sprawami organizacyjnymi i technicznymi.

Największe podziękowania należą się wszystkim Delegatom XVIII Zjazdu Sprawozdawczego za wytrwałość i wysiłek jaki włożyli w uczestnictwo w obradach. Dzięki ich merytorycznemu przygotowaniu podjęto szereg uchwał i wniosków, które z pewnością przyniosą oczekiwane skutki.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW

/-/ Kamil Bachanowicz

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy