Odpowiedź ZG na komunikat WSKiP

Uprzejmie informujemy o przebiegu „konsultacji” pomiędzy Zarządem Głównym NSZZ FiPW (siedziba przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie) a Wyższą Szkołą Penitencjarystyki i Kryminologii w Warszawie (również siedziba przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie).

Od momentu tworzenia WSKiP zwracaliśmy się w pismach z pytaniami do Dyrektora Generalnego o sposób rekrutacji (przykładem jest pismo z dnia 25 października 2018 roku) i otrzymaliśmy odpowiedź 6 listopada 2018 roku, że mamy kierować pytania do Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw WSKiP – mjr. dr Marcina Strzelca.

ZG-241-2018 z dnia 25 października 2018

Dlatego w listopadzie skierowaliśmy pismo do ówczesnego Zastępcy Dyrektora Generalnego SW ppłk. dr Marcina Strzelca z pytaniem o sposób i zasady kwalifikowania do naboru.

ZG-259-2018 z dnia 29 listopada 2019

15 stycznia otrzymaliśmy pismo z prośbą o nadesłanie propozycji w zakresie wprowadzenia kryteriów dotyczących kwalifikacji i przebiegu procesu rekrutacji, na które odpowiedzieliśmy w przeciągu tygodnia. Niestety w tym piśmie nie mogliśmy zgłosić żadnych konkretnych wniosków, ponieważ tak, jak w nim piszemy, nie otrzymaliśmy żadnych propozycji, a czas na odpowiedź był bardzo ograniczony, co uniemożliwiło przeprowadzenie konsultacji w ciele kolegialnym, jakim jest związek zawodowy. W tym piśmie również przypominamy, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze zapytanie, które skierowaliśmy już w listopadzie, być może, gdybyśmy wówczas otrzymali propozycje, moglibyśmy zgłosić uwagi i propozycje po konsultacji, która miałaby możliwość w tak długim czasie (listopad-styczeń). W przeciągu tygodnia otrzymaliśmy odpowiedź z WSKiP, że „nie można udzielić żadnych wiążących odpowiedzi w zakresie kryteriów naboru na studia i studia podyplomowe” (ku naszemu zdziwieniu pismo, które dostaliśmy 23 stycznia 2019 roku, było zadatowane na grudzień).

WSKiP-28-2019 z dnia 15 stycznia 2019

Dopiero w marcu „od osób trzecich”, (jak pisaliśmy w komunikacie – ponieważ te dane otrzymaliśmy nieoficjalnie, co widać po jakości skanu dokumentu) dostaliśmy jakąś notatkę na temat etapów w naborze.

Kryteria DG SW

Zareagowaliśmy, również w przeciągu tygodnia, pisząc pismo do Pana Rektora- Komendanta i odnosząc się do rekrutacji na WSKiP, chociaż oficjalnie nie otrzymaliśmy żadnej propozycji.

ZG-95-2019 z dnia 5 kwietnia 2019

Po tygodniu dostaliśmy pismo skierowane do Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, a do nas do wiadomości, które odnosi się jedynie do uwag Dyrektora Generalnego. W piśmie mowa jest o „przeciwstawnych” uwagach Pana Dyrektora a Zarządu Głównego NSZZ FiPW, co z naszej posiadanej wiedzy, mija się z prawdą, ponieważ nasze uwagi zawarte w piśmie z 5 kwietnia, były konsultowane z CZSW, aby miały wartość dodaną w służbie. Jednocześnie w piśmie skierowanym do Dyrektora jest mowa, że „brak jest możliwości dalszego, nieustannego konsultowania rozwiązań”, co wzbudziło nasze zdziwienie, gdyż nic nam nie wiadomo o rzeczywistych konsultacjach. Co więcej Zastępca Dyrektora Generalnego w piśmie z 30 kwietnia 2019 roku skierowanym do Rektora – Komendanta jasno określa wątpliwości co do sposobu naboru na szkolenie oficerskie, co więcej w jego piśmie jasno widać bez mała tożsamość myślenia ze związkiem zawodowym, w trosce o w miarę sprawiedliwy nabór na szkołę oficerską (proszę porównać pismo Zarządu Głównego NSZZ FiPW z 5 kwietnia 2019 roku i pismo Dyrektora płk. Grzegorza Federowicza z 30 kwietnia 2019 roku).

WSKiP-460-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 i BKS 141-4-15-2019 z dnia 30 kwietnia 2019 

7 maja 2019 roku Rektor –Komendant kieruje pismo do Dyrektora Generalnego, Dyrektorów Okręgowych, ośrodków szkoleniowych oraz do widomości Zarządu Głównego NSZ ZFiPW z listą funkcjonariuszy zgłoszonych przez Dyrektora Generalnego SW do procesu rekrutacji ( Zarząd Główny listy nie otrzymał, tylko pismo przewodnie). W piśmie tym Rektor – Komendant pisze, że „przekazuje informacje, że planowany i konsultowany od kilku miesięcy między innymi ze stroną społeczną i CZSW model kształcenia przyszłych oficerów zakłada realizację studiów podyplomowych w jednolitej formie tj. bez specjalizacji”, i kończy ten akapit zdaniem: „Wobec tej nowej formy kształcenia wdzięczny będę za każde opinie, w tym krytyczne, o które przesłanie proszę…”; jak we wcześniej załączonych pismach (Zarządu Głównego NSZZ FiPW i Zastępcy Dyrektora Generalnego) można było zauważyć uwagi, które nie zostały zaakceptowane przez WSKiP  a „idąc dalej” w swoim piśmie Zastępca Dyrektora „upomina się” o program, co powinno być pierwszą przesłanką przy szkoleniu przyszłych oficerów, i przypomina, że to Dyrektor Generalny „ma decydujący wpływ na tak ważny obszar jak szkolenie przyszłych oficerów”.

WSKiP -600-2019 z dnia 7 maja 2019

10 maja 2019 roku zostało również rozesłane pismo z WSKiP na temat platformy edukacyjnej.

WSKiPW 614-2019 z dnia 10 maja 2019

Na tym etapie kontakt z WSKiP został przerwany i dopiero w czasie egzaminów mogliśmy usłyszeć od funkcjonariuszy biorących w nich udział, jak nabór, kwalifikacja i przeprowadzenie egzaminów sprawdziło się w praktyce.

W związku z powyższym opublikowaliśmy komunikat, który miał być odpowiedzią na ataki skierowane w ZG przez niezadowolonych funkcjonariuszy biorących udział w egzaminie. Niektórzy pisali w mailach do biura ZG wprost, że: „osoby, które pojechały na egzamin w ramach mięsa armatniego, wygenerowały w ramach delegacji wydatki, które są nieuzasadnione ekonomicznie, a obciążają Skarb Państwa”.

Po opisaniu całej sytuacji, czytając pismo z dnia 2 sierpnia 2019 roku od Pana Rektora – Komendanta skierowane do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW słowa: „

bronią prawdziwości naszego komunikatu. Chcemy zwrócić uwagę funkcjonariuszom, którzy oskarżają związki zawodowe, że nie bronią ich praw, że nie zawsze strona społeczna jest władna wprowadzić jakieś zmiany przy braku współpracy i konsultacji z drugą stroną. Niejednokrotnie (nie tylko odnośnie tej sprawy) związek zawodowy próbuje wprowadzić korzystne zmiany dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale spotyka się z „murem” oraz decyzjami politycznymi.

Na koniec kierujemy pytanie do Komendanta- Rektora: co Pan zrobił więcej („dobrego”) dla formacji, funkcjonariuszy i pracowników SW jak NSZZ FiPW w przeciągu 30 lat istnienia- służenia na rzecz Służby Więziennej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych?

Naczelnym zadaniem związku zawodowego jest bronienie interesów i dobra funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, dlatego w momencie, kiedy zgłaszane są uwagi przez nich, związek zawodowy ma obowiązek zareagować i zająć stanowisko, czego przekładem jest komunikat z 23 lipca 2019 roku.

Zarząd Główny NSZZ FiPW

w Warszawie

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy